Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 16.-17. august

Põhja päästekeskus

Tallinn

16. augustil kell 16.47 said päästjad teate, et nende abi vajatakse Tallinna kesklinnas Tartu maanteel toimunud liiklusõnnetusel. Trammi ja veoki kokkupõrke tagajärjel oli teele valgunud tosool, mille päästjad absorbentainega katsid. Seejärel alustati trammi ja veoki teineteisest eemaldamist, mis lõpetati edukalt kella 17.46-ks. Päästesündmuse ajaks peatatud liiklus taastati pärast seda, kui päästemeeskond oli trammi tagasi rööbastele saanud. Õnnetuses sai viga 3 inimest, kellest üks toimetati haiglasse.

16. augustil kell 23.05 sõitsid päästjad Mustamäe linnaosasse Akadeemia teele, kus põles männipuude hekk. Ligi kümnele ruutmeetrile levinud põleng kustutati kella 23.12-ks.

Harjumaa

16. augustil kell 12.40 sõitsid päästjad kustutama hõõguvat turbapinnast Viimsi vallas Pärnamäe külas. Põleng, mis esialgsel hinnangul sai alguse järelevalveta jäänud lõkkest, kustutati kella 13.07-ks.

16. augustil kell 12.59 said päästjad väljakutse Kuusalu valda Valkla külasse, kus põlesid lammutatud hoone rusud. Esimese päästemeeskonna saabudes oli rusude vahelt näha mitmeid tulekoldeid ning kohal oli ka neli töömeest. Selgus, et lammutustööde käigus tekkinud prügi oli süüdatud juba päev varem, kuid kuna sündmuskohal olnud kaks 6 kg tulekustutit olid tühjad, ei saanud töömehed käest läinud prahipõletamisele ise piiri panna. Päästjad kustutasid põlengu kella 17.56-ks ning sellele aitas kaasa ka kinnistuomanik, kes oma ekskavaatoriga rususid liigutas, et tulekolletele paremini ligi pääseda.

16. augustil kell 14.16 sõitsid päästjad Maardu linna, kus Hoidla teel oli veok külili paiskunud ning selle tagajärjel ligi 200 liitrit kütust maha voolanud. Reostus kaeti absorbentainega ning paakidesse jäänud kütus pumbati ümber kella 18.38-ks.

16. augustil kell 17.03 teatati häirekeskusele, et Lääne-Harju vallas Paldiski linnas on viiekordse elumaja rõdul näha suitsu. Päästjad tuvastasid saabudes, et korterielanik oli korraks poodi läinud ning toidu pliidile unustanud. Õnneks oli ta aga päästjatele kenasti ukse lahti jätnud, mistõttu sai ohtlik olukord kiiresti likvideeritud. Kell 17.34 koju saabunud elanikule selgitati põhjalikult, et toitu valmistades ei tohi kodust lahkuda, sest süttivast toidust võib kiiresti areneda tõsiste tagajärgedega tulekahju. Lisaks tuvastasid päästjad, et korterisse paigaldatud suitsuandur ei olnud käivitunud, sest seadme patareid olid tühjad. Päästjad paigaldasid andurile uued patareid.

16. augustil kell 18.18 sai häirekeskus teate, et Maardu linnas Lao tänaval põleb tootmisettevõtte territooriumile ladustatud prügihunnik. Kohale saabunud päästjad piirasid tuleleviku kella 18.41-ks ning kustutasid põlengu lõplikult kella 20 ajal. Esialgsel hinnangul võis põlengu põhjuseks olla prahi isesüttimine.

17. augustil kell 2.01 teatati häirekeskusele, et Saku vallas Kajamaa külas põleb suuremat sorti prügihunnik. Päästjad tuvastasid saabudes, et prügihunnik koosnes ehitusprahist ning kustutasid selle kella 3.10-ks.

Lisaks käisid päästjad lisaks eelpoolnimetatule kustutamas veel kahte ohutusnõuetele mittevastavat lõket.

Lõuna päästekeskus

Põlvamaa

16. augustil kell 12.42 sai häirekeskus teate, et Kanepi vallas Lauri külas põleb kõrrepõld. Kohale reageerinud kutselised päästjad üheskoos vabatahtlike päästjatega Savernast kustutasid ligi 500-le ruutmeetrile levinud põllupõlengu kella 13.40-ks ning selle süttimise põhjus ei ole teada.

Jõgevamaa

16. augustil kell 20.23 teatati, et Põltsamaa vallas Võisiku külas on vanem meesterahvas oma korteris kukkunud ning karjub appi. Kahjuks naabritel tema koduvõtmeid polnud, mistõttu sisenesid kohale saabunud päästjad korterisse akna kaudu ning andsid abivajaja üle kiirabile.

16. augustil kell 21.45 sõitsid päästjad Jõgeva alevikku, kus Ööbiku tänaval oli vaja kustutada ohutusnõuetele mittevastav prahilõke. Lõkkes põletati ehitusprahti ja kaableid ning ka elementaarsed tuleohutusnõuded olid täitmata. Päästjad kustutasid ohtliku ja järelevalveta lõkke kella 22.09-ks.

Tartumaa

16. augustil kell 20.57 saabus häirekeskusele teade, et Peipsiääre vallas Lahepere järvel põleb paat. Kohale saabunud päästjad leidsid kaldaäärsest veest paadi, mille sees põlesid kuivanud oksad. Põleng kustutati kella 21.14-ks, misjärel päästemeeskond paadi kaldale vedas. Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

16. augustil kell 13.22 sai Häirekeskus teate põlevast autost tanklas Jõhvis Rakvere tänaval. Juht kustutas pulberkustutitega põlengu. Päästjad kõrvaldasid edaspidise süttimisohu.

Kokku toimus 16. augustil 3 mootorsõidukite põlengut, millest kahel juhul põles sõiduk maha. 

16. augustil kell 18.42 käisid päästjad Narvas Põhja-Kudruküla tänaval, kus omanik põletas metallist tünnis prahti. Lõke kustutati ning päästjad tegid selgitustööd.

16. augustil kell 20.36 teatati Häirekeskusele gaasilõhnast Kohtla-Järvel Ahtme linnaosa Lehola tänava kortermajas. Päästjad kontrollisid kõikide trepikoja korterite gaasiseadmeid, leket ei tuvastatud.

16. augustil kell 21.14 kutsuti päästjad Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Olevi tänavale, kus põletati oksi. Omanik kustutas lõkke ise ja päästjad tegid selgitustööd.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

16.augustil kell 20.27 teatati Häirekeskusele, et Järva vallas Järva-Jaani alevis Pikal tänaval tuleb puidust ühekordse maja aknast, uksest ja korstnast suitsu ning töötab ka suitsuandur. Kohale sõitnud päästjad tuvastasid suitsu allika, milleks oli pliit, mis ei tõmmanud. Päästjad juhatasid majaperemehe hoonest välja, eemaldasid pliidi alt söed, paigaldasid ventilaatori ning tuulutasid ruumid. Kiirabi vaatas mehe üle, kelle tervisega oli õnneks kõik korras.

Pärnumaa

16. augustil kell 9.20 sõitsid päästjad Lääneranna valda Lõpe külla, kus helistaja ei pääsenud terviseprobleemidega vanaproua juurde, kes telefoni vastu ei võtnud ega avanud ust. Päästjad sisenesid akna kaudu korterisse ning avasid seest poolt ukse. Kiirabi tegeles abivajajaga edasi.

16. augustil kell 12.40 teatati Häirekeskusele, et Pärnus reoveepuhastusjaama territooriumil pumpla ruumis hõõgub tünnis hallikas pulber, mida töötajad üritasid ise pulberkustutiga kustutada, kuid tulemusteta. Sündmusele reageerisid Pärnu, Lihula, Pärnu-Jaagupi ja Tõstamaa päästjad, kohale toodi ka keemiahaagis ning kaasati politsei ja kiirabi. Kohapeal selgus, et hoone keldris põles umbes 100-liitrine nõu, milles oli ilmselt alumiiniumpulber, seetõttu reageeriti sündmusele keemiapääste põhimõtete järgi. Sündmuskohal moodustati juhtimisgrupp, kuhu kuulusid päästetööde välijuht, meedik, vastutav politseinik ja objekti esindaja. Põleva tünni katsid päästjad liivaga, mis toodi sündmuskoha lähedalt kohale traktoriga. Päästesündmus lõpetati kella 15.38ks. Keegi põlengu käigus viga ei saanud ja ümbritsevale keskkonnale ohtu ei olnud, sest tegemist oli hõõguva põlemisega ning suits majast välja ei saanud. Põleng sai alguse reoveepuhastusjaama tuletööde käigus, kui ketaslõikuri sädemest süttis amortiseerunud alumiiniumpulbrit täis tünn. Päästjad instrueerisid omanikku ning hetkel jääb liivaga kaetud tünn tema jälgimise alla.

Raplamaa

16. augustil kell 9.59 käisid päästjad Rapla vallas Iira külas meedikutel abiks patsienti kiirabiautosse tõstmas.

Saaremaa

16. augustil kell 11.05 kutsuti päästjad Kuressaare linna Tallinna maanteele, kus helistaja ei pääsenud oma eaka õe juurde. Päästjad sisenesid korterisse akna kaudu ning leidsid vanaproua toapõrandalt. Kiirabi vaatas patsiendi üle ning toimetas päästjate abiga autosse.