Lääne päästekeskuse vabatahtlike koostööseminar 2021

9. oktoobril toimus Pärnumaal Maria talus Lääne päästekeskuse vabatahtlike koostööseminar, kus kohtusid nii vabatahtlikud päästjad kui ka nende peamised koostööpartnerid Päästeametist.

Olgugi et kohapealne osavõtt oli tingitud olukorrast tavapärasest väiksem, siis seda kompenseeris otseülekande võimalus, millesugust meil pole varem taolisel üritusel olnud. Väiksem kohapealne auditoorium andis aga võimaluse mõnevõrra sisukamateks aruteludeks, samuti saime tutvustada vabatahtlikele innovatiivseid tulevikuplaane.

Seminari teemad:

  • Strateegia aastani 2025 ja vabatahtlike kaasamise kontseptsioon
  • Tööohutus- ja tervishoid
  • Päästetöö osakonna analüüsid
  • Ohutusportaal
  • Ennetustöö
  • Ulatuslik evakuatsioon

Arutelude käigus sai anda oma hääle ka erinevatele sli.do küsimustele sli.do keskkonnas. Küsimusele „Kas sina vabatahtliku päästjana tunnetad ennast ühtse päästevõrgustiku osana?“ vastas 67% vastanutest „JAH“ ja 33% jäi kahe vahele vastates „Nii ja Naa“. Rõõmsaks teeb asjaolu, et vastust „EI“, ei esitanud keegi. Küsimusele „Mis on suurim takistus vabatahtliku päästjana panustamisel?“ kerkisid teistest rohkem esile järgmised märksõnad: „aeg“, „bürokraatia“ ja „juhiload“.

Kokkuvõttes võib öelda, et oleme organisatsioonina õigel teel ühtse päästevõrgustiku kujundamisel, kuid on näha, et vabatahtlikud soovivad veelgi rohkem kogukonna turvalisusesse panustada. Seda on ülim rõõm tõdeda, sest enda eesmärkide saavutamiseks on meil vaja igat entusiasti ning vabatahtlikud on selles vaates absoluutne tipp.

Tänan kõiki vabatahtlike seltside esindajaid ja päästeameti töötajaid seminaril osalemast ning kaasa mõtlemast.

Lauri Lindoja

Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist