Lõuna päästekeskuses lepiti kokku elanikkonnakaitse alane koostöö Naiskodukaitsega

20. septembril möödus 31 aastat Naiskodukaitse taasloomisest. Sellel tähtsal päeval kohtus Lõuna päästekeskuse juhtkond, ennetuspartnerid ja valmisolekubüroo teenistujad Naiskodukaitse Lõuna ringkondade instruktoritega. Külalisena osales kohtumisel ka Naiskodukaitse Jõgeva ringkond, mis on küll Kirde maakaitseringkonna alluvuses, aga siiski oluline partner Lõuna päästekeskusele. Hea näide sellest, et koostöö panevad toimima ikkagi hakkajad inimesed ja formaalsed struktuurid ning käsuliinid ei saa neile takistuseks.

Seoses Ukrainas toimuva sõja ja elanikkonnakaitse fookusesse tõusmisega Eestis töötame meiegi lõunas selle nimel, et elanike kriisiks valmisoleku parandamiseks jõud ühendada. Sel sügisel ja talvel suuname mõlema organisatsiooni läbimõeldud jõupingutused Lõuna-Eesti noorte ja täiskasvanute kriisiteadlikkuse ning -valmisoleku edendamisele. Kohtumisel leppisime kokku, et juba oktoobri teises pooles alustame ühistegevustega. Selleks moodustame kõigis maakondades nn pääste-naiskodukaitsjate lahingpaarid, kes otsustavalt Lõuna-Eesti elanikkonnakaitse põldu harima lähevad. Ühiselt plaanitakse elanikkonnakaitse koolitusi gümnasistidele ning külakogukondade aktivistidele. Samuti kaasame naiskodukaitsjaid omavalitsustes toimuvatele korteriühistute juhtide kriisikoolitustele. Kõigi nende tegevuste raames tahame anda tõuke väikeste kohalikke kriisivõrgustike loomiseks.

Koosolekul anti naiskodukaitsjatele ülevaate avalikke varjumiskohtasid, ulatuslikku evakuatsiooni ja elanike teavitamist puudutavatest arengutest ning kavandatavast sügisesest elanikkonnakaitsekampaaniast. Samuti leppisime kokku, et kõigi ühistegevuste läbiviimiseks koostame ühtsed koolitusmaterjalid ja sõnumid, et elanikele ikka sarnast infot edasi anda ja suusad selles osas risti ei läheks. Järgmise aasta alguses saame uuesti kokku, jagame kogemusi ning täpsustame vajadusel koostöö eri tahke. See on vajalik juba ainuüksi seetõttu, et elanikkonnakaitse maastik areneb praegu lausa ülehelikiirusel.

Kohtumise järgselt tõdesime, et käesoleva aasta juunis Päästeameti ja Kaitseliidu sõlmitud koostööleping saab koostöös Naiskodukaitsega loodetavasti juba lähiajal praktilised väljundid, millega suurendame ühiselt Lõuna-Eesti elanike valmisolekut kriisideks.

Arvi Uustalu
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja