Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 21. märts – 22. märts

Põhja päästekeskus

Tallinn

22. märtsil kell 05:47 sai Häirekeskus teate tulekahjust Mustamäe linnaosas Kuklase tänaval. Päästjad tuvastasid saabudes ühes korteris toidukõrbemise. Kiirabi vaatas kohapeal elaniku üle, kes hospitaliseerimist ei vajanud. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.

Harjumaa

21. märtsil kell 16:16 sai Häirekeskus teate tulekahjust Rae vallas Soodevahe külas. Päästjate saabudes põles 5x10 meetrit aiamaja lahtise leegiga, katus oli sisse kukkunud. Päästjad asusid kustutustöödele ning tulekahju likvideeriti kell 16:55. Keegi õnnetuses kannatada ei saanud.

22. märtsil kell 06:28 sai Häirekeskus teate tulekahjust Anija vallas Pillapalu külas. Päästjate saabudes põles eluhoone, katuselt olid leegid väljas. Hetkel tegelevad päästjad kustutustööde ning konstruktsioonide avamisega katusel ja pööningul. Esialgsetel andmetel keegi õnnetuses viga saanud ei ole.

Põhja-Eesti pommigrupp

21. märtsil tehti kahjutuks Tallinnast Tähetorni tänava lähedalt leitud 122 mm mürsk.

Lõuna päästekeskus

Valgamaa

22. märtsil kell 01.47 said päästjad väljakutse Valga linnas asuvale Uuele tänavale. Päästjate saabudes põles lausleegiga mahajäetud puidust elumaja suurusega 13 x 5 m. Pealtnägijate sõnutsi oli objekti eelnevalt kolm päeva köetud ning majas oli palju prahti. Päästjad alustasid kustutustegevusega ning asusid samal ajal süttimise eest kaitsma kõrval asunud koolihoonet ning elumaja. Põlevas hoones kedagi tulekahju hetkel ei olnud ning tulekahju põhjuste väljaselgitamisega tegelevad Lõuna päästekeskuse menetlejad. Tulekahjus hävis hoone katus ning kahjustada sai pool maja ning vahelaed. Tulekahju likvideeriti kell 4.17. Hommikupoolikul kell 6.41 said päästjad uue väljakutse samale aadressile, sest öösel põlenud hoonest oli taas hakanud tõusma suitsu ning päästjaid vajati kohale selle kustutamisele. Põleng kustutati kell 7.05.

Tartumaa

21. märtsil kella 11 paiku Luunja vallas Kabina karjääri veekogu juurde tehtud jääpatrulli käigus avastas Annelinna komando päästemeeskond eaka (üle 70 aasta vana) kalamehe. Karjääri kaldad olid kahe meetri ulatuses juba jäävabad. Päästjad andsid kalamehele korralduse tuldud teed pidi jäält ära tulla, kuid kuna hetkel oli kala konksu otsas, ei soovinud ta koheselt lahkuda. Päästjate korralduse peale siiski tagasi kaldale tulema asudes, vajus mees umbes 4 meetrit enne kaldale jõudmist läbi jää. Päästjad aitasid mehe kaldale ning katsid ta alajahtumise vältimiseks tekkidega. Mees anti üle kiirabile, kes kalamehe koju toimetas.

Hoolimata esmaspäeval, 18. märtsil kehtima hakanud jäälemineku keelust, oli eakas kalamees jääle läinud. Ta läks veekogule ainukesest jääga kaetud kaldaosast, karjääri ülejäänud ääred olid jäävabad. Kokku oli kalamees saanud viis väikest kala, mille nimel riskis oma eluga. Jää sulas tundidega ning kui jääpatrulli käigus poleks meest avastatud ja kaldale kutsutud, siis oleks ta üksinda olles seal tõenäoliselt läbi jää kukkunud ja uppunud. Tuletame meelde, et Päästeameti peadirektori käskkirjaga on alates 18. märtsist siseveekogude jääleminek üle Eesti keelatud. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid. Päästjad teevad patrullkäike oma piirkonna populaarsemate kalastuskohtade juurde, et kontrollida keelu täitmist ning end teadmatusest ohtu panevaid inimesi hoiatada. Vajadusel kaasavad päästjad jääl viibimise keelu eirajate korralekutsumiseks ka Politsei- ja Piirivalveameti. Jääle mineku keelu tahtlikke eirajaid ähvardab sunnimeetmete rakendamine, väärteomenetlus ning rahatrahv.

Ida päästekeskus
Möödunud ööpäeva jooksul Ida- ja Lääne-Virumaal olulisi sündmusi ei olnud.

Lääne päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi aset ei leidnud.