Lääne päästekeskuses toimus päästevõrgustikku ühendav seminar

3.-4.oktoobril peeti läänes päästevõrgustiku seminari, kuhu olid kutsutud päästekeskuse erinevate büroode ja osakondade teenistujad, vabatahtlikud päästjad, piirkondade juhid ning päästekomandode pealikud. Esmakordselt said kõik nimetatud osapooled ühiselt seminaril kokku, et olla samas inforuumis, tugevdada koostööd ning luua ja hoida kontakte.

Räägiti Lääne päästekeskuse suundadest (Heiki Soodla), päästetöö valdkonna arengutest (Viktor Saaremets), Päästeameti elanikkonnakaitse ülesannetest ja vabatahtlike kaasamisest nendesse (Tambet Vodi), toimepidevusest päästevõrgustikus (Janar Kärner) ja regioonis (Vaino Kaunissaar), Kuressaare päästjate ja Pihtla vabatahtlike koostööst (Margus Lindmäe ja Ursula Rahnik), toitlustamisest päästetöö ajal (Ivar Fratsuzov), teadlikult liigutamisest ja aeglaselt vananemisest (Henek Tomson, SA Liikumisharrastuse kompetentsikeksus).

inimesed saalis loengul

„Päästevõrgustik on päästeala organisatsioonide ja inimeste koostöövorm, mille eesmärk on luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond.“ Tehisintellekt, 2023.

Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul on Päästeamet hetkel igas mõttes väga heas seisus - nii varustuse, inimeste kui võimaluste osas. „Peame mõtlema edasiste suundade peale, vaatamata sellele, et maailmas on keeruline olukord ning meid ootab ees kokkuhoiu periood.“ Ta lisab, et võrgustiku heaks koostööks on vaja üksteist tunda ja ka tagasisidet anda. „Kõikidel võrgustiku liikmetel on oluline seada fookusesse tervis ja toitumine, et olla kriiside lahendamisel värske ja terve. Vabatahtlikud on kogukonna süda ja eeskuju.“

inimesed saalis virgutusvõimlemas

Seminari peakorraldaja Andro Oviir toob välja, et tänases kriise ja sõjalisi konflikte täis maailmas on oluline tegutseda ühtse meeskonnana ning olla samas inforuumis sõltumata sellest, mis valdkonnas tegutsetakse. „Eesmärgi saavutamiseks on vajalik, et kõik osapooled mõistaksid teineteise tegevusi ja oleks kursis seatud ootustega,“ lisab ta.

inimesed teevad grupitööd

Päeva jooksul tehti ka grupitööd, kus analüüsiti ja kaardistati, kuidas vabatahtlikud päästjad saavad toetada ulatusliku evakuatsiooni läbiviimist ja kerksuskeskuste loomist. Ühiselt tõdeti, et kuigi säärane ülesanne on vabatahtlike jaoks uus väljakutse, on paljud eeldused edukaks abistamiseks juba olemas. Olulist rolli mängib kogukonna usaldus, kontaktid ja piirkonna tundmine, lisaks täidavad paljude seltside ruumid juba kerksuskeskuste funktsioone.

inimesed teevad grupitööd

Vabatahtlik päästja, Sindi Tuletõrje Seltsi liige Inge Tarsalainen tõi välja, et vabatahtlike jaoks on sellised kohtumised ja kaasamine väga olulised. „Ettekanded olid väga huvitavad, saan siit oma seltsi nii palju olulist infot ja ideid viia.“ Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles oma ettekande lõppsõnana kõikidele osalejatele, et vabatahtlike seltside initsiatiive ja tormilisi mõtteid tuleks toetada rohkem.