Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 09. mai – 10. mai

Alates 6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti tasuks alati käepärast hoida ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mis on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikust omavalitsusest. Tänavune soe ja kuiv kevad on lisaks Eestile muutnud tuleohtlikuks Rootsi ja Norra metsad, mis on põhjamaade kohta tavapäratult vara. Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit:

https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

Põhja päästekeskus

Tallinn

9. mail kell 22.33 sai Häirekeskus teate tulekahjust Lasnamäe linnaosas Majaka tänaval. Päästjate saabudes põles keldrikorikorrusel sinna ladustatud põlevmaterjal. Enne päästjate saabumist olid läbi suitsu täis koridori hoonest väljunud kaks inimest, kes anti üle kiirabile ning toimetati haiglasse kontrolli. Tulekahju likvideeriti kell 23.23. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus. Päästeamet tuletab meelde, et hoone üldkasutatavatele pindadele ei tohi ladustada põlevmaterjali ega evakuatsiooni takistavaid esemeid.

Harjumaa

9. mail kell 15.45 sai Häirekeskus teate põlengust Lääne- Harju vallas Rummu alevikus. Päästjate saabudes põles kulu ca poole hektari ulatuses. Põleng likvideeriti kell 16:19.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

9. mail kella 21.40 ajal süttis Jõgeva raudteejaama läheduses kaubarongi veduri mootoriruum. Vedurijuhid kustutas põlengu käiskustutitega iseseisvalt. Päästjad kontrollisid jaama jõudnud rongi veduri tuleohutuse üle. Rikkis vedur lülitati välja ja rong liikus koosseisu kuulunud teise veduri jõul edasi.

Põlvamaa

9. mail kella 10.41 ajal kutsuti päästjad Põlva valda Vanaküla külla kustutama elektriliinide all süttinud kulu. Põleng ulatus poolele hektarile.

Tartumaa

9. mail kella 12.28 ajal süttis Alatskivi alevikus lõkkest 200 ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid.

9. mail kella 20.37 ajal põles Tartus Õnne tänaval tühjalt seisva maja välisuks, mille päästjad kustutasid. Ruumidest kedagi ei leitud. Hoone omanikule anti edasi info, et ta maja sissepääsud kõrvalistele isikutele sulgeks.

9. mail kell 22.30 teatati, et Tartus Kreuzwaldi tänaval asuvas ühiselamus süttis köögis potis õli. Üliõpilane üritas seda veega kustutada, mis aga leeke suuremaks õhutas. Põleng õnnestus siiski enne päästjate saabumist kustutada. Köök sai tahmakahjutusi ja ära sulas pliidi kohal olev toru. Päästjad hoiatavad, et pannil või potis süttinud õli ei tohi mingil juhul kustutada veega, sest see pritsib põleva õli laiali ja annab tulele vastupidiselt soovitule hoogu juurde. Nõus süttinud õlipõlengu summutamiseks tuleb kõige pealt pliit välja lülitada, nõu kuumalt alalt eemale lohistada ja seejärel katta põlev nõu tulekustutusteki, märja rätiku või võimalusel kaanega. Häda korral sobib kustutamiseks ka pulberkustuti. Vaata videost, mis juhtub kui pannil süttivat õli veega kustutada https://kodutuleohutuks.ee/esilehe-kampaaniad/peamised-tulekahju-tekkepohjused/toidu-valmistamine/.

Võrumaa

9. mail kella 13.52 ajal käisid päästjad Rõuge vallas Kuura külas kustutamas 2 hektarile levinud kulupõlengut. Päästjad leidsid põlengualalt lõkkeaseme, mida võis seostada põlengu tekkimisega.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

9. mail kell 11.12 teatati, et Lüganuse vallas Kiviõli linnas põleb 5-korruselise kortermaja 1. korrusel korter. Päästjate saabumisel selgus, et korteri perenaine pani kodus ikooni ette küünla põlema, sellest saigi tuli alguse. Päästjad kustutasid tulekahju kell 11.41, kiirabi vaatas naisterahva üle, tema kannatada ei saanud. Korteris ei olnud suitsuandurit.

Päästeamet tuletab meelde, et küünlaid ei tohi jätta järelevalveta põlema. Enne küünla süütamist tuleb see asetada kindlalt mittesüttivale alusele, eemale kardinatest ja teistest kergestisüttivatest esemetest nagu pehmemööbel, riidest katted, plastmassist kodutehnika, riiulid ja muu taoline. Põlema unustatud ning mööbli vahele kukkunud küünlast võib tulekahju areneda alles pikema aja jooksul. Tulekahjust varakult teada saamiseks peab ruumidesse olema paigaldatud suitsuandur.

Lääne päästekeskus

Läänemaa

9. mail kell 9.50 teatati häirekeskusele maastikupõlengust Lääne-Nigula vallas Kuijõe külas. Põles 3 lauavirna ning umbes 30m² kulu. Tulekahju sai tõenäoliselt alguse laupäeval, 4. mail tehtud lõkkest, mis tugeva tuule tõttu uuesti hõõguma hakkas ja mille sädemed ümbruses kulu ja lauavirnad süütas. Tulekahju kustutati kell 17.05.

Pärnumaa

9. mail kell 11.40 teatati häirekeskusele, et Lääneranna vallas Tamba külas põleb põllul sõiduauto. Gaasiküttega auto oli sõitnud põllule ning sinna kinni jäänud ja põlema süttinud. Päästjad kustutasid põlengu, kuid auto hävines täielikult. Süttimise täpset põhjust hetkel teada ei ole.

Saaremaa

9. mail kell 14.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Saaremaa vallas Lussu külas. Arvatavalt kukkus puu kõrgepingeliinile ning maha kukkunud elektriliin süütas metsaaluse. Kokku põles 2,5 hektarit metsaalust ning tulekahju likvideeriti kell 18.32.

9. mail kell 15.31 teatati häirekeskusele tulekahjust Saaremaa vallas Meedla külas. Metsatööde käigus tehtud lõkkest alguse saanud metsa- ja pinnasetulekahju levis kiiresti umbes 2 hektari suurusel raiesmikul. Tulekahju lokaliseeriti kell 17.25, kuid turbase pinnase tõttu vajas maastik kontrolli ning tulepesade otsimise ja kustutamine võttis pikemalt aega. Tulekahju likvideeriti kell 20.33.