Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 21.-22. aprill

Põhja päästekeskus

Tallinn

21. aprillil kell 14.30 sai Häirekeskus teate, et Betooni tänaval suitseb prügikast. Kohale saabunud päästjad leidsid põleva prügipressi. Ettevõtte töötajad olid suutnud oma jõududega suurema põlengu lokaliseerida, kuid päästjad pidid konstruktsioonid avama ning lõpetasid kustutustööd kell 14.51. Tõenäoliselt sai põleng alguse suitsukonist, aga täpne põhjus on veel selgitamisel.

21. aprillil kell 19.21 said päästjad kutse Mahla tänavale, kus maja ukse ees takistas elanikele koju sissepääsu umbes meetripikkune oranži värvi madu. Päästjad leidsid loiu roomaja, kes anti üle loomapäästegrupile. Õhtupoole võttis ka mao omanik Häirekeskusega ühendust oma lemmiku leidmiseks ning sai loomapäästegrupi kontaktid.

21. aprillil kella 19.50 ajal kutsuti päästjad Kaeravälja tänavale, kus märgati kaupluse taga metsas järelevalveta lõket. Päästjad leidsid põlevad rehvid ja prahi. Kustutustöö lõpetati kell 20.09. Pealtnägijate sõnul oli lõkke juures nähtud askeldamas lapsi.

21. aprillil kell 21.06 said päästjad väljakutse Kolde puiesteele, kus teataja sõnul oli eelmisel päeval gaasikütteahjuga korteris tunda tossu ja gaasilõhna. Nüüd aga ei julgenud omanik gaasipliiti sisse lülitada, kartes, et võib toimuda plahvatus. Kohale saabunud päästjad tegid kindlaks, et gaasipliidil oli leke. Päästjad sulgesid gaasi ning viisid läbi kodunõustamise. Kahjuks puudus eluruumis gaasiandur.

Harjumaa

21. aprillil kell 12.46 anti Häirekeskusele teada, et Lääne-Harju vallas Lehola külas põleb kulu. Läheduses asusid küün, pumbamaja ning elumajad. Kohale saabunud päästjad leidsid lisaks põlevale pinnasele ka süttinud küüniukse. Päästjad likvideerisid ohtliku olukorra kell 13.06.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

21. aprillil kell 12.02 teatas inimene, et vigastas Kambja vallas Soinaste külas õues kaevates gaasitrassi. Päästjad valvasid tuleohutust. Kohale kutsutud gaasiavariispetsialist sulges ajutiselt gaasi pealevoolu ja juhtunust teavitati gaasivõrku haldavat ettevõtet.

21. aprillil kell 20.17 teatas politseipatrull, et leidis Luunja vallas Kabina külas isiku, kes põletab tahtlikult vanu autorehve. Päästjad kustutasid metsa ohustava ja keskkonda saastava põlengu. Ära oli põletatud umbes 13 ja järge ootas veel 40 rehvi. Rehve põletanud mees ise oma tegu taunimisväärseks ei tunnistanud. Info jäätmete ebaseadusliku käitleja ja keskkonnasaastaja kohta edastatakse menetluse alustamiseks keskkonnaametile.

Valgamaa

21. aprillil kella 14.04 ajal suitses Otepää vallas Restu külas eelmisel päeval põlenud majas vahelae peal saepurutäidis. Päästjad avasid konstruktsioone ja kustutasid põlengu.

Kell 19.18 teatati, et Tõrva vallas Riidaja külas kukkus alla deltaplaan. Päästjad tagasid tuleohutuse, milleks eemaldasid õhusõiduki akult juhtmed ja hiljem kogu aku. Ühtlasi likvideeriti kütuseleke. Kannatanuga tegelesid kiirabitöötajad.

Viljandimaa

21. aprillil kella 12.32 ajal põles Viljandi vallas Matapera külas raske ligipääsuga jõeluhal viis hektarit kulu. Tulekahju kustutati kustutussüsteemiga maastikusõiduk UTV abil kell 14.15.

Kella 12.36 ajal süttis Viljandi vallas Kannukülas tünnis põletatavast lõkkest ümbritsev kulu, mille päästjad kustutasid. Põletajal puudusid lõkke juurest esmased kustutusvahendid. Päästjad panid kirja tuleohutusnõuete rikkuja andmed ja temaga tegelevad edasi ohutujärelevalve inspektorid.

Võrumaa

21. aprillil kella 16.55 ajal põles Rõuge vallas Haanja külas metsas raielangil poole hektarilisel alal oksavaalud. Päästjad kustutasid ümbrust ohustava põlengu kustutussüsteemiga ATV abil. Oksad oli süüdanud raielangi omanik ise. 

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

21. aprillil kell 13.36 sai Häirekeskus teate, et Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Puru teel põlevad põllu lähedal oksad. Kohale jõudnud päästjad leidsid kaks põlevat lõigatud võsa hunnikut. Samuti oli süttinud kulu. Kustutustööd lõpetati kell 17.12. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

21. aprillil kell 14.08 kutsuti päästjad Kohtla-Järvele Järveküla teele, kus oli süttinud kulu. Päästjad kustutasid sündmuskohal umbes pool hektarit pinnast ja põõsaid. Tööd lõpetati kella 14.53 paiku.

21. aprillil kell 18.42 kiirustasid päästjad taas Kohtla-Järvele Olevi tänavale, kus likvideeriti umbes 300 ruutmeetri suurune maastikupõleng. Päästjad lõpetasid kustutustööd kell 19.12.

21. aprillil kell 20.46 said päästjad väljakutse Sillamäele Kooli bussipeatuse juurde, kus märgati kulupõlengut. Kohale saabunud päästjad tegid kindlaks, et lisaks kulule olid süttinud põõsad. Päästjad kustutasid kululuudade abil umbes 150 ruutmeetrit pinnasepõlengut. Töö lõpetati kell 21.06.

21. aprillil kell 21.31 sai Häirekeskus teate, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Kalda haljasalal on märgatud põlengut ja musta suitsu. Kohale saabunud päästjad leidsid eest põleva rehvihunniku, mis kustutati kella 21.49-ks.

21. aprillil kella 22.01 ajal kutsuti päästjad Kohtla-Järve Kukruse linnaossa Staadioni tänavale, kus põles kulu. Päästjad kustutasid prügi- ja kulupõlengu kell 22.36.

22. aprillil kell 00.01 kiirustasid päästjad Kohtla-Järvele Ehitajate tänavale, kus avastati kulupõleng. Süttinud oli hektari jagu pinnast, mille likvideerimiseks kasutasid päästjad UTV-d ja kululuudasid. Kustutustööd lõpetati kell 1.15.

22. aprillil kella 3.15 ajal sai Häirekeskus mitu teadet, et Narvas Sädeme tänaval on märgata majade põlemist. Päästjate saabumise ajaks oli üks maja tules hävinud ning teine põles lahtise leegiga. Päästjad likvideerisid umbes 35 ruutmeetri suuruse suvilana kasutatava maja põlengu kella 5.45 ajaks. Tulekahju ajal inimesi kummaski suvilas ei viibinud ja keegi vigastada ei saanud. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Lääne-Virumaa

21. aprillil kella 12.08 ajal kutsuti päästjad Väike-Maarja valda Kärsa külla, kus oli süttinud kulu. Kohale saabunud päästjatel tuli likvideerida umbes 100-ruutmeetrine pinnasepõleng. Esialgsetel andmetel soovis elanik põletada lõkkes prahti, kuid selle tagajärjel süttis kulu. Tulekahju lokaliseeriti kell 12.54.

21. aprillil kell 13.15 sai Häirekeskus teate, et Tapa vallas Moe külas on puhkenud kulupõleng. Valgejõe silla juures oli süttinud umbes pool hektarit pinnast, mille kustutamine lõpetati kell 13.57. 

21. aprillil kell 13.47 suundusid päästjad Vinni valda Roela-Rahkla maantee 7. kilomeetrile, kus tee ääres oli süttinud pinnas ja männinoorendik. Kolm päästekomandot likvideerisid umbes poole hektari suuruse maastikupõlengu kell 15.00. Teataja arvates võis tuli alguse saada suitsukonist. Täpne põlengu põhjus on selgitamisel.

21. aprillil kella 19.00 kutsuti päästjad Haljala valda Eisma külla kustutama kulupõlengut. Kohapeal viibinud inimesed olid suutnud ise suurema põlengu kustutada, päästjad likvideerisid viimased kolded. Kokku sai kannatada umbes 400 ruutmeetrit pinnast. Päästjad lõpetasid töö kella 19.30 ajal.

Lääne päästekeskus

Läänemaa

21. aprillil kell 17.37 teatas pealtnägija, et Haapsalu linnas põleb Uuemõisa külas Stokkeri ja Tallinna maantee vaheline ala. Tugeva tuule tõttu liikus põleng kiiresti edasi. Päästjad kustutasid 50 x 50 meetrisel alal olnud põlengu kell 18.11.

Pärnumaa

21. aprillil kell 9.32 said päästjad väljakutse Tori valda Selja külla, kus oli katki üks elektriliin ning tõenäoliselt sellest sai alguse ka kulupõleng. Maastik põles ca 400 – 500 ruutmeetrisel alal. Kustutustööd, mida tegid Pärnu ja Vändra kutselised ning Taali vabatahtlikud päästjad, lõpetati kell 10.08.

Saaremaa

21. aprillil kell 18.22 teatati häirekeskusele tulekahjust Orinõmme külas. Keset haritud põldu oli süttinud traktor. Kabiini alt alguse saanud põlengu kustutasid päästjad kell 18.51. Tõenäoliselt sai põleng alguse traktori ülekuumenemisest.