Lõppes tuleohtlik aeg

Tänasest lõppes Eesti territooriumil tuleohtlik aeg.

Päästeamet rõhutab, et tuleohtlikul aja lõpetamisele vaatamata on kulu põletamine igal aastaajal keelatud. Samuti on tähtis meeles pidada, et nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb endiselt järgida peamisi tuleohutusnõudeid:

  • langenud puulehtede põletamisel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse seatud reeglitest. Kui kohalik omavalitsus lubab puulehti põletada, siis tohib seda teha, järgides kõiki nõudeid ja eeskirju. Kui kohalik omavalitsus sügiseste lehtede põletamist ei luba, siis tuleb sellest keelust kinni pidada;
  • lõket tohib teha vaid mittesüttival pinnal;
  • lõkkekoha ümbrus tuleb puhasta vähemalt poole meetri raadiuses;
  • lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu ning pappi ja paberit;
  • alla ühe meetri suurune lõke peab paiknema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest, suurem lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast;
  • lõket ei tohi teha tuulise ilmaga, samuti ei tohi lõket jätta hetkekski järelevalveta;
  • lõket tehes tuleb jälgida tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või et lõkkesuits ei häiriks naabreid;
  • grillides tuleb jälgida, et tahkekütusega töötav grill oleks hoonetest eemal ning pärast grillimist tuleb seadmel lasta täielikult jahtuda;
  • lõket tehes ja grillides hoidke lähedal esmased tulekustutusvahendid – ämber veega või tulekustuti;
  • lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib helistada päästeala infotelefonile 1524.