Lõuna vabatahtlikud said Kubija mändide all kokku

Üle kahe aasta said Lõuna regiooni vabatahtlikud päästjad suurema seltskonnaga kokku koguneda ja kahe päeva jooksul mõtteid vahetada.25.-26. novembril said Võrus, Kubija hotell-loodusspaas vabatahtlikud päästjad kokku Lõuna päästekeskuse poolt korraldatud vabatahtlike seminaril. Lõuna vabatahtlikest päästeorganisatsioonidest mida on kokku 35 olid esindatud 21. Neile lisandus veel 60 külalist päästest ja koostööpartnerite ridadest.

Kui tervitussõnad ja head soovid Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi ja Lõuna päästekeskuse juhi Margo Klaose poolt öeldud, sai asuda teemade kallale.

Seminari ettekandes käsitleti ikka päevakajaseid teemasid. Aktuaalsed on vabatahtlike rahastusteemad, sellest tegi nõunik Aivar Kilp põhjaliku ülevaate. Kindlasti olid väga olulised punktid ajastu vaimule vastavalt elanikkonnakaitse ja kriisideks valmisoleku rõhuasetused, millest kõneles HVOst Tambet Vodi. Vabatahtlikud said ülevaate Ukrainas toimuvast ja sealt tulenevatest õppetundidest.

Ohutusportaali arengustest rääkis nõunik Henrik Veenpere. Huvitava ja kaasakiskuva ettekande tegi ennetusbüroo värske juhataja Janika Usin. Ausalt ja ilustamata kõneles vabatahtlike poolt osutatavatest elupäästeteenustest Tõrvandi vabatahtlike eestvedaja Toomas Arumägi.

Teisel päeval andis silmi avava ülevaate Tartu Kiirabi koolitusjuht Andras Laugamets, kes rääkis haiglaeelsest erakorralisest meditsiinist. Seminari lõpetas huvitava ja värskendava jutuga Lõuna valmisoleku büroo juhataja Silver Konksi, kes väisas Ameerika Ühendriike ja rääkis sellest, mida kõike seal silma ja kõrva jäi.

Meelelahutusena said vabatahtlikud nautida Kubija hotelli spaa- ja saunamaailma ning õhtusöögi ajal tegi unustamatu etteaste legendaarne ansambel Minu Isa Oli Ausus Ise, lugupeetud Eino ja Einar Süggu osalusel. Õhtu lõppedes oli meeleolu kõrgel ja osalejad rahul.Arvamusi seminarist

Tõrvandi Päästeseltsi esindaja arvamus seminarist oli järgmine: „Tegelikult hästi mõnus seminar. Hea ajakasutus ja teemade valik huvitav. Ennetust puudutava ettekande osa viimased 10 min olid väga head.“

Kolga-Jaani vabatahtlike eestseisja arvas seminari kohta nii: „Kogu need poolteist päeva olid üsna huvitavad – osad teemasid olid juba tuttavad ja ühteist neist midagi kuulnud. Huvitav oli kuulata Tõrvandi vabatahtlike esitlust, samuti ohutusportaali hetkeseisu, kui ka tuleviku visiooni. Huvitav oli Janika Usina ettekanne ning pühapäevane Andras Laugemetsa ettekanne ja Silver Konksi silmaringi laiendav ettekanne.“

Karula VPK juht tõi välja, et ürituse ajakasutus oli väga hea. Oli ettekandeid, oli aega omavahel suhelda, oli aega lõõgastuda. Ei olnud pinget ja seminari lõppedes oli tunne, et see aeg oli kasutatud hästi.

Vabatahtlike päästjate tunnustamine

Traditsiooniliselt kuulub vabatahtlike päästjate seminari kavasse silmapaistvate vabatahtlike tänamine ja tunnustamine. Sel aastal oli see eriti pidulik.

Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos andis üle Vabariigi Presidendi omistatud Eesti Punase Risti teenetemärgi IV klassi auraha Tsooru vabatahtlike käilakujule Mati Kochile.Siseministri poolt omistatud Päästeteenistuse Medali oli ära teeninud Nõo vabatahtlike eestvedaja Kadi Sarapuu.Toon siinkohal ära ka Lõuna päästekeskuse tunnustatud vabatahtlike päästjate ja seltside nimekirja, kes 2022. aasta jooksul eriliselt silma olid paistnud.

Pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest vabatahtliku päästekomando arendamisel ja panuse eest kogukonna turvalisuse hoidmisel teenisid tunnustuse Maret Peramets Palalt, Tiit Ojaots Missost, Jaan Rüüberg Lasvalt ja Esper Ilm Oravalt.

Pühendunud tegevuse eest vabatahtliku päästekomando valmisoleku tagamisel ja panuse eest kogukonna turvalisuse hoidmisel 2022.aaastal said tänatud Karl Kadaja Pukast, Uuno Orgla Rõugest, Kaimar Nõmmik Missost, Urmas Käpa Laevalt, Mart Tammoja Võnnust ning Meelis Kuningas Karksi-Nuiast.

Vabatahtlikest päästekomandodest toodi esile Puurmani VPK, kes sai tunnustuse suure panuse eest ennetustöö alastes tegevustes 2022. aastal ja Karula, Lohusuu ning Sangaste VPK, keda tänati pühendunud ja kohusetundliku igapäevase valmisoleku ning panuse eest kogukonna turvalisuse hoidmisel 2022. aastal.

Tiit Piiskoppel
LõPK VOB peaspetsialist