Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 13.-14. aprill

Põhja päästekeskus

Tallinn

13. aprillil kell 09.00 saabus päästjatele väljakutse seoses tulekahjuga Põhja-Tallinna linnaosas Ristiku tänaval. Tuld oli võtnud kolmekordse puumaja üks välimine nurk, mida ka elanikud ise kustutada olid püüdnud. Päästjad likvideerisid põlengu lõplikult ning veendusid, et tuli ei olnud hoone konstruktsioonidesse edasi levinud. Inimesed õnnetuses viga ei saanud ning esialgsetel andmetel võis põlemine alguse saada sigaretikonist. Täpne tekkepõhjus on selgitamisel.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

13. aprillil kella 16.44 ajal põletas elanik Kastre vallas Kõnnu külas oma kodu juures kulu ja prahti. Põleng levis 800 ruutmeetrile ja ohustas põletaja enda ja naabri hooneid. Päästjad kustutasid tulekahju ja selgitasid talu peremehele, et kulu põletamine on ohtlik ja keelatud tegevus ning lõkkepõletamisel tuleb samuti järgida tuleohutust tagavaid reegleid.

Valgamaa

13. aprillil kella 10.39 ajal süttis Tõrva vallas Jeti külas purunenud elektriliinist 100 ruutmeetrit kulu. Kohale kutsuti elektrikud, kes voolu välja lülitasid ja rikke parandamisega tegelema hakkasid. Päästjad said põlengu elektrit kartmata kustutada.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

13. aprillil kell 9.46 sai häirekeskus teate, et Voka alevikus Pargi tänaval on mahajäetud hoone lähedal kulupõleng. Kohale saabunud päästjad kustutasid umbes 500 ruutmeetrit põlevat pinnast ja hoidsid ära tule leviku kõrvalasuvale hoonele. Päästjad lõpetasid oma töö kell 10.06.

13. aprillil kella 12.11 ajal kutsuti päästjad taas Voka alevikku, kus Allika tänaval põles kulu ja võsa. Seekord oli süttinud umbes 2500 ruutmeetrit pinnast ning põleng ohustas metsa ja põõsastikku. Päästjad kasutasid tulekahju kustutamiseks kululuudasid ja ATV-sid. Kustutustööd lõpetati kell 12.42.

Järjekordne väljakutse Voka alevikku saabus kell 14.13, kus Pargi tänaval põles mahajäetud põllumajandushoone täisleegiga ning süttinud olid kulu ja puud hoone kõrval. Kohale saabunud päästjate hinnangul oli tule leviku oht vanale teraviljahoidlale. Kokku oli kustutustöödele kaasatud kuus päästeautot Jõhvi ja Sillamäe komandodest ning kaks pääste ATV-d. Päästetööd lõpetati kell 17.15. Suure tõenäosusega olid Vokas toimunud põlengud omavahel seotud ning tegemist süütamistega. Täpsemad asjaolud selgitab välja edasine juurdlus.

13. aprillil kell 17.41 kutsuti päästjad Kiviõlisse Niidu tänavale, kus oli süttinud pinnas, mis ohustas ka lähedal asuvat metsa. Kohale saabunud päästjad kustutasid kululuudade abil umbes 50 ruutmeetrit kulu.

13. aprillil kell 18.17 said päästjad väljakutse Kohtla-Järvele Sinivoore tänavale, kus garaažide juures põles kulu. Päästjad likvideerisid kululuudade abil umbes 20-ruutmeetrise põlengu. Töö lõpetati kell 18.34.

13. aprillil kella 20.14 ajal sai häirekeskus teate, et Jõhvis Põllu tänaval on kulupõleng, mis ohustab lähedal asuvat sõiduautot. Päästjad kustutasid kululuua abil neli ruutmeetrit kulu ning hoidsid ära tule edasise leviku.

Lääne päästekeskus

Raplamaa

13. aprillil kell 19.17 said päästjad teate kulupõlengust Hageri alevikus Kohila teel. Traktori käivitamisel tekkinud sädemest süttis põlema kulu. Põleng levis 300 ruutmeetrile ning päästjad kustutasid selle.