Ligi pooled kontrollitud kauplustest ei vastanud tuleohutusnõuetele

Detsembri alguses kontrollis Päästeamet üle Eesti kokku 281 kauplust, millest ligi pooltel oli probleeme tuleohutusnõuete täitmisega. Kokku tuvastati 133 kaubandusasutusel 255 puudust.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul on kõige enam probleeme evakuatsiooniga seotud nõuete täitmisega. „Kui hoonest on vaja kiiresti välja saada ning selles puudub turvavalgustus, mis töötab ka elektrikatkestuse korral ja kui sinna juurde lisada veel mõni lukustatud uks või suitsu täis trepikoda, mida ei saa kasutada, sest tuletõkkeuksi hoitakse lahtises asendis, siis on kurvad tagajärjed ainult aja küsimus,“ rääkis Tähe ning lisas, et hoonest väljapääs võeti seekord erilise tähelepanu alla, et Eestis ei juhtuks sama, mis aasta alguses Venemaal, kus tulekahjus sai hukka 64 inimest.

„Eeldasime, et evakuatsiooninõuete rikkumisi me tuvastame, küll aga lootsime, et neid on kordades vähem. Evakuatsiooninõuete rikkumine ei ole aktsepteeritav ja seekord me enam lihtsalt hoiatamisega ei piirdunud. Kuna karmim lähenemine on andnud häid tulemusi, siis jätkame sellega kindlasti ka järgmisel aastal. Evakuatsiooninõuete rikkumiste suhtes on Päästeametil nulltolerants,“ lisas Tähe.

Päästeamet algatas käesoleva reidi käigus 28 väärteomenetlust ning pea sama palju tehti ettekirjutusi puuduste kõrvaldamiseks. Puudustega kaubandusasutusi ootab ees ka järelkontroll.

Tuleohutuse seaduse järgi saab ohutu evakuatsiooni takistamise eest juriidilist isikut trahvida kuni 3200 eurot. Sellisteks rikkumisteks on näiteks evakuatsioonipääsude lukustamine või evakuatsioonipääsu ette ja evakuatsiooniteedele esemete/asjade ladustamine.

Olgugi, et pooled kontrollitud ehitistest tuleohutusnõuetest kinni ei pidanud, oli ka neid, kes seda tegid. Eraldi väärivad ära märkimist Tallinnas Peterburi tee Ehituse ABC, kus poe juhataja korraldab kaupluse igapäevaelu alati ohutusest lähtuvalt ning Bauhausi kauplus Lasnamäel, kus teatakse, et ohutus on see, mis hoiab poe töös ja omanike jaoks ära suurema varakahju. Samuti väärib esiletõstmist Maxima poekett, kes saatis kõikidesse poodidesse enne Päästeameti kontrollkäiku sisekontrolli. "Need on vaid mõned näited heas seisukorras olevatest hoonetest, kus seatakse ohutus esmatähtsaks. Meilt suur tänu neile," ütles Tähe. 

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, lisaks tehakse sellest aastast kontrollkäike reididena kogu Eestis. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma ülevaate. Tänavu on Päästeamet teinud kokku viis kontrollkäiku, neist kolm kortermajadesse, ühe haridusasutustesse, ühe hoolekandeasutustesse ning selle aasta viimasena kontrollkäik  kaubanduskeskustesse.