Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 22.-25. aprill

Põhja päästekeskus


Tallinn

22. aprillil kell 13.55 said päästjad väljakutse Lasnamäe linnaosasse, kus Läänemere teel asuval tühermaal põles kodutute isikute magamisaseme juures praht. Päästjad kustutasid põlengu kell 14.18

22. aprillil kell 14.21 sai häirekeskus teate sotsiaaltöötajalt, kes oli oma Lasnamäe linnaosas Raadiku tänaval elava eaka hoolealuse ukse taga, kuid ei pääsenud sisse, sest võti oli seespool ees. Päästjad sisenesid korterisse akna kaudu ning andsid sealt leitud abivajaja üle kiirabile.

22. aprillil kell 18.17 teatati, et Haabersti linnaosas Astangu tänaval tuleb kahekordsest mahajäetud majast suitsu. Teataja nägi hoone juurest ära jooksmas ka 6-liikmelist lastekampa. Päästjad leidsid tulekolde maja esimeselt korruselt, kus olid põlema pandud vanad rehvid ning kustutasid põlengu kell 18.41. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

22. aprillil kell 21.38 helistas häirekeskusesse Nõmme linnaosas Nelgi tänaval elav inimene ning teatas, et nende viiekordse elumaja alumise korruse korterist levib ohtralt suitsu. Kohale kiirustanud päästjad tuvastasid korteri, kus põlesid riided ja kaltsud ning kustutasid need kella 21.53 paiku. Eakas korterielanik anti tervisekontrolliks üle kiirabile.

23. aprillil kell 12.08 saabus häirekeskusele teade, et Lasnamäe linnaosas Punasel tänaval asuva üheksakordse elumaja viimase korruse rõdult tuleb suitsu ja on näha leeke. Päästjad avasid saabudes korteriukse, et pääseda rõdule ning kustutasid kinniehitatud puidust rõdul aset leidnud põlengu kella 12.35 paiku. Seejärel saabus koju ka korteriomanik ning temaga vesteldes sai selgeks, et tuli sai suure tõenäosusega alguse hooletusest suitsetamisest.

23. aprillil kell 16.38 teatati, et Pirita linnaosas Jahimehe teel põleb elumajade vahetus läheduses asuv kuur. Päästjate saabudes põles kuur lahtise leegiga ning oli süüdanud juba ka kõrvalasuva kuuri. Päästemeeskond likvideeris tulekahju kell 17.52 ning esialgsel hinnangul sai see alguse kuuri juurde tehtud lõkkest, kus põletati esemeid, mida lõkkes põletada ei tohi. 

24. aprillil kell 10.50 helistas häirekeskusesse Lasnamäe linnaosas Tuulemäe tänaval elav inimene, kes teatas, et tema gaasipliit suitseb. Päästjad tuvastasid saabudes, et hetkel veel teadmata põhjustel oli lühisesse läinud gaasipliidi süütejuhe ning likvideerisid ohtliku olukorra kella 11.09 paiku. Seejärel paigaldati korterisse ka töökorras suitsuandur ning elanikule viidi läbi tuleohutusalane nõustamine.

25. aprillil kell 08.09 teatati häirekeskusele, et Pirita linnaosas Jasmiini teel põleb kahekordse elumaja fassaad. Kohale saabunud päästjad kustutasid põlengu kell 08.23 ning elanikega suheldes võib esialgu arvata, et fassaadi võis süüdata maja seina äärde paigutatud kuum tuhaämber, kus tugev tuul söed taas hõõguma lõi ning neid fassaadile lennutas. Täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Harjumaa

22. aprillil kell 12.58 reageerisid Muraste vabatahtlikud päästjad põllupõlengule Harku vallas Viti külas, kus esialgsetel andmetel oli põld süttinud lapse käe läbi, kes tikkudega mängida otsustas. Päästjate saabudes oli kohal ka lapse ema, kes tekkinud olukorra pärast vabandas. Ligi 1000-le ruutmeetrile levinud põleng kustutati kella 13.50ks ning emale ja lapsele viidi seejärel läbi põhjalik tuleohutusalane selgitustöö.

24. aprillil kell 14.56 teatati häirekeskusele saunapõlengust Kuusalu vallas Valkla külas. Teatajad olid ka ise püüdnud leeke summutada, kuid tulutult. Kohale saabunud päästemeeskonnad koos vabatahtlike päästjatega Kolgalt likvideerisid põlengu, mis oli levinud ka pööningule, kella 16.04 paiku. Üks kannatanu toimetatu kiirabi poolt haiglasse. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

24. aprillil kell 18.28 said päästjad väljakutse Lääne-Harju valda Laane külasse, kus elumaja vahetus läheduses põles abihoone. Päästjad kustutasid vana palkmaja süttinud seinad kell 19.09 ning esialgsel hinnangul võis põleng alguse saada hoone juures eelmisel päeval tehtud lõkkest, kust lendunud sädemed selle hiljem süüdata võisid. Täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Lisaks said päästjad möödunud nädalavahetusel lisaks eelpoolmainitutele veel 10 väljakutset, mis olid seotud kulupõlengute ning ohutusnõuetele mittevastavate lõkete kustutamisega - neist kaks Tallinnas ja kaheksa Harjumaal.

Tugevast tuulest tingitud ohtude likvideerimisega seotud väljakutseid oli kokku 7 ning enamik neist olid seotud teedele kukkunud puudega.

Neljal korral käidi abiks kiirabil, et transportida raskeid ning liikumispuudega patsiente.

Ida päästekeskus

Lääne-Virumaa

22. aprillil kell 10.33 helistas häirekeskusesse Tapa vallas Assamalla külas elav naisterahvas, kes teatas, et põletas lõkkes pürgi, kuid kahjuks läks lõke käest ning süttinud oli ka ca 200 ruutmeetri ulatuses kulu. Päästjad kustutasid põlengu kell 10.56 ning viisid naisterahvale läbi selgitustöö, mismoodi tuleb ohutult lõket teha.

22. aprillil kell 16.21 teatati, et Tapa vallas Tamsalu linnas töötab viiekordse elumaja ühes korteris suitsuandur ning on tunda kõrbehaisu. Kohale saabunud päästjad tuvastasid korteri, kust kõrbelõhna levis ning leidsid sealt eest joobeseisundis magava naisterahva, kes oli toidu pliidile unustanud. Päästemeeskond tuulutas kõik ruumid ning kokk kiirabi ei vajanud. Küll aga jäid joobes naisterahvaga edasi tegelema kohale saabunud sugulased.

22. aprillil kell 20.54 sai häirekeskus teate, et Rakvere vallas Paatna külas asuvas kahekordses elumajas on kuulda suitsuanduri häält. Kohale kiirustanud päästjad tuvastasid, et ühes korteris ajas ahi suitsu sisse ning kogu küttesüsteem tervikuna oli vigane ja hooldamata. Päästjad toimetasid elaniku õue ning andsid ta üle kiirabile, kes isiku haiglasse toimetas. Seejärel tuulutas päästemeeskond ruumid ning andis korteri valvamise ülesandeks naabritele.

Ida-Virumaa

22. aprillil kell 11.36 teatati, et Alutaguse vallas Pagari külas on kahekordses elumajas tunda põlemise lõhna. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et elumaja ühes korteris oli ahjusiiber liiga vara suletud ning seetõttu oli suitsu ja vingu levinud ka teistesse korteritesse. Päästemeeskond tuulutas ruumid ning kontrollis edasise ohutuse huvides üle kõik korterid ja pööningu. Ükski inimene viga ei saanud.

22.aprillil kell 11.51 teatati häirekeskusele, et Jõhvi linnas Kaare tänaval asuvas elumajas on eakas naisterahvas oma toas kukkunud ning viga saanud. Kahjuks ei olnud teatajal ka naisterahva korteri võtit, mistõttu tuli päästjatel abivajajani jõudmiseks siseneda korterisse akna kaudu. Kella 12.18 paiku anti eakas elanik üle kiirabile.

22. aprillil kell 13.35 teatati häirekeskusele kulupõlengust Alutaguse vallas Kiikla külas, kus ohutusnõuetele mittevastavast lõkkest oli süttinud ca 1200 ruutmeeri ulatuses kulu. Päästjad kustutasid põlengu kell 14.08

22. aprillil kell 14.36 teatati, et ohutusnõuetele mittevastavast lõkkest on kulu süttinud ka Lüganuse vallas Mustmätta külas. Metsatuka ning eluhoone vahetus läheduses lõõmanud põleng saadi päästjate poolt kontrolli alla kella 15.22-ks.

22. aprillil kell 18.18 saabus häirekeskusele teade, et Kohtla-Järve linnas Sompa linnaosas tuleb neljakordsest kasutuseta majast suitsu. Kohale saabunud päästjad leidsid tulekolde hoone esimeselt korruselt, kus põles lahtise leegiga WC ja koridori ladustatud prügi. Tulekahju likvideeriti kell 18.41

22. aprillil kell 23.50 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna, kus Järve linnaosas asuva kolmekordse elumaja ühest korterist kuuldus suitsuanduri häält ning levis ohtralt suitsu. Kohale saabunud päästjad avasid korteriukse, kus andur töötas ning tõid sealt välja eaka naisterahva, kelle kiirabi haiglasse toimetas. Majast evakueeriti veel 5 inimest, kes kiirabi sekkumist ei vajanud. Tulekolle leiti eaka naisterahva korteri magamistoast, kus esialgsetel andmetel oli hooletu suitsetamise tagajärjel süttinud tekk. Päästjad kustutasid põlengu ning tuulutasid ruumid kella 00.23 paiku.

23. aprillil kell 13.36 helistas häirekeskusesse Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas elav inimene, kes teatas, et tunneb oma korteri köögis gaasilõhna. Päästjad tuvastasid saabudes, et gaasipliidi tihendis oli rike ning keerasid gaasikraani kinni. Elanikul paluti esimesel võimalusel kohale kutsuda tehnikud ning enne seda pliiti mitte kasutada.

Lisaks said päästjad möödunud nädalavahetusel lisaks eelpoolmainitutele veel 8 väljakutset, mis olid seotud kulupõlengute ning ohutusnõuetele mittevastavate lõkete kustutamisega - neist kaks Lääne-Virumaal ja 6 Ida-Virumaal.

Kaheteistkümnel korral käidi abiks kiirabil, et transportida raskeid ning liikumispuudega patsiente. Enamik neist sündmustest (11) leidis aset Ida-Virumaal.

Lõuna päästekeskus

Nädalavahetusel patrullinud Lõuna-Eesti päästjad kontrollisid 45 lõkke ohutust. Kuue lõkke juures leiti rikkumisi – lõkkekoht oli korralikult ette valmistamata, lõkke valvajatel puudusid tulekustutusvahendid või oli lõke jäetud järelevalveta põlema. Tuleohutusnõuete rikkujatega tegelevad edasi Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid. Viljandimaal Sakala vallas põletati lõkkes kaltse ja muud prügi, mille kohta alustas väärteomenetluse keskkonnaamet.

Jõgevamaa

23. aprillil kella 11.29 ajal põletasid elanikud Põltsamaa vallas Kaavere külas korraga 10 lõkkes loodusprahti. Lõketest lendavad sädemed ohustasid kõrval asuvat metsa ja kõigi lõkete tuleohutust polnud inimesed võimelised tagama. Ümbrust ohustavad lõkked kustutati ja elanikele selgitati tuleohutusnõudeid.

24. aprillil kella 3.57 ajal põles Põltsamaa vallas Pudivere külas kõrvalhoone ja sellega kokku ehitatud elumaja. Päästjate saabudes oli kõrvalhoone osa hävinud ja elumaja lausleekides. Kustutustöid raskendasid süttinud 200liitrised tünnid, millest osades kütus. Tulekahju kustutati kell 7.23. Inimesed põlengus viga ei saanud. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel. Ennelõunal käisid päästjad kustutamas uuesti süttinud heina ja õhtupoole seinasoojustust.

Põlvamaa

22. aprillil kella 13.51 ajal põles Põlvas Pihlaka tänaval paarkümmend ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid.

Tartumaa

22. aprillil kell 12.44 süttis hooletust lõkkepõletamisest Peipsiääre vallas Piibumäe külas ohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest kulupõleng, mis hakkas ohustama ümber asuvaid hooneid. Päästjad piirasid tule leviku ja kustutasid põlengu.

Kella 15.09 ajal põles Tartus Nõlvaku tänaval hektarilisel alal kulu ja metsaalune.

Kella 17.02 ajal süttis Peipsiääre vallas Selgise külas traktorist lennanud sädemest paarsada ruutmeetrit kulupõldu. Päästjad kustutasid needki põlengud.

23. aprillil kell 9.05 põles Äksi alevikus Kaare tänaval mõni ruutmeeter pinnast.

Kella 14.12 põles Tartus Ülikooli tänaval paarkümne ruutmeetrisel alal lehepraht.

Kella 18.06 ajal põles Räpina vallas Toolamaa külas 400 ruutmeetrit kulu. Põleng süttis lõkkest hoolimata, et peremees oli selle ümbrus oli veega korralikult üle kastnud. Sädeme viis kulusse tuuleiil. Päästjad juhivad tähelepanu, et tuulise ilmaga on lõkke süütamine keelatud. Juhtum näitab ilmekalt ka seda, kui oluline on lõket valvata ja hoida käepärast esmased kustutusvahendid, et võimalik tuleoht ümbrusele eos tõrjuda.

Kell 21.01 kustutasid päästjad Kolkja alevikus Supluskoha juures mõnesajal ruutmeetril süttinud kulu.

Muud sündmused

22. aprillil kell 21.00 teatati, et Tartus Uuel tänaval karjub 90aastane naine kodus appi, kuid ust ei ava. Päästjad sisenesid akna kaudu ja avasid ukse, et kiirabi patsiendi juurde pääseks.

23. aprillil kell 19.44 teatati, et Tartu Turu tänaval lukustas autosse jäänud koer uksed ja temaga koos jäid lõksu kaks pisipõnni. Päästjad viisid ema koju varuvõtmete järgi. Teised päästjad valvasid seni laste ohutust ja olid valmis vajadusel auto aknaid purustama. Ema pääses varuvõtmetega laste ja koera juurde ning keegi viga ei saanud.

24. aprillil kella 5.57 ajal hävis Nõos Voika tänaval tulekahjus sõiduauto BMW, mille jäänused päästjad kustutasid. Päästetöö juhi hinnangul võis tulekahju süttida lõbusõitu teinud seltskonna driftimisest, millest rehvid ülemäära kuumenesid.

Valgamaa

22. aprillil kella 18.06 ajal põles Valgas Linnametsa piirkonnas kahel eri alal kokku kaks hektarit metsaalust, mille Valga ja Tõrva päästjad kustutasid.

Viljandimaa

22. aprillil kella 15.03 ajal süttis Abja-Paluoja linnas Nuia teel elumaja rõdul kast prahiga, mille elanikud ise kustutasid. Tõenäoliselt süttis praht hoolimatult visatud suitsukonist.

23. aprillil kella 13.45 ajal avastasid patrullivad päästjad Põhja-Sakala vallas Ängi külas lõkke, milles elanikud kaltse ja muud prügi põletasid. Joobetunnustega põletajad ei allunud päästjate korraldustele ning takistasid nende tööd. Põletajate taltsutamiseks kutsuti kohale politsei, mille järel päästjad said keskkonda saastava prügilõkke kustutada. Lõke pole koht, kus oma jäätmetest lahti saada ja see on seadusega keelatud. Lõkkes on lubatud põletada vaid värvimata ja keemiliselt töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. Prügipõletajatega tegeles edasi keskkonnaameti inspektor, kes alustas juhtunu asjus väärteomenetluse.

Kell 21.33 käisid päästjad Viljandis Pähkli külas kustutamas järelevalveta põlevat lõket.

23. aprillil kella 20.30 ajal läks Viljandi vallas Alam-Pedja loodukaitseala piirkonnas Võrtsjärve Emajõe suudmest paar kilomeetrit allavoolu ümber viie reisijaga paat. Neil meest ja üks naine pääsesid õnnekombel kaldale, kaks ühele, kaks teisele poole kallast. Enne päästjaid appi jõudnud kaatriga eraisikud transportisid märjad ja läbikülmunud kannatanud Jõesuu Turismitalu juurde, kust seltskond varem teele oli asunud. Päästjad fikseerisid kummuli läinud paadi asukoha, selle ära toomise organiseerimine jäi omaniku ülesandeks.

Võrumaa

22. aprillil kella 15.56 ajal süttis tuleohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest Võru vallas Heeska külas hektaril metsnoorendik, kulu ja võsa, mille päästjad kustutasid.

23. aprillil kella 15.21 ajal süttis Setomaa vallas Lutepää külas tuulise ilmaga lõkke põletamisest viiehektarilisel alal kulu ja noorendik, mida päästjad üle tunni aja kustutasid. Tuulise ilmaga on lõkke süütamine keelatud!

Kell 18.06 teatati, et Setomaa vallas Kuksina külas põleb kulu. Päästjad avastasid, et kulu oli süttinud prahipõletamisest ja varem oli läheduses tiigi kallastel sihilikult kulu põletatud. Päästjad selgitasid sündmuskohal tegutsevale vanaprouale, et kulu põletamine on keelatud ja ohtlik tegevus ning lõkke põletamisel tuleb täita ohutusnõudeid. Kulu tekkimise vältimiseks on kohane hein ja muru trimmeriga ära niita.

Lõuna-Eesti pommigrupp

23. aprillil tehti kahjutuks Jõgeva maakonnast Mustvee vallast Koseveski külast leitud kaks mürsku ja Tartu maakonnas Kambja vallast Tatra külast leitud 122 mm mürsk.

24. aprillil tehti kahjutuks Võru maakonnast Rõuge vallast Hino küla järve äärest leitud käsigranaat.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

24. aprillil kell 11.47 põles Väätsa alevikus Ülejõe tänaval neli meetrit hekki. Põleng sumbus enne päästjate saabumist, kes edasist tuleohutust kontrollisid.

Raplamaa

22. aprillil kell 10.05 käisid päästjad Juuru alevikus Tallinna mnt kustutamas järelevalveta põlevat prahilõket.

23. aprillil kella 13.23 ajal põles Kohila vallas Angerja külas 500 ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid.

Kella 19.48 ajal süttis Märjamaa vallas Käbikülas tõenäoliselt laste lõkkest kaikaga võetud tulega mängimisest kulupõld, kust tuli levis männinoorendikku. Elanikud püüdsid põlengut põrandavaibaga materdades ja ämbrite ning pottidega vett loopides takistada. Päästjad kustutasid kahele hektarile levinud põlengu lõplikult.

24. aprillil kell 13.05 põles Märjamaa vallas Purga külas paarsada ruutmeetrit kulu.

Pärnumaa

22. aprillil kella 12.10 ajal põletati Kilingi-Nõmmel Raekoja tänaval lõkkes pakendeid ja muud prügi. Päästjad selgitasid kodanikule, et lõke pole koht, kus jäätmetest vabaneda. Kodanik pääses seekord hoiatusega.

Kell 15.07 süttis Pärnus Silla külas kulupõleng, mida kohalik naine kastekannuga piiras. Päästjad materdasid viimased tulekolded üle.

Kella 16.17 ajal süttis Tori vallas Tammiste külas hetkeks järelevalveta jäetud lõkkest kulu ja sealt omakorda aiamaja. Elanik püüdis algul tulekahju kastekannu ja rehaga kustutada kuni häirekeskusesse helistas. Päästjad kustutasid aiamaja jäänused ja 150 ruutmeetrit kulu. Lõket tuleb järjepidavalt valvata, tuulise ilmaga lõket süüdata ei tohi.

Kella 18.47 ajal süttis Pärnus Ehitajate tee piirkonnas silla all poiste tehtud lõkkest paar ruutmeetrit pinnast. Päästjad kustutasid põlengu enne selle levimist. Posid saadi kätte ja toimetati koju, kus informeeriti juhtunud nende vanemaid. Vanemad peavad lastele selgitama lahtise tulega seotud ohte ning keelama neil sellega mängimise.

23. aprillil kell 11.31 käisid päästjad Paikuse alevikus Ringi tänaval kustutamas majale liiga lähedale tehtud suurt lõket, mille ohutust põletajad tagada ei suutnud. Lõke peab olema hoonetest minimaalselt 8 meetri kaugusel, kuid suurem lõke peab asuma loomulikult kaugemal.

24. aprillil kell 21.52 teatati häirekeskusele alajaama tulekahjust Pärnu maakonnas Tori vallas Kilksama külas tootmishoone lähedal. Alajaama kaablite läbiviikude kaudu levis tuli tootmishoone konstruktsioonidesse, mis süttis umbes 20 ruutmeetri ulatuses. Päästjad avasid konstruktsioone ja kustutasid tulekahju kell 23.59.

22. aprillil kella 21.05 ajal käisid päästjad Häädemeeste vallas Orajõe külas aitamas vabadusse vanasse kuiva kaevu kukkunud mäkra. Maaomaniku kohustas on oma maal ohutus tagada. Lahtised kaevud ja augud tuleb õnnetuste vältimiseks tähistada ja kindlalt katta.

Kella 22.22 ajal põlesid Lääneranna vallas Kallikülas vanad heinarullid, mida päästjad üle kahe tunni kustutasid.

23. aprillil kell 7.49 käisid päästjad Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas välja aitamas korstnasse lõksu jäänud kuldnokka.

Läänemaa

22. aprillil kella 13.17 ajal levis Haapsalus Sinalepa külas lõkkeasemelt tuli ümbritsevale kulule, mille päästjad kustutasid. Põles 500 ruutmeetrit kulu. Tulekahju süttis kuna lõkkeaseme ümbris oli korralikult puhastamata.

Kell 15.20 põles 100 ruutmeetrit kulu Haapsalus Raudteetammi teel.

23. aprillil kella 17.58 ajal kustutasid päästjad Lääne-Nigula vallas Nõmme külas 900 ruutmeetrile ulatunud kulupõlengu.

24. aprillil kella 10.05 ajal süttis Lääne-Nigula vallas Kullamaa külas soojamüüri lõõridesse kogunenud pigi. Päästjad kustutasid maja ohustava pigipõlengu pulberkustutiga ja keelasid kütteseadme kasutamise kuni puhastus- ja hooldustööd tehtud.

Kella 11.50 ajal põles Lääne-Nigula vallas Kullamaa külas kalmistu juures prügikonteiner, mis oli ilmselt süttinud hooletult ära visatud küünlast või suitsukonist. Päästjad kustutasid tulekahju, juhtunust teavitati surnuaia vahti.

Kella 15.26 ajal põles Haapsalus Lihula mnt paar ruutmeetrit kulu.

Saaremaa

22. aprillil kella 19.12 ajal põletas meesterahvas Suurna külas lõkkes diivanit ja pesumasinat. Keskkonda saastav lõke kustutati kohalike vabatahtlike poolt. Lõke pole koht, milles oma jäätmetest vabaneda ning see on seadusega keelatud tegevus.

23. aprillil kell 20.27 teatati, et Ninase külas on rannal naftareostus. Päästjad leidsid pooleks lõigatud kanistri, kust naftasaadus pärines. Alla ruutmeetrisele alale ulatuv väike reostus koguti labidaga kokku.

24. aprillil kella 19.18 ajal süütasid Kuressaares Sirge tänaval paugutitega mänginud poisid kulu. Päästjad kustutasid 10 ruutmeetrise põlengu esmaste vahenditega. Marakrattidega tegeles edasi politsei.

25. aprillil kell 7.52 põles Paaste külas valmimisjärgus uusehitise välissein ja terrass. Päästjad kustutasid 25 ruutmeetrile ulatunud põlengu. Esialgsel hinnangul võis tulekahju süttida õlitamisel kasutatud kaltsude isesüttimisest. Päästjad hoiatavad, et puidukaitseõliga immutatud kaltsud võivad kergesti ise süttida ja neid ei tohiks põlevmaterjalide lähedusse jätta. Enne õli kasutamist tuleb hoolikalt läbi lugeda kasutamisjuhend, kus ohutusnõuded kirjas.

Hiiumaa

23. aprillil kella 16.57 ajal käisid päästjad Jausa külas väikebussi ja sõiduautoga juhtunud liiklusavariil. Inimesed pääsesid ise autodest välja. Kiirabi toimetas haiglasse neli kannatanut. Päästjad eemaldasid teelt purunenud detailid ja kõrvaldasid sõidukite süttimisohu.

25. aprillil kella 11.11 ajal hävis Tilga külas tulekahjus metsatöötlemise traktor. Päästjad kustutasid masina jäänused.

Lääne-Eesti pommigrupp

23. aprillil tegid demineerijad kahjutuks:

  • Saare maakonnast Saaremaa vallast Haapsu külast leitud käsigranaat ja Kuressaarest Kopli tänavalt leitud 76 mm mürsu;
  • Hiiu maakonnast Hiiumaa vallast Taguküla külast leitud viis mürsku;
  • Järva maakonnast Järva vallast Koeru alevikust Tiigi tänavalt leitud 76 mm mürsu.


24. aprillil tegid demineerijad kahjutuks Pärnu maakonnast Põhja-Pärnumaa vallas Kaisma külas põllutöödel leitud käsigranaadi.