Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni erakorraline istung seoses eriolukorraga

Seoses koroonaviiruse leviku ja valitsuse kehtestatud eriolukorraga kogunesid täna kell 13 Tartus Lõuna-Eesti kriisikomisjoni laiendatud istungil regionaalsete riigiasutuste ja omavalitsuste juhid ning esindajad. Kohtumisel vahetati infot viiruse eripärade ja ennetuse, asutuste kriisiks valmisoleku ning eriolukorra meetmete kohta.

Terviseameti Lõuna-Eesti regionaalosakonna juhataja Tiia Luht andis ülevaate viiruse ohtlikkusest ja ennetusmeetmetest. Samuti viitas Luht kõigile kasutuseks mõeldud ennetusmaterjalidele ja värskele olukorra ülevaatele, mille leiab internetis aadressilt www.koroonaviirus.ee. „ Kõige olulisem on, et kõik omavalitsused ja asutused edastaksid elanikele ja töötajatele selgeid ja üheselt mõistetavaid sõnumeid, kuidas viiruse levikut takistada ja mida teha, kui avastatakse viiruse sümptomid,“ selgitas Tiia Luht.

Lõuna päästekeskuse ja kriisikomisjoni juht Margo Klaos selgitas eriolukorra kehtestamisega seotud käsuahelaid ja määratud piiranguid. Seejärel arutati meetmete üle, mida omavalitsus saab omalt poolt viiruse leviku takistamiseks rakendada ja kuidas saavad ametkonnad omavalitsusi paremini toetada. „Äärmiselt tähtis on mõelda läbi see, kuidas tagada viiruse levikul oma asutuse ja elutähtsate teenuste toimimine,“ ütles Margo Klaos. „Päästeamet püüab partnereid oma võimete piires igati toetada jagades nõuandeid ja otsest abi ühiskonna nõrgemate liikmete abistamisel.“ Lõuna päästekeskuse juht soovitas lisaks tungivalt sulgeda nakkusohu tõttu spordiklubid, mängutoad ja muud meelelahutusasutused.

Kriisikomisjon jätkab eriolukorraga seotud nõupidamisi ühise inforuumi tagamiseks iganädalaselt.

Eestis on neli regionaalset kriisikomisjoni, kuhu kuuluvad vastava regiooni riigiasutuste ja suuremate omavalitsuste esindajad. Kriisikomisjoni juhib regiooni päästekeskuse juht.