Lõuna päästekeskuse juhiks saab alates 2. aprillist Tagne Tähe

Aprillist asub Lõuna päästekeskust juhtima Tagne Tähe. Tagne tuli Päästeametisse 2008. aastal tuleohutusjärelevalve osakonna planeerimise ja analüüsi talituse peaspetsialistiks ning on jätkanud samas valdkonnas erinevatel ametikohtadel, viimased viis aastat ohutusjärelevalve osakonna juhtajana. Tagne on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala ning omandanud Tartu Ülikoolis õigusteaduse bakalaureuse- ja magistrikraadi.

Lõuna päästekeskuse praegune juht ja järgmine Päästeameti peadirektor Margo Klaos:

Mul on hea meel, et Tagne on valmis kandma Lõuna-Eestis kollase numbrimärgiga liidrisärki. Ta on ennast tõestanud juhina, kellele meeldib võtta ette pingutust nõudvaid ülesandeid ja need oma meeskonnaga siis ära lahendada. Tagne oskab hoida samaaegselt fookuses nii oma inimesed ja kui ka eesmärgid.

Usaldan Tagnele rahuliku südamega Lõuna-Eesti turvalisuse eest seismise ja Lõuna-Eesti päästevõrgustiku juhtimise vastutuse. Kindlasti annab Tagne oma kaasava juhtimisstiili ja värskete ideedega kõigile kolleegidele ja koostööpartneritele palju energiat juurde.

Kaasaegse elanikkonnakaitse loomisel on meil üheskoos veel väga pikk tee ees ja regionaalse kriisikomisjoni juhi rollis on päästekeskuse juhil suur vastutus.

Soovin Tagnele julgust ja edu selle vastutuse kandmisel ning palju ühiseid õnnestumisi koos oma uue meeskonnaga.


Äsja Lõuna päästekeskust juhtima valitud Tagne Tähe kommenteeris uut väljakutset järgmiselt:

Keskuse juhtimine on väga vastutusrikas väljakutse, olen juhina selleks valmis ning võtan teekonna põnevuse ja rõõmuga käsile. Lisaks on lõuna regiooni ohutuse ja turvalisuse eest seismine mulle eriliselt südamelähedane ka seetõttu, et olen sealt pärit.

Pärast 15 aastat ohutusjärelevalve valdkonnas – kõigepealt eksperdi ja seejärel juhina – olen valmis meie ühtse päästevõrgustiku töösse teise nurga alt vaatama. Pärast Margo peadirektoriks saamist on mul Lõuna keskuses suured kingad täita, aga tean et meeskonna toetusel suudan nendes juba üsna pea kindlalt tunda ja Päästeameti ühiseid eesmärke ellu viia.