Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 04. aprill – 05. aprill

Alguse on saanud kulupõlengute hooaeg. Päästeamet tuletab meelde, et põleng võib kiiresti levida ning tuua endaga kaasa väga suuri kahjusid, ohustades nii ülejäänud loodust, hooneid kui ka inimesi. Kevade saabudes tuleb eriti ettevaatlik olla, kuna suurte kahjudega tulekahjud võivad alguse saada ka suitsukonist või tikust.

Põhja päästekeskus
Möödunud ööpäeval sai Häirekeskus teate 18 metsa- ja maastikupõlengust Põhja regioonis. Neist suuremad olid:

04. aprillil kell 14:07 sai Häirekeskus teate põlengust Lääne- Harju vallas Rummu alevikus. Päästjate saabudes põles kulu ca 1 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 15:00.

04. aprillil kell 15:53 sai Häirekeskus teate põlengust Maardu linnas Orumetsa tänaval. Päästjate saabudes põles kulu ja pinnas ca 4 ha ulatuses. Tules hävis ka üks aiamaja. Põleng likvideeriti kell 18:09.

04. aprillil kell 19:19 sai Häirekeskus teate põlengust Lääne- Harju vallas Niitvälja külas. Päästjate saabudes põles kulu ca 1 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 19:34.

04. aprillil kell 22:47 sai Häirekeskus teate põlengust Haabersti linnaosas Mäeküla tänaval. Päästjate saabudes põles kulu mitmest erinevast kohast kokku ca 3,5 hektaril. Põleng likvideeriti tunniga.

Lõuna päästekeskus

04. aprillil kella 11.26 ajal põles Räpinas Meeksi mnt piirkonnas hektar kulu. Põleng süttis hooletust lõkkepõletamisest.

04. aprillil kella 11.45 ajal põles Elva vallas Pühaste külas hektarilisel alal kulu, metsaalune ja raiesmik, mille päästjad pooleteise tunniga kustutasid. Ära hoiti tule levik lähedal asuva majapidamise hoonetele. Tulekahju süttis oksapõletamise hunnikust tuulega lendu läinud sädemetest. Kutselistele päästjatele olid suureks abiks Rõngu vabatahtlikud.

04. aprillil kella 14.01 ajal süttis hooletust lõkkepõletamisest Kambja vallas Rebase külas 500 ruutmeetrit kulu, mille elanikud ise kustutasid. Päästjad selgitasid elanikele lõkkepõletamise ohutusnõudeid.

04. aprillil kella 14.55 ajal kutsuti päästjad Võru valda Kääpa külla kustutama lõkkest lennanud sädemest süttinud kulu. Põleng ähvardas lähedal asuva majapidamise hooneid ja pilliroogu. Päästjad said tulekahjule paar meetrit enne hooneid piiri peale. Pererahvale selgitati tuleohutusnõudeid.

04. aprillil kella 14.59 ajal süttis Jõgeva vallas Võruvere külas järelevalveta jäetud lõkkest 500 ruutmeetrit kulu. Tulekahju ohustas lähedal asuvat elumaja. Päästjad kustutasid kulutulekahju ja lõkke.

04. aprillil kella 16.00 ajal põles Mustvee vallas Kasepää külas hektarilisel alal kulu ja põleng levis ka metsa alla. Päästjad kustutasid tulekahju tunniga.

04. aprillil kella 16.38 ajal süttis lõkkest lennanud sädemest kulu ja sellest omakorda sõiduauto. Päästjad hoidsid ära tule leviku mõne meetri kaugusel olnud aiamajale ning kustutasid tulekahju. Auto kuulus lõkkepõletajale ja keegi teine kahju ei kannatanud.

04. aprillil kella 17.44 ajal süttis Tartu vallas Otslava külas põllule tehtud lõkkest kulu, mille päästjad kustutasid. Tuleohutusnõudeid rikkunud pererahvale selgitati, et lõket tuleb valvata ning enne lahkumist see kustutada.

04. aprillil kella 19.06 ajal põles Valgas Tuule tänaval raudtee ääres 100 ruuteetrit kulu, mille päästjad kustutasid. Enne päästjaid piirasid tule levikut möödujad.

Ida päästekeskus

Möödunud ööpäeval sai Häirekeskus teated viiest metsa- ja maastikupõlengust Ida regioonis. Neist suurem oli 04. aprillil kell 14.13 Narva-Jõesuu linnas Perjatsi külas, kus põles kulu ja võsa ca 0,36 ha ulatuses. Päästjad kustutasid tulekahju kell 15.25.

Lääne päästekeskus

Möödunud ööpäeval reageerisid Lääne regiooni päästjad maastikutulekahjudele neljateistkümnel korral.

04. aprillil kell 10.31 kulupõleng Häädemeeste vallas Krundikülas. Lõkkest tuule tõttu laiali levinud kulu põles 50 x 50 m suurusel alal.

04. aprillil kell 11.26 kulupõleng Häädemeeste vallas Arumetsa külas. Lõkkest süttinud metsaalune kulu põles 50 x 50 m suurusel alal.

04. aprillil kell 12.24 kulupõleng Pärnu linnas Hooldekodu bussipeatuse juures. Lõkkest alguse saanud kulu põles 15 x 100 meetrisel alal.

04. aprillil kell 12.52 sai häirekeskus teate kulupõlengust Saaremaa vallas Haeska külas. Lõkkest oli põlema süttinud umbes 20 x 30 m kulu, mille päästjad kustutasid kell 13.29.

04. aprillil kell 13.30 kulupõleng Pärnu linnas Silla külas. Teadmata põhjusel süttinud kulu põles 50 x 100 meetri suurusel alal.

04. aprillil kell 13.49 kulupõleng Saarde vallas Allikukivi külas. Traktori sädemest süttis põlema 800 m² kulu.

04. aprillil kell 15.25 kulupõleng Kihnu saarel Linakülas. Teadmata põhjusel põles 500 m² kulu.

04. aprillil kell 15.53 kulupõleng Häädemeeste alevikus Majaka tänaval. Kulupõleng sai aluse lõkkest.

04. aprillil kell 18.06 kulupõleng Põhja-Pärnumaa vallas Sohu külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng levis 300 ruutmeetrile.

04. aprillil kell 19.18 kulupõleng Hiiumaa vallas Hindu külas. Tõenäoliselt metsaveotraktorist lennanud sädemest alguse saanud kulupõlengu kustutasid päästjad kell 19.27.

04. aprillil kell 19.34 teatati põlengust Käina alevikus, kus poisikesed olid lõket teinud ning põletanud porolooni, tõrvapappi jms mittelubatud materjale. Päästjad kustutasid lõkke.

04. aprillil teatati häirekeskusele kulupõlengust Paide linnas Mündi tänaval. Poisikesed süütasid kulu, mille päästjad kustutasid esmaste kustutusvahenditega. Kokku põles 100 m² kulu.

04. aprillil teatati häirekeskusele kulupõlengust Haapsalu linnas Uuemõisa külas. Põles 30 m² kulu, mis oli osati ka metsa levinud.

04. aprillil kell 22.51 kulupõleng Häädemeeste vallas Laadi külas. Põles ligi 2 hektarit kulu.

MUUD OPERATIIVSÜNDMUSED:

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

4. aprillil kella 16.40 ajal põles Luunja vallas Põvvatu külas ruutmeeter elumaja välisseina, mille päästjad kustutasid. Elanikke majas ei olnud. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Lõuna-Eesti pommigrupp
4. aprillil leiti Tartu maakonnas Tartu vallas Maramaa külas metsast käsigranaat ja kolm 75mm mürsku. Demineerijad hävitasid lõhkekehad.