Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 29.-30. detsember

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

30. detsembril kell 00.29 teatati Häirekeskusele tulekahjust Narvas Soojuselektrijaamas, kus põles juhtimispuldi elektrikilp. Elektrijaama töötajad olid tulekahju pulberkustutitega lokaliseerinud. Päästjad kustutasid kilbi ja ventileerisid ruumid. Kustutustööd lõpetati kell 02.02.

Lääne päästekeskus

Raplamaa

30. detsembril kell 4.49 teatati, et Alu alevikus tuleb sotsiaalmaja rõdult suitsu. Päästjad leidsid maja WC-st põlevad kaltsud, mis kustutati. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Saaremaa

30. detsembril kell 00.18 teatati, et Kuressaares Torni tänaval on maja trepikojas kärsalõhn. Päästjad selgitasid, et ühes korteri kaminas põletati tekki. Tekk kustutati ja elanikele selgitati, et tavalise ahju või kamina koldes tohib põletada ainult puhast kuiva puitu.