Muudatused hüvitise maksmise korras

Alates 1. aprillist muutub vabatahtlike päästekomandode hüvitise maksmise kord ja seetõttu muutub ka arvete menetlemine.

Toimub kaks suuremat põhimõttelist muutust:

  1. Senise seitsme eraldi hüvitise asemel jääb alles kaks – Vabatahtliku tegevuse püsitasu ehk valmisoleku hüvitis ja Vabatahtliku tegevusega otseselt seotud kulude hüvitis ehk reageerimise hüvitis.
  2. Enam ei maksta püsihüvitisi ette vaid kõik hüvitised (püsitasud ehk valmisoleku hüvitised ja väljasõitude hüvitised) makstakse eelmise kvartali eest tagantjärgi.


Lepingud uuendatakse II kvartali jooksul, seetõttu tuleb erinevatel seltsidel esitada erinevaid arveid.

  1. Seltsid, kes on jaanuaris esitatud arvega saanud kätte ettemakstavad püsitasud, peavad esitama arve ainult I kvartalis päästetööl osalemise kulude (sh Valmisoleku püsiv hüvitis, mis on järelmakstav) kohta ja seda hetkel kehtivate kuluridade põhiselt.
  2. Seltsid, kes on oma arvetega hilinenud või muudel põhjustel pole I kvartali püsitasusid kätte saanud, peavad esitama arved kõigi kehtivate kuluridade põhiselt. Ehk kõik saamata I kvartali püsitasud ja I kvartalis päästetööl osalemise (sh Valmisoleku püsiv hüvitis, mis on järelmakstav) kulud.


Kinnitatud käskkiri on edastatud seltside kontaktisikutele. Küsimuste korral või abi saamiseks palun pöörduda keskuse koordinaatori poole.