Ööpäeva operatiivinfo

Sünduste info 4.-5. september

Põhja päästekeskus

Tallinn

05. augustil kell 00:25 sai Häirekeskus teate tulekahjust Mustamäe linnaosas E. Vilde teel. Päästjad tuvastasid saabudes, et ühe korteri rõdul põlesid vanad tugitoolid. Tulekahju õnneks ei levinud ning põleng likvideeriti kell 00:47. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Põleng sai esialgsetel andmetel suitsukonist.

Ida päästekeskus

Lääne-Virumaa

4. septembril kell 17.46 teatati tulekahjust Väike-Maarja vallas Ebaveres, kus tootmishoones süttis seadme rikke tõttu korsten, millest lenduvad sädemed süütasid hoone katusel ja territooriumil puidutolmu. Inimesed kannatada ei saanud. Kustutustööd lõpetati kell 20.07.

Lõuna päästekeskus

Võrumaa

4. septembril kell 15.23 teatati Häirekeskusele, et Koidula raudteepiiripunktis tilgub ühest tsisternvagunist ohtlikku ainet (isopropüülbenseen). Kehtestati ohuala 50 meetrit ning rongiliiklus peatati. Selgus, et leke oli minimaalne ja lekkiv kraan suleti. Sündmuskohal käinud Keskkonnaameti esindaja hinnangul ohtu keskkonnale ei olnud.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

4. septembril kell 23.08 teatati Häirekeskusele tulekahjust Järva maakonnas Järva vallas Sõrandu külas, kus põleb põhupalle täis ladustatud küün (30 x15 m). Päästjad hoidsid ära tule leviku hoonega kokku ehitatud laudale ja lähedal asuvale teisele küünile. Hetkel kustutustööd kestavad.

Pärnumaa

4. septembril kell 15.21 teatati häirekeskusele tulekahjust Häädemeeste vallas Tahkuranna külas Merimäe teel asuva eluhoone tulekahjust. Päästjate saabumise ajaks olid leegid katusest väljas ning teine korrus juba praktiliselt hävinud. Tulekahju lokaliseeriti kell 16.41, kuid lõplikult likvideeriti tulekahju kell 17.55. Maja hävines tulekahjus täielikult. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.

Lääne-Eesti pommigrupp

4. septembril tehti kahjutuks Hiiu maakonnast Kärdla linnast Männiku teelt leitud mürsk.