Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 8. august – 9. august

Põhja päästekeskus

Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmuseid ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Viljandimaa
8. augustil kella 13.08 ajal süttisid Viljandis Vabriku tn alajaamas rikke tõttu juhtmed, mida töötaja esialgu süsihappekustutiga kustutas. Pärast voolu väljalülitamist jahutasid päästjad põlengukohta täiendavalt.

8.augustil kella 21.57 ajal süttis Viljandi Paala teel saunas pikendusjuhtme juures vaip ja kardin. Põleng kustutati algjärgus ja kaugemale see ei levinud. Tulekahju täpsem tekkepõhjus on selgitamisel.

Valgamaa
8. augustil kella 11.25 ajal käisid päästjad Valga vallas Laanemetsa külas kustutamas 1000 ruutmeetrisel alal põlevat männimetsaalust. Tulekahju oli süttinud kustutamata jäetud lõkkeasemest.

Võrumaa
8. augustil kella 8.20 ajal leiti Võru vallas Rummu külas öösel kuivatišahti kukkunud suur koer. Päästjad aitasid looma pooleteise meetri sügavusest šahtist tervelt välja saada.

Lõuna-Eesti pommigrupp

8. augustil tegid demineerijad kahjutuks Tartus Aeru tänaval vundamendi kaevetööde käigus leitud 88 mm miinipildujamiini.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

9. augustil kell 00:26 sai Häirekeskus teate tulekahjust Püssi linnas Energeetika tänaval. Päästjate saabudes põlesid kasutuseta garaažid, kokku 7 boksi. Tulekahju likvideeriti kell 02:42. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

Ida-Eesti pommigrupp

8. augustil tehti kahjutuks Sillamäelt Roheliselt tänavalt leitud 81 mm miinipildujamiin.

Lääne päästekeskus
Pärnumaa
8. augustil kella 18.22 ajal põles Pärnus Lindi külas numbrimärkideta dekoratiivotstarbel kasutatud auto. Päästjad kustutasid tulekahju. Tõenäoliselt oli auto põlema süüdatud. Selle kohta andis tunnistusi auto omanik.

9. augustil kell 02.03 teatati häirekeskusele tulekahjust Pärnu linnas Hommiku tänaval, kus põles tühjana seisva kahekorruselise puidust elumaja välissein ja katusealune. Päästjad hoidsid ära tule leviku kõrvalasuvatele hoonetele ja kustutasid põlengu kella 04.53ks. Tule takistamisel kõrval asuvale kortermajale oli abiks tulemüür. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

9.augustil kella 5.42 ajal põles Pärnus Suur-Jõe tn prügipress, mille päästjad kustutasid.


Lääne-Eesti pommigrupp
8. augustil tegid demineerijad kahjutuks Pärnu maakonnas Tori vallas Rääma turbarabast leitud mürsu.