Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 13. märts – 14. märts

Põhja päästekeskus
Möödunud ööpäeval olulisi operatiivsündmuseid ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa
13. märtsil kell 12.18 süttis Tartus Vallikraavi tänaval ära visatud kuumast tuhast prügikonteiner, mille päästjad kustutasid. Koldest võetud tuhk tuleb ohutuse tagamiseks panna mittepõlevast materjalist anumasse, eemale süttida võivatest asjadest ja lasta sellel enne ära viskamist jahtuda.

Viljandimaa
13. märtsil kell 10.55 teatati, et Viljandi vallas Alustre külas põleb hoone. Päästjad selgitasid, et talukoha omanik oli ise süüdanud vana kõrvalhoone. Põlev hoone kustutati. Päästjad juhivad tähelepanu, et hoonete ja jäätmete põletamisel tekib oht ümbrusele ning põlengusuits reostab keskkonda. Hoone põlemisel satub tulle paraku peale puidu ka muud kraami, mille hulgas näiteks kemikaalidega töödeldud puit või sünteetilised materjalid, mille põlemisel eraldub keskkonda mürgist suitsu. Kui soovitakse põletamisega oma puithoonest vabaneda, siis peab see soov olema põhjendatud ning omanik peab selleks hankima loa omavalitsusest ja keskkonnaametist ning tagama ohutuse.

14. märtsil kella 1.59 ajal teatati, et Mulgi vallas Mõisakülas linnas Õnne tänaval tuleb mööblitootmisettevõtte katlamajast suitsu. Päästjad selgitasid, et suitsu tuli saepurumahuti juurest, kuid suuremat põlengut ei olnud. Tuleoht hoonele kõrvaldati. Esialgsetel andmetel põhjustas tulekahjuohu elektririke.

Ida päästekeskus

Möödunud ööpäeva jooksul Ida- ja Lääne-Virumaal olulisi sündmusi ei olnud.

Lääne päästekeskus

Raplamaa

13. märtsil kell 14.05 teatati häirekeskusele tulekahjust Rapla linnas Mahlamäe tänaval. Kolmanda korruse korteris oli käivitunud suitsuandur, kuid kedagi kodus ei olnud. Päästjad tuvastasid korteris toidukõrbemise, likvideerisid selle ning ventileerisid ruumid. Päästeamet paneb südamele, et toiduvalmistamise ajal ei tohi seda tähelepanuta jätta, sest kuumenev toit võib süttida ning süüdata ka ümbruse. Ühtlasi võib ruumides magav inimene sisse hingatavast mürgisest suitsust tõsiseid tervisekahjustusi saada.