Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 17.-18. veebruar

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud. 

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

17. veebruaril kell 22.40 said päästjad teate tulekahjust Kohtla-Järve linnas Järveküla teel asuvas Vironia kaubanduskeskuses. Ehituspoes põles sissepääsu vastas asuv kassa. Kassa kõrval põlesid ladustatud küttepuud, puitbrikett ja muu kaup. Kaubanduskeskus oli suitsu täis, mistõttu olid kustutustööd raskendatud. Päästjate hinnangul sai tulekahju alguse kassaliini elektrilühisest. Kiirabi vaatas üle ühe suitsu sisse hinganud inimese. Tulekahju likvideeriti 00.25.

Lääne päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi ei olnud.