Mitteeluhoonete tulekahjude 2022 aasta kokkuvõte

Päästeameti arendusosakonna poolt on valminud mitteeluhoonete möödunud aasta kokkuvõte, millest on võimalik teada saada, millised hooned põlesid ja kui suured olid tekkinud kahjud, Samuti tuleb analüüsist välja enimlevinud tulekahjude tekkepõhjused.

Alates 2018. a on tulekahjude arv mitteeluhoonetes vähenenud. Suurim varakahju, mis ulatus enam kui 11 miljoni euro suuruseks leidis aset ühe tööstus- ja laohoones (VI kasutusviis). Ka keskmine hoone varakahju on kõrgeim (118 tuhat eurot) just tööstus- ja laohoonetes.

Kasutuses mitteeluhoone tulekahjudes sai 2022. aastal vigastada 2 inimest, keegi ei hukkunud. Viie aasta jooksul on kõige rohkem kannatanuid olnud VI kasutusviisiga hoones. Kõige sagedamini said mitteeluhoonetes toimunud tulekahjud alguse elektrist (38%), tehnoloogilise protsessi teostamisel (11%) ja tuletöödel (10%).

2022. aastal leidis aset 4476 ATeS valeväljakutset, mis kokkuvõttes põhjustab Päästeametile suurt koormust. Levinum valeväljakutse tekkepõhjus on süsteemi rike. Päästeamet viis läbi kokku 4992 kontrolltoimingut 4687 kasutuses II-VII kasutusviisiga hoonetes ning 68% juhtudest tuvastati seal ja tuleohutusnõuete rikkumine.

Täispika analüüsiga saad tutuvuda SIIN.