Lõkkepatrullidel hakkab silma inimeste hooletus

Tuleohtliku aja tõttu jätkas Päästeamet lõkkepatrullidega ka möödunud nädalavahetusel, kokku tuvastati 22 rikkumist. Lõkkepatrullide käigus nõustasid päästjad inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida.

Kuigi rikkumisi avastati sel korral vähem, kui eelmisel nädalavahetusel, jättis inimeste hoolikus jätkuvalt soovida: paljud lõkked olid jäetud järelevalveta, puudusid esmased kustutusvahendid või oli lõke ohtlikult suur. Üks ekstreemseim sündmus toimus Muugal, kus ohtlikult suurest lõkkest läks põlema kulu ja tuld võttis ka kuur. Kokku oli nädalavahetusel 53 metsa- ja maastikupõlengut, neist suurim Pärnumaal Saarde vallas, kus ligikaudu 30 hektari suurust maa-ala kustutas ligi 70 kutselist ja vabatahtlikku päästjat, kohalikku inimest ja RMK töötajat kokku üle 32 tunni. Järelkontrollidega jätkatakse tänaseni.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe tuletab kõigile meelde, et enne lõkke tegemist tuleb kontrollida, kas see on ohutu nii teile, teie perele, kodule ja varale kui ka ümbritsevale loodusele. „Täna on volbriöö ja homme maipüha ning mõlemal juhul on kombeks teha lõket. Panen veel kord kõigile südamele, et loodus on praegu tõesti äärmiselt kuiv ja seetõttu väga tuleohtlik,“ ütles Tähe.

Lõkke tegemisel pea meeles:
• Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
• Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile.
• Lõkke tegemisel hoia alati käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)
• Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
• Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
• Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt)
• Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel.
• Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.
• Infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.

28. aprilli seisuga on Eestis kokku olnud 650 metsa- ja maastikutulekahju, millest 427 on olnud kulupõlengud. Päästeamet seirab olukorda ülima tähelepanelikkusega ning kuulutame sündmuste arvu suurenemisel välja suure tuleohuga aja, mis toob kaasa metsas lahtise tule tegemise, suitsetamise ja grillimise keelu.

Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/