Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 2.-3. detsember

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

2. detsembril päeva leidsid kodunõustamisi teinud päästjad Laiuse alevikus tuleohtliku korteri, kus elas üksik 70aastane naine. Pliidi ümbrus ja kogu korter olid täis põlevmaterjali ning kütteseadmed olid kasutamiskõlbmatud. Koostöös sotsiaaltöötaja ja politseiga viidi elanik majast elamiskõlbulikumasse kohta. Temaga jäi edasi tegelema valla sotsiaaltöötaja.

Tartumaa

3. detsembril kell 7.08 teatati, et Roiu alevikus Kesktänaval lendab elamu korstnast sädemeid. Päästjate saabumise ajaks sädemeid enam näha ei olnud. Ilmselt põhjustas sädemeid korstnas põlenud tahm. Päästjad andsid pererahvale tuleohutusalast nõu ning juhise lasta enne järgmist kütteseadme kasutamist kütteseadmed korstnapühkijal puhastada ja üle vaadata.

Ida päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.

Lääne päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.