Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 20.-21. märts 2024

Põhja päästekeskus


Harjumaa

20.03 kell 13.32 teavitati häirekeskust, et Rae vallas Patika külas Mäe tee ääres nähakse suurt järelevalveta lõket. Assaku päästjad nägid kohale jõudes, et põleb umbes 30-ruutmeetrine ehitusjääkidest tehtud lõke, millel kedagi juures pole. Assaku päästjad alustasid kustutamisega ja kutsusid abijõududeks välja ka Rae vabatahtlikud koos paakautoga. Lõke kustutati lõplikult kella 15.11ks.

20.03 kell 20.08 teatati häirekeskusele, et Maardu linnas Paemurru tänaval on laohoone juures näha eemalt leeke ja tulekuma. Väljakutsele reageeriti suurte jõududega. Esimesena kohale jõudnud Pirita päästjad nägid, et ettevõtte territooriumil põletatakse lõkkes vana mööblit, plastikut, riideid ja muid esemeid, mida lõkkes põletada ei ole lubatud. Valdav osa kohale sõitvast päästeressursist annulleeriti ning lõkke kustutamisega jäid tegelema Pirita ja Muuga päästjad. Kella 20.53ks oli tulekahju likvideeritud ning lõkketegijale selgitati, millised kahjusid inimese tervisele ja keskkonnale tekitab plastiku ja muu rämpsu põletamine. Samuti tuletati tegijale meelde, et sellisega tegevusega võivad kaasneda ka trahvid.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

20. märtsil kell 18.03 kutsuti päästjad Narva-Jõesuu linna Metsa tänavale, kus märgati maja hoovis suurt lõket. Päästjad tegid kindlaks, et lõkkes põletati oksi, juures oli veeämber ja lõke oli järelevalve all. Lõkkepõletajal paluti korraga palju oksi mitte põletada, et lõke ei läheks liiga suureks. Tehti ka selgitustööd, et iga lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see võimalusel kivide või mullaga.

Kell 13.35 tuli päästjatele väljakutse Jõhvi linna Narva maantee korterelamusse, kus kiirabi töötajad tundsid korteris gaasi lõhna. Korteris avati aknad. Päästjad leidsid pliidi juures gaasilekke koha. Gaasikraan keerati kinni ja kohale paluti kutsuda gaasitehnik.

Lääne-Virumaa

Suuremaid päästesündmusi ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Viljandimaa

20. märtsil kell 9.02 teatati, et Viljandi vallas Saarepeedi külas imbub truubist jõkke õli, veel on õlikirme ja reostus võib levida. Päästjad paigaldasid reostuse leviku takistamiseks truupide juurde veele ujuvtõkked. Juhtumiga tegeles edasi keskkonnaamet, kelle inspektor juba varem kohal oli.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

20. märtsil kell 14.44 teavitati Häirekeskusele elumaja tulekahjust Türi linnas Rohelisel tänaval. Hoones põles köök ja esik, tuli oli levinud ka vahelae ning vaheseinete sisse. Suitsu täis majja sisenenud päästjad tõid välja inimese, kelle elu päästa paraku ei õnnestunud. Tulekahju tekkepõhjuse ja muud asjaolud selgitab välja edasine menetlus. Tulekahju likvideeriti kell 17.36. Täpsem info Päästeameti pressiteatest.

Pärnumaa

20. märtsil kell 10.46 said päästjad teate, et Lääneranna vallas Ridase külas on puu kukkunud tee peale ning viinud endaga kaasa ka elektriliinid. Kõmsi vabatahtlikud päästjad eemaldasid puu elektriliinidelt ning tõstsid madalale vajunud elektriliinid liiklemiseks ohutule kõrgusele.