Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 6.-9. august

Põhja päästekeskus


Tallinn

6. augustil kell 15.15 andis turuhaldur teada, et Mustamäel E. Vilde teel põleb turu kõrval garaaži katusel kulu. Kohale kiirustanud päästjad kustutasid paarikümne minutiga umbes 500 ruutmeetrit süttinud pinnast.

6. augustil kell 20.45 oli Laulupeo tänaval süttinud kolmekordse maja küljes olnud elektrikilbi tagune sein. Päästjad kustutasid pärast saabumist põlengu ning kutsusid elektrikud. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse kilbi taha topitud suitsukonidest.

7. augustil kell 16.58 anti häirekeskusele tead, et Paljassaares põleb ASi Tallinna Vesi reoveepuhastusjaamas alajaam. Kohale kiirustanud päästjad lokaliseerisid majas oleva traforuumi põlengu kell 17.29. Tulekahjus inimesed viga ei saanud.

8. augustil kell 12.02 kutsuti päästjad Toompuiesteele, kus lammutusjärgus söögikohas oli süüdatud praht. Päästjatel tuli kustutada umbes kahe ruutmeetri suurune põleng. Kasutuseta hoones oli ligipääs kõrvalistele isikutele ja seepärast võis tegemist olla süütamisega.

Harjumaa

7. augustil kell 19.36 andis Saue Pärnasalu tänava elanik teada, et ventilatsioonišahti on kukkunud kass. Päästjad tõid saabumise järel umbes viie meetri sügavusest šahtist kassi elusa ja tervena välja. Päästetööd lõpetati kell 20.20.

8. augustil kell 22.15 teatati häirekeskusele tulekahjust Viimsi vallas Haabneemes Talu teel, kus põles ridaelamuboks. Tuli sai esialgsetel andmetel alguse sauna ahjust. Kõrval boksist evakueeriti kolm inimest, neist keegi meditsiinilist abi ei vajanud. Tulekahju likvideeriti kell 23.28.

Lisaks tuli päästjatel nädalavahetusel käia neljal korral eemaldamas teedele kukkunud ning liiklust takistanud puid. Neist kahel korral oli ohtlik olukord tekkinud Tallinnas ja kahel korral Harjumaal.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

7. augustil kell 00.57 ajal süütas Kambja vallas Rebase külas maha kukkunud elektriliin põlema paarkümmend ruutmeetrit pinnast. Päästjad kustutasid põlengu kululuudadega kella 01.32ks.

Valgamaa

7. augustil kell 01.00 teatati häirekeskusele tulekahjust Tõrva linnas Kangro tänaval. Lahtise leegiga põles vanem kõrvalhoone, mis ohustas ka läheduses asuvaid teisi hooneid. Hinnanguliselt põles umbes 280 ruutmeetrit, mis kustutati kella 04.47ks. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Tulekahju tekkepõhjused selgitavad välja menetlusinspektorid.

7. augustil kell 03.29 said päästjad teate, et Valga vallas Korkuna külas põleb leegiga saunahoone ning süttinud on ka kõrval asunud puukuur. Hetkel veel teadmata põhjusel alguse saanud tulekahju kustutati kella 05.24ks. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.

Põlvamaa

7. augustil kell 18.10 teatati häirekeskusele tulekahjust Põlva vallas Kaaru külas. Lõkke tegemisest oli põlema süttinud vana, lammutusjärgus palkhoone, mis päästjate saabumise ajaks oli juba lausleekides. Päästjad kustutasid põlengu kella 19.22ks. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud ning põleng ümbritsevale ohtu ei kujutanud.

Võrumaa

8. augustil kell 11.48 said päästjad väljakutse Võru valda Järvere külla, kus meesterahvas põletas lõkkes kaableid ja plastmassi. Kummi põlemise tõttu levis ümbruskonda vingu, mis häiris kaaskodanikke. Päästjad likvideerisid keskkonnaohtliku lõkke.

9. augustil kell 03.40 teatati häirekeskusele, et Võru vallas Palometsa külas põleb kortermaja kelder. Päästjate saabumise ajaks oli koridor suitsu täis ning koheselt alustati inimeste evakueerimisega. Umbes 10 ruutmeetri suurune põleng likvideeriti kella 03.58ks. Korterid tuulutati ning inimesed said tagasi kodudesse. Tulekahju tekkimise põhjuste selgitamisega tegeleb politsei.


Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

6. augustil kell 17.03 kukkus Sillamäel Kesk tänaval maja ees seisnud sõiduautole peale puu. Päästjad vabastasid nii masina kui ka sõidutee kella 17.37-ks.

6. augustil kell 17.21 andis naisterahvas teada, et tema 64aastane abikaasa oli läinud Rannapungerja supluskohas tugeva tuulega ujuma, kuid juba pool tundi polnud teda enam näha. Kohale kiirustanud päästjad alustasid kohe kummipaatidega pinnaltpäästet, kuid leidsid kell 17.50 umbes saja meetri kaugusel kaldast vee pinnal hulpiva mehe. Kahjuks ei andnud kaldal teostatud elustamine tulemust.

6. augustil kell 18.38 said päästjad väljakutse Narva-Jõesuusse Toome bussipeatusse, kus oli elektriliinile kukkunud kask. Päästjad eemaldasid ohtliku puu, mis lisaks takistas liiklust, ning kutsusid kohale elektrikud, kuna osadel naabruskonna elanikel oli kadunud elekter.

6. augustil kell 19.28 anti häirekeskusele teada, et Narvas Energia tänaval põleb turu taga miski. Kohale kiirustanud päästjad leidsid eest kodaniku, kes oli otsustanud tünnis prügi põletada. Kuna selline tegevus on keelatud, kustutasid päästjad keskkonda ohustanud lõkke.

7. augustil kell 6.13 oli Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Aru tänaval süttinud sõiduauto. Päästjate saabumise ajal oli masin lausleekides. Tulekahju likvideeriti kell 6.47. Lisaks põlenud masinale said lähedal asunud autod kuumakahjustusi. Esialgsetel andmetel võis põleng alguse saada elektrisüsteemi rikkest.

7. augustil kella 13.19 ajal leidis patrullis olnud Jõhvi päästemeeskond Jõhvis Kungla tänaval ohtlikult rippuva murdunud puu, mille nad kohe ka eemaldasid.

8. augustil kell 19.39 anti häirekeskusele teada, et Narvas P. Kerese tänaval on Kadastiku karjääri poolt näha tumedat halli suitsu. Päästjad kustutasid saabumise järel umbes 10 ruutmeetri suuruse keskkonda ohustava prahipõlengu.

Lääne-Virumaa

6. augustil kell 16.51 anti häirekeskusele teada, et Haljala vallas Palmse külas on teele langenud puu sulgenud ühe sõidusuuna. Võsu vabatahtlikud päästjad likvideerisid ohtliku olukorra kella 17.27-ks.

7. augustil kella 12.33 ajal langes aga puu Vinni vallas Palasi külas Rakvere-Rannapungerja maantee 35. kilomeetril takistades ühe sõidusuuna liiklust. Tudu vabatahtlikud päästjad vabastasid tee kella 13.21-ks.

9. augustil kell 3.19 kutsuti päästjad Tapale Hommiku puiesteele Operail AS Tapa depoosse, kus oli süttinud hoones asuv agregaat. Päästjad kustutasid põlengu pulberkustutitega. Tulekahju likvideeriti kella 4.37-ks.


Lääne päästekeskus

Järvamaa

6. augustil kell 11.27 teatati häirekeskusele tulekahjust Türi vallas Kabala külas. Päästjate kohale saabumise ajaks oli 5 x 15 meetriste mõõtmetega küüni katus juba sisse kukkunud, püsti olid vaid kiviseinad. Päästjad kustutasid põlengu kella 13.13ks. tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.

Läänemaa

6. augustil kell 12.51 said päästjad teate, et Lääne-Nigula vallas Kullamaa külas on tõenäoliselt suitsukonist süttinud põlema kortermaja esimese korruse rõdu. Kohalikud elanikud suutsid leegid oma jõududega, kasutades tulekustuteid ja vett, maha suruda ning päästjad kustutasid põlengu lõplikult kella 13.41ks.

Pärnumaa

7. augustil kell 11.48 teatati häirekeskusele, et Põhja-Pärnumaa vallas Pitsalu küla Lavassaare turbatootmisalal on põlema süttinud kaks turbaauna. Väga suure tuule tõttu liikus tuli kiiresti raba ja puude poole ning levis 0,5 hektarile. Hingamisaparaatides päästjad piirasid tule levikut tootmisala poole ning lokaliseerisid tulekahju kella 14.23ks. Lõplikult likvideeriti põleng kell 17.15.

7. augustil kell 19.39 teatati häirekeskusele, et Pärnu linnas Rammuka külas oli süttinud põlema sõiduauto, mille kõrval asusid teisedki vanad sõiduautovrakid. Tulekahju tekkimise põhjust teada ei ole. Hooneid põleng ei ohustanud. Tulekahju likvideeriti kell 20.16.

Raplamaa

6. augustil kell 17.26 ajal süttis Rapla vallas Palamulla külas põlema viljapõld, mis asus elumajast vaid ca 50 meetri kaugusel. Päästjad asusid koheselt kaitsma elumaja süttimise eest, piirates samaaegselt tule levikut viljapõllul. Kahele hektarile levinud põleng likvideeriti kell 18.07.

8. augustil kell 23.12 said päästjad teate tulekahjust Pärnus Ilvese tänaval asuvas ridaelamus. Päästjate saabudes põles lahtise leegiga elamu esimesel korrusel asunud saun ja selle esine ruum. Päästjad likvideerisid põlengu, kontrollisid termokaameratega üle teise korruse ning pööningu. Kõik majas asunud viis korterit ventileeriti ülerõhuventilaatoriga. Põlengu hetkel kedagi kodus ei olnud ning tulekahju tekkepõhjust esialgu teada ei ole. Tulekahju likvideeriti 9. augustil kell 00.41.