Majutusasutuste reidi kokkuvõte: korras oli 35% majutusasutuste hoonetest

24.-28. mail kontrollisid Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid majutushoonete tuleohutusnõuetele vastavust üle kogu Eesti. Kokku kontrolliti 343 majutushoonet, neist 65% olid puudustega ja 35% korras. Väärteomenetlusi alustati 18 ja haldusmenetlusi 61 korral.

Kõige enam puuduseid esines evakuatsiooniteede ja -pääsude ning esmaste tulekustutusvahendite puhul. „Samuti võib eraldi välja tuua tegemata jäetud küttesüsteemide hoolduseid ning puuduolevaid tulekahju korral tegutsemise skeeme ja tuleohutuse meelespeasid,“ sõnab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. Viimased on vajalikud selleks, et külastajad teaksid võõras kohas, millist väljapääsuteed tulekahju korral kasutada ning kuidas tulekahju korral käituda.

Majutusasutuste tipphooaeg on algamas, kuid hooneid ei ole veel jõutud korda teha. „Tuli ette, et tuleohutuspaigaldiste hooldused on küll tellitud, kuid veel tegemata. Oli ka asutusi, kus leiti, et kui hoones külastajaid ei ole, siis võib kulude kokkuhoiu eesmärgil tuleohutuspaigaldised ka hooldamata jätta,“ lausub Heidi Mõttus. Kõige rohkem oli tuleohutuspaigaldistest hooldamata jäetud evakuatsioonivalgustust. Enamjaolt esines kontrollitavates hoonetes mitu rikkumist korraga. „Kui ühel tuleohutuspaigaldisel oli hooldus tegemata jäetud, siis oli see suure tõenäosusega tegemata jäetud ka teistel,“ ütleb Mõttus. Nende hoonete puhul, kus tuvastati ainult üks rikkumine, oli põhiliselt tegemist hooldamata jäetud küttesüsteemidega või mõne pisema, kiirelt lahendatava puudusega. „Kuna ka lihtsad rikkumised võivad asjaolude kokkulangemisel tuua kaasa traagilisi tagajärgi, siis tuletasime hoonete omanikele ja valdajatele meelde, et inimeste elu, tervise ning vara kaitsmise huvides peavad olema täidetud kõik tuleohutusnõuded,“ lisab ekspert.

Vaatamata puudustega majutushoonete rohkusele, soovivad inspektorid nii mõndagi asutust kiita. Silma jäi Suure Tõllu puhkeküla Saaremaal, milles olid väga hästi koostatud tuleohutuse meelespead ning enne hooaja algust oli kõik tuleohutusega seonduv korda seatud. Pärnumaal asetseva Atsikivi puhketalu omanikud alles valmistavad oma hooneid külaliste vastuvõtuks ette. Nende suhtumine oli väga positiivne, inspektoreid kuulati huviga, tehti märkmeid ning esitati lisaküsimusi, et tagada oma tulevaste klientide täielik ohutus. Lisaks olid inspektorite hinnangul väga heas korras ja eeskujuks teistele asutustele Kõrgemäe puhketalu Põlva vallas Eoste külas, Sireli hostel ja Pauka puhkeküla Hiiumaal, Strand SPA & Conference Hotel Pärnus ning Tartus Hotell Lydia ja Hotell Tartu.

Viimase kuue aasta (2015-2020) jooksul on majutusasutustes toimunud 76 tulekahju, neist kaheksa leidis aset mullu. Majutusasutuste tuleohutus peab olema tagatud aastaringselt hooajale vaatamata. Täidetud nõuded aitavad ära hoida traagilisi tagajärgi ning säästa majutusasutuste vara.