Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 28. mai – 29. mai

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeva jooksul suuremaid sündmuseid ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa

28. mail kell 22.54 teatati häirekeskusele tulekahjust Tartu linnas Vaksali tänaval. Esimese korruse korterist tuli suitsu ning töötas suitsuanduri signaal. Päästjad tuvastasid korteris tugeva toidukõrbemise, mis likvideeriti. Korteris olnud inimese vaatas kiirabi üle. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.

Võrumaa

28. mail kell 8.23 teatati häirekeskusele maismaasõiduki tulekahjust Võru vallas Juraski külas. Auto oli libisenud kraavi ning põlema süttinud, inimesi auto juures ei viibinud. Päästjad kustutasid põlengu, kuid sõiduk hävis tules täielikult.

28. mail kell 18.35 teatati häirekeskusele tulekahjust Antsla vallas Taberlaane külas. Teataja sõnutsi oli jäetud järelevalveta suur lõke, kus põletatakse vana heina ning prahti. Päästjad tegid omanikule selgitustööd ning palusid lõkke kustutada. Päästeamet paneb inimestele südamele, et lõket ei tohi mitte kunagi jätta järelevalveta ning alati peavad olema lõkke juures esmased tulekustutusvahendid.

29. mail käisid päästjad kahel korral eemaldamas suure tuule tõttu teele kukkunud puid. Kell 5.52 kukkus puu teele Antsla vallas Oe külas ning kell 6.19 Võru vallas Rõssa külas.

Ida päästekeskus

Möödunud ööpäeva jooksul olulisi sündmuseid ei olnud.

Lääne päästekeskus

Raplamaa

29. mail kell 7.40 teatati häirekeskusele maismaasõiduki tulekahjust Rapla linnas Piiri tänaval. Teadmata põhjusel oli põlema süttinud sõiduauto mootoriruum. Päästjad likvideerisid põlengu kell 7.54.

Saaremaa

28. mail kell 19.37 teatati häirekeskusele, et Saaremaa vallas Mäekülas on põlema süttinud välikäimla. Tulekahju tegi ohtlikumaks asjaolu, et lausleekides põlev välikäimla oli kõrvalhoonega kokku ehitatud ning ohustas ka kõrvalhoonet. Arvatavalt suitsukonist alguse saanud tulekahju likvideeriti kell 20.14.