Lõuna-Eesti vabatahtlikud päästjad kogunevad Otepääl uues olukorras

Rahvusvahelise julgeolekuolukorra pingestumine ja sellega seotud elanikkonnakaitse valdkonna kiire areng nõuab vabatahtlikelt päästjatelt uusi oskusi ja valmisolekut. Päästeameti Lõuna päästekeskus korraldab Otepääl Lõuna-Eesti vabatahtlike päästjate kahepäevase aastaseminari, kus nendel teemadel juttu tuleb.

Reedel, 1. detsembril on suurema tähelepanu all vabatahtlike päästjate kaasamise võimalused elanike ulatuslikul evakuatsioonil ja evakuatsioonikohtade teenindamisel. Laupäeval räägitakse vabatahtlike päästjate ülesannetest omavalitsuste kriisiaja kerksuskeskuste loomisel ja töö tagamisel ning päästevõrgustiku koostööst kohalike omavalitsustega. Evakuatsiooni ja kerksuskeskuste töö kõrval loodab päästeamet vabatahtlikest päästjatest tulevikus tugevamat partnerit elanike kriisikoolitaja rollis.

„Päästeamet ja elanikkond tervikuna hindab kõrgelt vabatahtlike päästjate panust meie kõigi turvalisusesse,“ ütles Lõuna päästekeskuse juht Tagne Tähe. „Päästevõrgustiku lahutamatu osana langeb ka vabatahtlikele õlgadele osa koormusest, mida keeruline aeg meile esitab.“ Tähe lisas, et seminaripäevad on teemade poolest sisukad, kuid mõttetöö kõrval on oluline lihtsalt aeg maha võtta ja koos olla.

Elanikonnakaitse teemade kõrval esitletakse osalejatele teisigi päästevaldkonna olulisi arenguid Eestis ja jagatakse omavahel kogemusi.

Üritus toimub Otepää vallas Kivi talus, koduleht: https://www.kivitalu.com/. Lisainfo ja kommentaarid ürituse peakorraldaja Lõuna päästekeskuse päästetöö büroo peaspetsialist Tiit Piiskoppelilt tel 5110670. Huvi korral saavad ajakirjanikud üritusele kohale tulla, et teemade kohta asjaosalistelt kommentaare saada. Selleks andke oma tulekust ette teada Marek Kiigule tel 5114297.

Mis on kerksuskeskus?
Kerksuskeskuse eesmärk on toetada ühiskonna kerksust andes inimesele asjakohast infot ja aidates leida talle vajalikud lahendused, mis aitavad tagada inimese psühholoogilise kindluse ja turvalise elukeskkonna. See on ruum, kus kohaliku omavalitsusüksuse poolt määratud personal annab inimesele tõest ja vajalikku teavet kriisi ohtude ja arengute kohta ning võimaluste kohta saada toimetulekuks baasteenuseid (elekter, vesi, soe). Kerksuskeskus on loodud ja ette valmistatud rahuajal ning kohta, kus inimene tavaliselt käib – näiteks kohaliku omavalitsuse infosaal, munitsipaalraamatukogu või rahvamaja. Koht peaks olema inimesele ligipääsetav ka kriisiolukorras ning olema toimepidev, sh varustatud generaatoriga ja muude vahendite ning seadmetega, et hakkama saada elektrikatkestuse korral.

SEMINARI TEEMAD JA ESINEJAD
01.12.2023

 • Keskuse juhi tervitus – Tagne Tähe, Lõuna päästekeskuse juht
 • Päästeameti elanikkonnakaitse ülesanded ja vabatahtlike kaasamine – Elina Täht, elanikkonnakaitse vabatahtlike nõunik
 • Lõuna vaade, VT elanikkonnakaitse alased ennetustegevused - Arvi Uustalu, Lõuna ennetusbüroo juhataja
 • Teemad arutelu töögruppides: evakuatsioon, kerksuskeskus, elanikkonnakaitse koolitus – Elina Täht, Arvi Uustalu, Silver Konksi
 • Elektrisõidukid: pääste- ja kustutustööde eripärad. – Ivar Frantsuzov, PÄA valmisoleku talitluse ekspert
 • Tormikahjude likvideerimine. Ohud reageerijale – Ingemar Saks, Võru päästekomando meeskonnavanem

(12.00–13.30 LÕUNA)

 • Päästevõrgustiku uus võimekus–abidemineerijad – Meelis Mesi, demineerimiskeskuse juhataja
 • Ukraina päästjate abistamine: kogemused ja õppetunnid – Piia Kallas, Päästeliit, juhatuse esimees
 • Uus „imemasin“ ennetuses? – Tuuli Taavet, PÄA ennetustöö osakonna ekspert
 • Vabatahtlike ennetus täna ja homme. – Riivo Mölter, Lõuna ennetuspartner
 • ÜVT meeskonnavanema vaatest – Marek Kutsar, Annelinna päästekomando meeskonnavanem
 • Toetusrahade kasutamine ja aruandlus 2023/2024 – Margus Möldri / Merike Tammearu, PÄA vabatahtlike peakoordinaator / vabatahtlike nõunik
 • Päästevõrgustiku toimepidevus – Mart Haljaste, PÄA varahalduse talitluse juhataja

02.12.2023

 • Päästesündmuste kommunikatsioon ja ohuteavitus – Marek Kiik, Lõuna kommunikatsioonijuht
 • Mida arvab KOV Päästeameti plaanidest? – Toomas Arumägi, Kambja vallavolikogu liige
 • Uue komandohoone ehitamine ja EKK ja ellujäämiskoolituste plaanid elanikele, firmadele, koolidele Luutsniku PEK näitel – Aimar Sisask, Luutsniku Pääste-Ennetuskeskus