Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 26.-27. august

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

27. augustil kella 3.55 ajal põles Tartus Anne tänaval plastikust prügikast. Päästjad kustutasid kasti jäänused.

Kella 5.20 ajal käisid päästjad Tartus Anne tänaval asuva kortermaja trepikojas kustutamas põlevaid reklaami brošüüre.

Viljandimaa

27. augustil kell 05.38 teatati häirekeskusele tulekahjust Viljandi linnas Raua tänaval, kus lausleegis põles sõiduauto Volvo. Sõiduk hävis põlengus, kuumakahjustusi said kõrval seisnud Volkswagen Passat ja Ford Focus. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Võrumaa

26. augustil kell 07.58 teatati häirekeskusele tulekahjust Rõuge vallas Vanamõisa külas, kus suitses mobiilne viljakuivati 8 tonni viljaga. Vili lasti kuivatist välja ja tulekolded kustutati. Tulekahju likvideeriti kell 09.44.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

27. augustil kell 3.35 sai häirekeskus teate, et Sillamäe linnas põleb kaks kasvuhoonet ja nende kõrval asuv saun. Inimesi sündmuskohal ei olnud. Üks kasvuhoonetest, milles oli rohkesti prahti, põles maha.

Lääne päästekeskus

Lääne-Eesti pommigrupp

Augustikuu jooksul on Päästeameti Demineerimiskeskuse Lääne-Eesti pommigrupi demineerijad reageerinud Loode-Pärnu tööstusküla piirkonda kuuel korral. Hetkel on seal hoogustunud ehitustegevus ning ekskavaatorid liigutavad iga päev aktiivselt pinnast. Eranditult kõiki antud väljakutseid võib seostada seal kunagi paiknenud militaarlennuvälja ja selle abirajatistega. Augustikuu jooksul on demineerijad piirkonnast minema toimetanud kokku seitse lennukipommi ja kaheksateist õhutõrjekahuri lasukomplekti.

Üks suuremate leidude arvuga ning ohtlikum väljakutse leidis aset 26. augustil, kui tööd alustanud ehitajad teatasid häirekeskusele lennukipommi sarnase eseme leidmisest. Demineerijad leidsid ühe 50 kg raskuse saksa lennukipommi ning edasisel tehnilisel uurimisel leiti veel neli lennukipommi ning 11 õhutõrjekahuri lasukomplekti. Samal ajal leidsid naabruskonnas paikneval kinnistul pinnast sõelunud töömehed mullasõelumise käigus veel viis õhutõrjekahuri lasukomplekti.

Kõik leitud lõhkekehad toimetati turvaliselt politseieskordi saatel demineerijate poolt minema. Demineerijad panevad inimestele südamele, et leitud lõhkekehadest tuleb koheselt teavitada hädaabinumbrile 112. Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Plahvatusohtlike esemete väljanägemine võib aja jooksul olla tundmatuseni muutunud, mistõttu võib olla neid raske ära tunda. Kui inimene leiab eseme, mis on lõhkekehale sarnane, siis on oluline tagada enda ja teiste läheduses olevate inimeste ohutus. Lõhkekeha ei tohi puutuda ning koheselt tuleks teavitada leiust hädaabi numbril 112 ja tegutseda vastavalt Häirekeskuselt saadud juhistele.