Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 20.-21. juuli

Põhja päästekeskus

Tallinn

20. juulil kell 15.16 said päästjad teate eluhoone tulekahjust Nõmme linnaosas Paplite puiesteel. Kohale reageerisid päästekomandod Kesklinnast, Lasnamäelt, Lillekülast ja Nõmmelt. Päästjate saabudes olid kahekordse elumaja garaažist leegid väljas, kuid inimesed õnneks kõik majast väljunud. Koheselt alustati kustutustöödega. Esialgsetel andmetel võis põleng alguse saada katlaruumis köetud ahjust. Tulekahju lokaliseeriti kella 15.36 paiku, misjärel alustati järelkustutustöödega ning katuse avamisega, et edasises ohutuses veenduda. Põleng likvideeriti ning hoone kõik ruumid tuulutati kell 16.03.

21. juulil kell 01.48 teatati, et Lasnamäe linnaosas Majaka tänaval asuva neljakordse elumaja üks korter on suitsu täis ning töötab andur. Päästjad tuvastasid saabudes, et suitsu põhjustajaks oli korteris põlenud fonolukk. Ohtlik olukord likvideeriti kella 02.19 paiku ning seejärel teostati ka kontrollavamine seinas, et ohutuses veenduda. Edasist ohtu ei tuvastatud. Inimesed õnnetuses viga ei saanud ning samuti ei ole veel teada, mis fonoluku süttimise põhjustas.

Möödunud ööpäeval käisid päästjad kustutamas ka kahte põlevat prügikasti ning eemaldasid ühe suure tuulega teele murdunud puu.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

20. juulil jätkus tulekollete kustutamine Elva valla Saare küla metsatulekahju alal. Täna mindi ala üle kontrollima ja viimaseid koldeid kustutama. Sündmuskohal on Elva päästemeeskond, Rõngu vabatahtlik paakautoga ning roomiksõiduk Bandwagen. Veel kaasati kustutustööle Otepää päästemeeskond koos ATVga. Eile toimus ja täna jätkub ka Elva vallas Sangla turbatootmisalal süttinud turbaaunast tulekollete otsimine ja nende kustutustööd. Kohal tegutsevad Tartu Annelinna päästekomando päästjad.

20. juulil kella 15.50 ajal süttis Elva vallas Kaimi külas kombaini ümbruses 150 ruutmeetrit viljapõldu, mis kustutati enne päästjate saabumist. Tulekahju sai alguse kombaini tööst tekkinud sädemest.

Viljandimaa

20. juulil kell 16.24 teatati, et Mulgi vallas Lilli külas põleb raiesmik. Päästjad selgitasid, et tules on kolm hektarit. Päästetöid raskendas tugev tuul ja ala raske ligipääsetavus. Kustutusvett transporditi kahe poole kilomeetri kauguselt. Tulekahju levik piirati kell 18.58, kustutustööd lõpetati ööseks kell 23.27. Täna hommikul läksid päästjad ala üle kontrollima ning järelejäänud tulekoldeid kustutama.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

20. juulil kell 20.21 sai häirekeskus teate, et Alutaguse vallas Kurtna külas oli äike süüdanud kuuri. Kohal viibinud inimesed püüdsid käepärast olnud tulekustutitega põlengut likvideerida, kuid kahjuks see ei õnnestunud ja vaja oli päästjate abi. Päästjate saabumise ajaks oli tuli katuse konstruktsiooni all. Kella 21.40-ks olid päästjad kustutanud umbes 10 ruutmeetri suuruse põlengu.

21. juulil kell 2.32 andis juhuslik möödasõitja teada, et Narvas Vabaduse tänaval põles sõiduauto. Päästjate saabumise ajaks oli sõiduk lausleekides. Tulekahju kustutati paarikümne minutiga. Põlengu tekkepõhjuse selgitab välja edasine uurimine.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

20. juulil kell 22.00 teatati, et Järva vallas Ageri külas tuleb talu 20 meetri pikkusest heinahoidlast suitsu. Päästjate saabudes tõstis omanik juba hoonest välja osaliselt süttinud heinapalle. Tänu kiirele tulekahju avastamisele saadi põlengule piir peale ja hoone jäi alles. Kustutustööd lõpetati kella 2.40 ajal. Esialgsetel andmetel võis põlengu põhjustada heina isesüttimine.

Pärnumaa

20. juulil kell 19.17 teatati, et Pärnus Liiva tänaval on pääsuke räästakasti all nööripuntrasse kinni takerdunud. Päästjad said kolmanda korruse korteri akna kaudu linnu juurde ja lasid ta vabadusse.

21. juulil kell 14.15 teatati tulekahjust Põhja-Pärnumaal Pitsalu külas Lavassaare turbatootmisalal. Süttinud olid turbaaunad, turbaväli ning tuli oli levinud metsa ja maastikule. Ohus olid lähedal asuvad elu- ja tootmishooned. Kustutustöid ning põlengu pindala suuruse täpset kindlakstegemist raskendas tugev tuul ning paks suits. Kella 18.15 ajal hinnati põlenguala suuruseks ligikaudu 30 hektarit. Tänu päästjate kiirele tegutsemisele suudeti tule levik elu- ja tootmishoonetele peatada. Õhtul kell 21.15 mõõdeti tulekolletega ala suuruseks ligi 25 hektarit. Põlenguala ääred kasteti veega märjaks ning kell 23.02 tulekahju kustutamine päästjate ohutuse tagamiseks katkestati.
Täna hommikul põlenguala kontrollimisel selgitati, et kaugemale tuli ei ole levinud. Turbavälja- ja aunade ning metsa ja põllule jäänud tulekollete kustutustööd jätkuvad. Päästetööde juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada pikselöögist.