Miks on riskianalüüs oluline?

Kõik tööd mõjutavad rohkemal või vähemal määral inimese tervist. Igas (töö)keskkonnas esinevad teatud laadi ohutegurid, mis võivad tekitada kahju tervisele. Seega töökeskkonna riskianalüüsi on eelkõige vaja tööõnnetuste, tööst põhjustatud haigestumiste ja kutsehaiguste ennetamiseks.

Selleks tuleb koguda infot keskkonna ja tööprotsessi kohta ning koostada tegevuskava riskide maandamiseks;

  • riskianalüüsi alusel saab teada, kes on ohustatud isikud
  • riskianalüüsi alusel tuleb välja, millised ohutusmärgid tuleb (töö)keskkonda paigaldada, kellele tuleb väljastada isikukaitsevahendid jne
  • riskianalüüsi alusel saab määrata need ohud, mida me ei saa otseselt likvideerida, kuid mida me peame pidevalt tähelepanu all hoidma
  • riskianalüüsi alusel saame paika panna ohutusalased investeeringud – riskianalüüs annab meile ülevaate, millised puudused meil on ning mis nö „kõige rohkem põleb ja vajab kiiret kustutamist“.

Riskianalüüsi tegemiseks puudub ühtne metoodika. Seadus sätestab vaid põhinõuded ja igaüks saab leida talle sobivaimad lahendused. Riskianalüüsi parima mudeli puhul peaksid ohtude ja ennetusabinõude kohta sõna sekka saama kõik meeskonnaliikmed, sest pole ju olemas nii universaalset inimest, kes teab kõiki tööprotsesse ja suudab neid ohutegurite seisukohast analüüsida.

Kuigi riskianalüüsi ei pea koostama need, kellel ei ole lepingulisi töötajaid, on see siiski töötervishoiu ja tööohutuse korralduse alusdokument.

Riskianalüüsi näidis, mille saab võtta päästetöödega seotud ohutegurite hindamise aluseks, on SIIN.

Rohkem infot leiab SIIT.

Katrin Spiegel
vabatahtlike töökeskkonna nõunik