Muinsuskaitseamet ja Päästeamet alustavad koostööd Järvamaal

Järva maakonnas alustavad Päästeamet ja Muinsuskaitseamet koostööd kaitsealustes eluhoonetes. Päästjate kodunõustamistele, mis viiakse läbi muinsuskaitse all olevates hoonetes, kaasatakse nüüdsest ka Muinsuskaitseameti esindaja. Külastustega alustatakse veebruari viimasel nädalal.

Päästjad on juba mitmeid aastaid teinud kodunõustamisi, mille käigus päästemeeskonnad nõustavad inimesi kütte- ja elektrisüsteemide osas ning vajadusel pööravad tähelepanu võimalikele ohuallikatele. Nõustamistele on ka varasemalt kaasatud erinevaid koostööpartnereid, kelle huvi on samuti inimelu või inimeste vara kaitsmine. Muinsuskaitseameti huvi on vältida olukordi, kus puhkenud tulekahju tõttu hävinevad meile pärandina olulised hooned. Selliselt muutub kodunõustamine terviklikumaks ning inimestele kättesaadavamaks, lisaks päästjate tuleohutuse alasele nõustamisele pakutakse kaitsealuste hoonete puhul nõustamist ka Muinsuskaitseameti poolt.

Ühisel kodunõustamisel saab muinsuskaitseinspektor omalt poolt anda kohapeal nõu hoone hooldamiseks ning korrastamiseks muinsuskaitse nõuetele vastavalt. Kuivõrd kaitse all olevate hoonete puhul on restaureerimisele kehtivad nõuded tavaolukorrast detailsemad, siis on just kodukülastused hea võimalus nende selgitamiseks ning üheskoos hoone omanikule sobivaima võimaluse leidmiseks. Muinsuskaitseameti sooviks on algava koostööga vähendada ka olukordi, kus teadmatus kehtivate nõuete kohta või negatiivne eelhoiak nende suhtes tekitavad võimaluse, et vajalikud tööd jäävad pigem tegemata. Päästeameti huvi siinkohal on loomulikult, et küttekolded saaksid korda ning ei hukkuks inimesed.

Koostööst saadav tulu on mõlemapoolne ja kindlasti kõige suurem elanikele. Kui koostööd tehes suudetakse ennetada kasvõi üks tulekahju ja nii inimelu kui ka hoone säilimine, on see ühine tegutsemine oma eesmärgi täitnud.