Lääne regioonis kogunes regionaalne kriisikomisjon seoses eriolukorra kehtestamisega

13. märtsil kell 17.00 kogunes Pärnus Lääne päästekeskuse hoones Regionaalne kriisikomisjon. Kriisikomisjoni eesmärk on koondada regioonis kohalike omavalitsuste tegevuste ülevaade viiruse leviku tõkestamises ja määratleda suuremad probleemid ning abivajadus.

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla „Täna on tegemist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga mida tuleb võtta täie tõsidusega. Me peame võtma tarvitusele kõik meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ja selleks on igal inimesel, ametkonnal ning kohalikul omavalitsusel oluline roll. Igasugune reisimine tänases olukorras on liigne risk ning kõik piirangud on loodud selleks, et kriitilisest olukorrast kiiremini välja tulla. Eriolukorra kehtestamine näitab olukorra tõsidust, seetõttu rääkisime läbi ja leppisime kokku võimalikud kriisi eskaleerumise leevendusmeetmed. Olukord on kriitiline, mille mõjusid ja levikut me veel täna päris hästi hinnata ei oska.

Terviseameti sõnul on hetkel kõige raskem seis Saaremaal, kus on tuvastatud 18 positiivsest proovist lausa 16. Sellega seoses on antud tungiv soovitus mitte reisida Saaremaale, ega ka sealt välja, sest see võimendab nakkuse edasikandumise riski oluliselt.

Komisjonis oli arutelu lasteaedade sulgemise teema, mis võib halvata oluliste teenuste toimepidevust, seetõttu lepiti kokku, et kohalikes omavalitsustes võetakse lasteaedade sulgemine kasutusele viimase abinõuna ja tehakse seda juhul kui seal tuvastatakse esimene nakkusjuhtum

Kriisikomisjoni tõdemus on, et kohalikud omavalitsused suhtuvad olukorda ülima tõsidusega ja rakendavad viiruse leviku tõkestamiseks erinevaid meetmeid. Samas peab aru andma, et täna veel esineb viiruse levikuga väga palju määramatust. Mistõttu on võtmetähtsusega inimese iseenda vastutustundlik käitumine. Ainult üheskoos üksteist toetades, suudame viiruse levikule piiri panna.

Viiruse levikuga on langenud suur koormus erinevatele ametkondadele, eestkätt Terviseametile, Politsei- ja piirivalveametile ning Häirekeskusele. Püüame olla toeks oma võimaluste ja ressurssidega.