Mullu hukkus tules esmakordselt alla 40 inimese

2016. aastal hukkus tules 38 inimest ja uppus 45 inimest. Kui kümme aastat tagasi hukkus Eestis tules 12,6 inimest 100 000 inimese kohta, siis 2016. aastal oli sama arv 2,9 ehk neli korda väiksem. Selle tulemuseni jõudis Päästeamet vaid tänu sellele, et oma panuse andis terve amet koos oma partneritega.

„38 on meie jaoks väga oluline number, sest aastaid on tules hukkunute arv püsinud 50 juures. Samas on 38 peaaegu bussitäis inimesi, seda on ikka palju,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Päästeameti strateegiline eesmärk on jõuda aastaks 2025 Põhjamaade tasemeni – kuni 12 tules hukkunut ning 20 uppunut aastas. Kui hoonetulekahjude arvuga oleme jõudnud Põhjamaade tasemeni, siis tules hukkunuid oli mullu ikka kolm korda rohkem. Eesmärgi saavutamise võti on igaühe kaasamine ja koostöö – inimene, kogukond, kohalik omavalitsus, ettevõtted ja riik.

„On väga oluline muuta ohutuks toimetulekuraskustes inimeste kodud, neid inimesi on Eestis 80 000 ehk ligikaudu 40 000 kodu. Ja üks võimalus selleks on sotsiaaltoetuste kasutamine küttekollete ja elektripaigaldiste kordategemiseks ning suitsuandurite paigaldamiseks,“ sõnas Kuno Tammearu.

Samal ajal on ohus Päästeameti enda jätkusuutlikkus. 2016. aastal sõltumatu eksperdi tehtud Päästeameti jätkusuutlikkuse raporti kohaselt jääb Päästeametil järgneva kümne aasta jooksul eelarves puudu 148,7 miljonit eurot.

Siseminister Andres Anvelt kinnitas, et alates 2018. aastast suurendatakse kolmel järjestikusel aastal Päästeameti eelarvet kolme miljoni euro võrra aastas kaitsevarustuse ja tehnika kaasajastamiseks. Sellele lisaks planeeritakse aastatel 2018-2020 anda 1,5 miljonit eurot vabatahtlikele.

„Aga me peame julgema ühiskonnas arutada, millist päästeteenust me tahame viie aasta pärast, kümne aasta pärast. Ja see arutelu puudutab kõiki huvitatud osapooli ühiskonnas. Siseministeerium saab siin eestvedajaks,“ sõnas siseminister.

Päästeameti ennetuse eelarve on olnud kümne aasta jooksul kokku 12 miljonit eurot, mille sees on ka majandus- ja personalikulud. Sama ajaga on Päästeamet ennetustegevusega säästnud üle 900 inimese elu, millega oleme ühiskonnale hoidnud kokku 1,3 miljardit eurot. Seega võib öelda, et iga ennetusse pandud euro on toonud riigile tagasi ligikaudu 100 eurot.