Lumetorm Birgit muudab liiklusolud ka lähipäevil väga keeruliseks

Öösel alanud ja üle Eesti levinud lumetorm Birgit on muutnud teeolud väga raskeks Põhja-, Ida- ja Lääne-Eestis. Kõige raskemas olukorras on Saaremaa ja Hiiumaa, kus on ilmastikuolude tõttu homme nii koolid kui ka lasteaiad suletud. Lõuna-Eestis on lumesadu lakanud ja olukord veidi parem.

Samuti põhjustas torm hulgaliselt elektrikatkestusi. Saartel oli elektrita kl 17 seisuga 4422 majapidamist, mandril üle 2090 tarbijat.

Tormikahjudega seotud päästesündmuseid on alates tormi algusest olnud 70 ja peamiselt on tegu olnud teele või liinidele kukkunud puudega. 13 korral käisid päästjad teelt välja sõitnud või kinni jäänud sõidukeid aitamas.

„Birgit näitab, kui lihtne on elukorraldus pea peale keerata, kui tormituuled viivad elektri ja tohutu lumesadu halvab liikluse. Suur tänu inimestele, kes autoga sõitma minekust hoidusid ja kodus varem soetatud varudega hakkama saavad. Nii saame aidata neid, kes on kõige rohkem hädas,“ sõnas Päästeameti vastutav Tuuli Räim.

Päästeametis on regioonides kokku kutsutud staabid ning Lääne-Eestis ka kriisikomisjon. Sõltuvalt piirkonnast on valmisolekusse viidud täiendavad päästemeeskonnad, et vajadusel reageerida tormist tulenevatele väljakutsetele ning aidata hätta sattunud inimesi. Samuti aitab päästeamet kõrgendatud läbivusega tehnikaga ning Saaremaale on saadetud kolm generaatorit

Ilmaprognoosi kohaselt jätkub tugev tuul ja lumesadu Lääne-Eestis ning raskuskese liigub Põhja regiooni poole. Rasked liiklusolud jätkuvad ning valmis peab olema ka pikaajalisteks elektrikatkestusteks.