Lääne-Harju valla rannikuäärsetel aladel tuvastati masuudireostuse jääke

Eile leiti Lääne-Harju valla rannikuäärsetelt aladelt naftaproduktitäppe. Keskkonnaamet kontrollis neile saabunud teadete põhjal rannaalasid Keibul, Alliklepal, Pedasel, Kurkse sadamas ja Paldiski lõunasadamas, Paldiski poolsaare panga all, Laulasmaal ning Türisalu panga all. Lisaks kontrolliti üle ka Tallinnast ida pool paiknevad rannaalad Salmistus, Kaberneemes ja Ihasalus, mis olid reostusest puutumata.

Keibu, Alliklepa ja Pedase rannas tuvastati masuuditäppe vähe ning enamuse neist kogusid inspektorid kokku. Kurkse- ja Paldiski sadamate rannaaladel ning Laulasmaal eile reostust ei tuvastatud. Tihedamalt esines täppe aga Paldiski poolsaare tipus panga all, kus masuuditükid paiknesid kohati paari meetri laiustel ribadel ning osaliselt olid tükid rannakivide vahel. Väiksemaid masuuditükke leiti ka Türisalu panga alt, millest suurem osa koristati ning sealt võtsid inspektorid kaasa ka naftaprodukti proovi, mis viidi Eesti Keskkonnauuringute keskuse laborisse. Proovi võrreldakse Vormsi ja Hiiumaa randadesse jõudnud naftaproduktiga. Tallinna suunas liivarannal reostust ei tuvastatud.

Rannaalad kontrolliti üle ka Haabneemes, Püünsis, Pringis ja Rohuneemes ning väike masuuditükk leiti vaid Haabneeme rannast. Päästeamet kontrollib täna Pakri saarte rannikuala.

Keskkonnaameti Harjumaa järelevalvebüroo juht Tarmo Tehva kinnitas, et seniste kontrollreidide tulemusena ulatuslikku reostust ei tuvastatud. „Suure osa rannal hajali leidunud reostusetükkidest korjasid inspektorid juba kontrollkäikude ajal kokku, kuid vähesel määral reostust veel leidub,“ ütles Tehva.

„Olgugi, et reostus pole ulatuslik, on olemasoleva kokku korjamiseks appi oodatud kõik keskkonnast hoolivad vallaelanikud,“ sõnas Lääne-Harju vallavalitsuse keskkonna-ja ehituse osakonna juhataja Kerli Lambing. „Seda võib teha nii kogukondliku algatuse raames kui ka täiesti eraviisiliselt rannas käies – vaja on vaid kaitsekindaid, mõnda kraapimiseks sobilikku vahendit ning prügikotti. Masuuti sisaldavad prügikotid võib jätta randades asuvate prügikastide juurde maha, kust me need esmaspäeval kokku korjame ning selleks ette nähtud kohta ära viime.“

Kõikidele koristustöid puudutavatele küsimustele saab sel nädalavahetusel ööpäevaringselt vastused Lääne-Harju vallavalitsuse telefonilt 677 6910

Täiendavate masuuditükkide leiukohtade avastamisel palutakse inimestel sellest jätkuvalt teada anda riigiinfotelefonil 1247

Päästeamet, Keskkonnaamet ja Lääne-Harju vallavalitsus jätkavad rannikuäärte seiramist, et võimalikku lisareostust tuvastada ning korjetöödega jätkata kohe, kui selleks vajadus tekib.