Lõuna-Eesti vabatahtlikud päästjad kogunesid Otepääl uues olukorras

Rahvusvahelise julgeolekuolukorra pingestumine ja sellega seotud elanikkonnakaitse valdkonna kiire areng nõuab ka vabatahtlikelt päästjatelt uusi oskusi ja valmisolekut. Päästeameti Lõuna päästekeskus korraldas detsembri alguses Otepääl Lõuna-Eesti vabatahtlike päästjate aastaseminari, kus neilgi teemadel juttu tuli.

Suurema tähelepanu all oli vabatahtlike päästjate kaasamise võimalused elanike ulatuslikul evakuatsioonil ja evakuatsioonikohtade teenindamisel. Lisaks räägiti vabatahtlike päästjate ülesannetest omavalitsuste kriisiaja kerksuskeskuste loomisel, nende töö tagamisel ning päästevõrgustiku koostööst kohalike omavalitsustega. Evakuatsiooni ja kerksuskeskuste töö kõrval loodab päästeamet vabatahtlikest päästjatest tulevikus tugevamat partnerit elanike kriisikoolitaja rollis.

„Päästeamet ja elanikkond tervikuna hindab kõrgelt vabatahtlike päästjate panust meie kõigi turvalisusesse,“ ütles Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe. „Päästevõrgustiku lahutamatu osana langeb ka vabatahtlikele õlgadele osa koormusest, mida keeruline aeg meile esitab.“ Tähe lisas, et seminaripäevad on teemade poolest sisukad, kuid mõttetöö kõrval on oluline lihtsalt aeg maha võtta ja koos olla.

Seminaril oli rohkesti osalejaid, 72 inimest. Seminari alguses leidis aset asjakohane elektrikatkestus, mis aitas kriisideks valmistumise meeleollu sisse elada. Tehti grupitööd, milles elanikkonnakaitse teemalised arutelud, kust sündis päästevõrgustiku toimepidevuse tagamiseks ja koostööks uusi mõtteid ja ideid.

Elanikonnakaitse teemade kõrval esitleti osalejatele teisigi päästevaldkonna olulisi arenguid Eestis ja jagati omavahel kogemusi. Päästetööde poolelt ohtlike puude eemaldamise ohutusest ning võtetest ja elektrisõidukite õnnetustega seotud probleemidest. Ennetusteemade hulgas saadi ülevaade ühisvalveteenistuse kasust ja abidemineerijate staatusest. Seminar toimus ülimalt looduskaunis kohas ning meeldivas õhkkonnas, kus vabal ajal sai teemade arutelu sujuva jätku ning koostöösidemeid veelgi kinnitatud.

Marek Kiik
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht