Mõningate eesti keelt kõnelevate inimeste postkasti jõuavad Päästeameti kriisiolukordade käitumisjuhised võõrkeeles

Alates novembrist saadab Päästeamet kõikide Eesti elanike postkasti trükise „Ole valmis!“, mis juhendab, kuidas võimalikes kriisiolukordades edukalt hakkama saada.Rahvastikuregistris puuduvate emakeele andmete tõttu jõuavad mõningate eesti keelt kõnelevate inimeste postkasti võõrkeelsed trükised.

Päästeameti saadetavad trükised on kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles. Eesti keelt kõnelevale elanikkonnale saadetakse eestikeelsed juhised, venekeelsele elanikkonnale venekeelsed juhised ja muukeelsele elanikkonnale ingliskeelsed juhised. Adressaatide andmed on võetud rahvastikuregistrist. Kuna rahvastikuregistris on inimesi, kelle emakeele andmed on määramata, liigitusid nad andmebaasist väljavõtet tehes muukeelse elanikkonna alla. Seetõttu jõuavad nende inimesteni võõrkeelsed käitumisjuhised.

Neile, kes pole oma emakeele andmeid rahvastikuregistrisse esitanud ja on seetõttu saanud võõrkeelse trükise, kuid soovivad seda eestikeelsena, tagatakse uue aasta alguses võimalus saada eestikeelne eksemplar. Täpsustatud infot selle kohta, kust ja kuidas eestikeelseid trükiseid saada, annab Päästeamet detsembri teises pooles.

Oma emakeele andmeid, aga ka muid rahvastikuregistri andmeid saab igaüks ise korrastada aadressil www.rahvastikuregister.ee.

Lisaks trükisele saab vajalikku informatsiooni mobiilirakendusest „Ole valmis!“ ning kodulehelt olevalmis.ee.