Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 02. mai – 03. mai

Järgmisel nädalal kontrollib Päästeamet tuleohutusnõuete täitmist majutusasutustes (hotellid, motellid, turismitalud, ühiselamutes). Reidil keskendutakse tuleohutuse vaatest kõige olulisematele nõuetele: majutusasutustes peab igapäevaselt olema tagatud tulekahju varane avastamine ning ohutu evakuatsioon. Majutusasutuse külastajal peab olema kindlus, et ta majutub ohutus kohas. Päästeametil on evakuatsiooninõuete rikkumise osas nulltolerants ning igasugune hoone omanike või valdajate käitumine, mis seab ohtu hoones viibiva isiku, ei ole aktsepteeritav ning selle kohta alustame väärteomenetlust. Tuleohutusnõuete eesmärk on säästa inimeste elu tuleõnnetuse korral.

Sel nädalavahetusel kogunevad tuhanded inimesed Teeme Ära talgutele, et muuta ümbritsev elukeskkond puhtamaks ja paremaks. Lisaks tavapärastele koristustöödele soovitab Päästeamet vaadata, kas ümbritsevat keskkonda saab ka ohutumaks muuta. Kui teie läheduses on veeohutusstendid, mis mõned aastad tagasi just Teeme Ära talgute raames püstitati, siis on hea kontrollida nende korrasolekut. Suur suvi ei ole enam mägede taga ning selleks tasub juba praegu valmis olla kontrollides oma piirkonna ujumiskohad üle. Ohuolukorras abistav veeohutusstend peaks olema terve, varustatud infotahvli ja numbriga ning selle juures peavad olema esmased päästevahendid (päästerõngas, viskeliin). Kui märkate veeohutusstendil puudusi, teatage sellest telefonil 1524. Lisaks üldkasutatavatele ujumiskohtadele ei tasu unustada üle vaadata ka oma koduõues asuvaid veesilmasid, et need teile ja teie pereliikmetele ohutud oleksid.

Talgute tegijatele tuletame meelde ka lõkketegemise ohutusnõudeid, et talgud rahulikult ja edukalt mööduksid:

Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

🔥Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.

🔥Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile

🔥Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;

🔥Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.

🔥Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt)

🔥Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevamaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel.

🔥Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm)

🔥Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval olulisi operatiivsündmuseid ei olnud.

Põhja-Eesti pommigrupp

Päästeamet kogub Põhja regiooni sadamates aegunud merenduses kasutatavaid signaalrakette, säratulesid ja suitsusignaale. Aegunud pürotehnika võib käituda ettearvamatult ja olla seetõttu ohtlik ning need tuleb üle anda oma ala ekspertidele, kes need ohutult hävitavad.

Kogumine toimub 4.05 Pirital Kalevi Jahtklubi sadamas 12:00-15:00.

Lõuna päästekeskus

Valgamaa
2. mail kella 18.41 ajal käisid päästjad Otepää vallas Päidla külas eemaldamas teelt murdunud ja ühel sõidusuunal liikluse sulgenud puud.

Tartumaa
2. mail kella 20.27 ajal käisid päästjad Kambja vallas Vana-Kuuste külas teelt eemaldamas tuules murdunud ja liikluse sulgenud puud.

Viljandimaa
2. mail kella 12.38 ajal käisid päästjad Viljandi vallas Kärstna-Raassilla mnt 4. km põdra ja maasturiga juhtunud liiklusavariil, kus kontrollisid tuleohutust. Surmavalt viga saanud põdraga tegeles edasi kohale kutsutud jahimees. Inimesed viga ei saanud.

2. mail kella 19.25 ajal käisid päästjad Viljandi vallas Välgita külas eemaldamas teelt kahte murdunud puud.

3. mail kella 7.40 ajal käisid päästjad Mulgi vallas Põlde külas eemaldamas teelt murdunud ja liikluse sulgenud puud.

Võrumaa
3. mail kella 00.29 ajal käisid Rõuge vabatahtlikud päästjad Rõuge vallas Väiku-Ruuga külas eemaldamas teelt murdunud ja liikluse sulgenud puud.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

03. mail kell 00:46 sai Häirekeskus teate tulekahjust Kiviõli linnas Soo tänaval. Päästjate saabudes tossas kortermaja soklikorrusel diivan, mille kustutamisega oli alustanud tulekahju avastaja. Päästjad viisid kustutustöö lõpuni ning ventileerisid ruumid. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

Lääne päästekeskus

Pärnumaa

2. mail kell 9.17 teatati häirekeskusele tulekahjust Põhja-Pärnumaa vallas Kergu külas. Päästjate saabudes põles kivist kõrvalhoone lausleegiga ning selle sarikad olid juba läbi põlenud. Päästjad likvideerisid kõrvalhoone põlengu kell 11.21. Tõenäoliselt süttis kõrvalhoone seal hoiustatud ATV tehnilise rikke tõttu.

Raplamaa

2. mail kell 16.21 teatati häirekeskusele maastikutulekahjust Rapla vallas Väljataguse külas. Teataja sõnul läks lõke tuule tõttu liiga suureks ning süütas kõrvaolevad puud. Päästjad kustutasid tulekahju kell 16.39. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale või muule põlevmaterjalile. Kindlasti peavad olema käepärast esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga.