Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 17.-18. august

Põhja päästekeskus

Tallinn

17. augustil kell 17.49 anti häirekeskusele teada, et Peterburi teel tuleb ühte 5-kordse maja ülemise korruse korterisse ventilatsiooni kaudu suitsu lõhna. Kohale kiirustanud päästjad tegid kindlaks, et alumisel naabril oli süttinud kohtäratõmme, mille tõttu levis suits ülemise korruse korteritesse. Lisaks selgus, et majale oli juurde ehitatud 5. korrus ning ühisventilatsioon oli suletud. Kuna korteri ventilatsioon ei olnud projektijärgselt ümber ehitatud, sattus suits ülemistesse korteritesse ja ei pääsenud välja. Päästjad pidid avama köögi seinakonstruktsiooni ja hõõguva seinamaterjali kustutama, samuti kontrolliti üle ülemiste korruste korterid.

Harjumaa

17. augustil kella 17.38 ajal oli päästjate abi vaja Raasikul Tehase teel, kus ei tahtnud ahi tõmmata. Päästjad kontrollisid küttekolde üle, aitasid ahju küdema ja viisid läbi kodunõustamise. Samas hakkas päästjatele silma, et kortermaja koridor ehk evakuatsioonitee oli täis kuhjatud erinevaid esemeid: jalatsiriiul, suur kunstlill, küttepuid täis puurest, vaibad jne. Päästemeeskond vestles kõikide esemete omanikega ning selgitas, miks peab evakuatsioonitee olema vaba – sellest oleneb, kui kiiresti päästjad ja kiirabi jõuavad abivajajani ning ohu korral inimesed hoonest välja pääsevad.

18. augustil kell 7.32 oli Kehras Laste tänaval kukkunud puu elektriliinidele. Kohale saabunud päästjad leidsid nelja meetri kõrguselt murdunud puu, mis oli langenud tänavalgustusliinidele. Kell 7.44 olid päästjad puu liinidelt eemaldanud, langetanud ülejäänud ohtliku puuvõra ning sõidutee okstest puhastanud.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

17. augustil kell 17.38 said päästjad teate, et Mustvee vallas Omedu külas on kodus läinud ümber gaasiballoon. Ballooni ja pliidi vaheline voolik purunes ning tuppa lekkis gaasi. Pererahvas reageeris väga kiiresti, avades kohe uksed ja aknad, lülitades välja elektri ning väljudes ise hoonest. Päästjad tõid ballooni õue ning ventileerisid ruumid. Keegi vigastada ei saanud ning kell 18.21 said inimesed majja tagasi.

17. augustil kell 20.32 teatati päästjatele, et Jõgeva vallas Härjanurme külas on äike löönud vanasse, seest tühja kuusepuusse ning süüdanud selle põlema. Päästjad olid sunnitud kuuse maha saagima, et seda seest ära kustutada.

Tartumaa

17. augustil kell 17.43 sõitsid päästjad Nõo valda Nõgiaru külla, kus puu oli kukkunud teele ning kujutas sealsetele liiklejatele ohtu. Päästjad eemaldasid puu. Peipsiääre vallas Kallaste linnas kukkus puu maja katusele ja lõhkus majja sisse tuleva elektrijuhtme. Päästjad koristasid teele kukkunud oksad, kuid liini vabastamine jäi elektrikute hooleks.

17. augustil kell 19.51 said päästjad teate tulekahjust Kambja vallas Reola külas. Rapsikuivatis olnud vilja sisse oli tekkinud tulepesa, millele oli väga keeruline ligi pääseda. Viljapunker tühjendati ning kustutati väike tulekolle. Tulekahju likvideeriti kell 23.03.

Valgamaa

17. augustil kell 18.57 kukkus puu teele Valga linnas Ploomi bussipeatuse juures. Päästjad eemaldasid teele kukkunud suure kuuse ning tee avati taas liikluseks.

18. augustil kell 8.15 said päästjad väljakutse Valga linna J. Kuperjanovi tänavale, kus oli toimunud kahe sõiduauto vaheline liiklusõnnetus. Päästjad eemaldasid autodel süttimisohu ning kontrollisid üle kannatanud enne kiirabi saabumist. Lisaks kaeti ligi nelja ruutmeetrine õlileke absorbentainega.

Võrumaa

17. augustil kell 16.45 said päästjad teate, et Antsla vallas Lümatu külas on arvatavasti pikselöögist süttinud elumaja. Päästjate saabudes põles maja ülemine korrus lausleegiga. Päästjad alustasid koheselt kustutustegevusega ning suutsid tule levikule piiri panna kella 17.53ks.Tulekollete otsimiseks oli vaja avada hoone konstruktsioon ning tulekahju likvideeriti lõplikult kell 19.13. Lisaks maja teisele korrusele sai kannatada ka üks tuba esimesel korrusel. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. 

17. augustil kella 17.06 ajal eemaldasid päästjad Rõuge vallas Heedu külas kaks teele kukkunud puud, mis takistasid sealset liiklemist. Setomaa vallas Paloveere külas murdusid kaks elektriposti ning kaablid rippusid üle tee. Päästjad tähistasid ohuala ning probleemi lahendamine anti elektrike kätesse. Kell 20 ajal eemaldasid päästjad kaks puud teelt Rõssa ja Riihora külade vahelisel teel. 18. augustil kell 5.41 ajal eemaldasid päästjad puu teelt Haanja külas.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

17. augustil kell 13.16 kutsuti päästjad Narva haruraudtee juurde, kus mahajäetud hoone territooriumil põles praht. Päästjad kustutasid keskkonda ohustava põlengu esmaste kustutusvahenditega kell 13.33.

17. augustil kell 21.13 anti häirekeskusele teada, et Kohtla-Järve Uus-Tehase tänaval on biopuhastusjaamas toimunud plahvatus. Suurendatud jõududega kohale kiirustanud päästjad leidsid eest hoone, millel olid plahvatuse tagajärjel eest lennanud aknad ja purunenud seinapaneelid. Tulekahju saadi kiiresti kontrolli alla ning kell 22.07 olid päästetööd lõpetatud. Esialgsel hinnangul oli tegemist ventilatsioonirikkega. Hoonesse kogunenud metaangaas süttis, kui ventilatsioonisüsteem püüdis taaskäivituda ja tekitas sädeme. Täpsed asjaolud selgitab välja edasine uurimine. Õnnetuses keegi viga ei saanud. Päästesündmusel osalesid Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve päästekomandod ning Mäetaguse vabatahtlikud päästjad, demineerijad, politsei ja kiirabi. Kokku olid kohal 5 põhiautot, 2 paakautot, redelauto, vabatahtlik tulekustutusauto ja juhtimisauto.

Lääne-Virumaa

17. augustil kell 16.51 anti häirekeskusele teada, et Vinni vallas Paasvere külas põleb hoone. Päästjad leidsid saabumise järel lausleekides palkidest kõrvalhoone, mis tulekahjus hävis. Ära suudeti hoida tule levik kõrval asuvale elumajale. Põlengu esialgseks tekkepõhjuseks on äike. Päästetöid viisid läbi Rakvere, Väke-Maarja ja Mustvee päästemeeskonnad ning Roela ja Avinurme vabatahtlikud päästjad.

17.augustil kella 18.46 ajal käisid Tamsalu vabatahtlikud päästjad Tapa vallas Savalduma külas Ambla-Tamsalu mnt 15. kilomeetril eemaldamas teele kukkunud puud, mis oli sulgenud ühe sõidusuuna.

Lääne päästekeskus

Läänemaa

18. augustil kell 03.26 eemaldasid päästjad tuule tõttu teele kukkunud puu Vormsi vallas Rumpo külas.

Pärnumaa

17. augustil kell 11.43 said päästjad teate, et Pärnu linnas Lemmetsa külas tuleb metsatuka tagant musta suitsu. Päästemeeskond tuvastas suure lõkke, milles põletati rehve. Päästjad kustutasid keskkonnaohtliku lõkke ning selgitasid selle omanikule, et lõkkes ei tohi põletada muud, kui immutamata kuiva puitu, oksi, kiletamata pappi ja paberit ning muud töötlemata looduslikku materjali. 

17. augustil kell 19.42 eemaldasid päästjad Vändra alevis Vana tänaval tee kohale ohtlikult viltu vajunud puu. Kukkumisohus kask saeti maha ning tagati taas ohutu liiklemine. 18. augustil kell 8.53 eemaldati puu teelt ka Pärnu linnas Tõlli külas.

Raplamaa

17. augustil kell 22.46 teatas pealtnägija, et Kehtna vallas Eidapere alevikus tehakse ohtlikku ja suurt lõket. Päästjad tuvastasid majale liiga lähedal olnud lõkke, milles põletati suures koguses mööblit, kodumasinaid ja ehitusprahti. Lõkke läheduses puudusid ka esmased tulekustutusvahendid. Päästjad likvideerisid lõkke ning teavitasid ohtlikust lõkkest Keskkonnaametit.

Saaremaa

18. augustil kell 23.04 ajal eemaldasid päästjad teele kukkunud puu Tagamõisa külas. Puu oli kukkunud sõiduteele ning sulgenud mõlemad sõidusuunad. Päästjad avasid tee taas ohutuks liiklemiseks.