Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 23. – 24. aprill

Päästeamet kogub Põhja ja Lääne regiooni sadamates aegunud merenduses kasutatavaid signaalrakette, säratulesid ja suitsusignaale. Aegunud pürotehnika võib käituda ettearvamatult ja olla seetõttu ohtlik ning need tuleb üle anda oma ala ekspertidele, kes need ohutult hävitavad.

Kogumised toimuvad:

27.04

Pirita Sadamas kell 09:00-12:00; 14:00-16:00
Leppneeme Sadamas 09:00-12:00
Vanasadamas 12:30-13:30
Lohusalu Sadamas 15:00-16:00
Pärnu Jahtklubis 09:00-13:00

1.05 Pirital Kalevi Jahtklubi sadamas 09:00-13:00

4.05 Pirital Kalevi Jahtklubi sadamas 12:00-15:00

Pärnus toimub kogumine 27. aprillil Pärnu Jahtklubi sadamas kell 09.00-13.00.

Põhja päästekeskus

Harjumaa

23. aprillil kell 12.08 teatati Häirekeskusele tulekahjust Maardu linnas Vana-Narva maanteel, kus põles angaar (35 x 15 m) ja sinna ladustatud hakkepuit. Väliseid tulekahjustusi said kõrval asuvad katlamaja ja teine angaar. Tulekahju likvideeriti kell 17.32.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa
23. aprillil kella 14.02 ajal põles Jõgeva vallas Kurista külas 200 ruutmeetrisel alal metsaalune kulu, küttepuud, praht ja palgihunnik. Tulekahju kustutati Palamuse vabatahtlike abiga.

Tartumaa
23. aprillil kella 16.15 ajal põles Luunja vallas Sava külas pool hektarit kulu. Põleng kustutati.

23. aprillil kella 17.02 ajal põlesid Tartu vallas Tila külas vanad veoauto rehvid, lammutatud autod ja pinnas, mille päästjad ligi tunniga kustutasid.

23. aprillil kella 18.35 ajal süttis Tartu vallas Lammiku külas purunenud elektriliinist 0,3 hektarit kulupõldu. Päästjad kustutasid tulekahju. Liini purustas sellesse lennanud lind. Rikke kõrvaldamiseks tulid kohale elektrikud.

Valgamaa
23. aprillil kell 12.06 teatati, et Tõrva vallas Jeti külas süttis lõkkest lennanud sädemetest kulu ja kiiresti leviv põleng ohustab elumaja ja kõrvalhooneid. Päästjad piirasid 0,2 hektaril põlenud kulutulekahju leviku.

24. aprillil kella 1.07 ajal põles Valgas Andrese tänaval sauna pööning lahtise leegiga ja süttinud oli hoone kõval asuv puuriit. Päästjad kustutasid tulekahjut üle kolme tunni. Hoone pööninguosa sai tugevaid tulekahjustusi, esimene korrus sai vee- ning tahmakahjustusi. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju põhjustada külmkapi elektririke.

Viljandimaa
23. aprillil kella 19.48 ajal süttis Viljandi vallas Pärsti külas lõkkest 150 ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid.

Võrumaa
23. aprillil kella 12.22 ajal süttis ära visatud hõõguvast suitsukonist Rõuge vallas Mõõlu külas kulu ning põleng ohustas tulejoonest paari meetri kaugusele jäävat elumaja. Päästjad piirasid 0,2 hektarile ja metsa alla levinud tulekahju leviku ning kustutasid selle.

23. aprillil kella 17.00 ajal põles Võru vallas Jeedasküla külas teeäärne metsaalune kulu, mille päästjad kustutasid.

23. aprillil kella 18.02 ajal kustutasid päästjad Rõuge vallas Ruusmäe külas lõkkest süttinud kulupõlengu. Kustutamisel olid abiks Suhka vabatahtlikud päästjad.

23. aprillil kella 19.52 ajal käisid päästjad Võru linnas Kubja teel noomimas ohutusnõudeid eiravaid lõkkepõletajaid. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke oli tehtud hoonetele liiga lähedale. Ohtlik lõke kustutati. Üle ühemeetrise läbimõõduga lõke peab paiknema hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohtadest vähemalt 15 meetri kaugusel. See lõke oli hoonetest umbes 10 meetri kaugusel.

23. aprillil kella 22.30 ajal käisid päästjad Võru vallas Puiga külas kustutamas ohtlikku lõket, mis oli tehtud ehitusjäätmete ja muu prahi hunniku kõrvale. Lõkkest oli juba varem süttinud kulu, mille lõkkepõletajad olid ise kustutanud.

Lõuna-Eesti pommigrupp

23. aprillil tehti kahjutuks:

Tartu maakonnas Tartu vallast Maramaa külast leitud kolm 82 mm miinipildujamiini;

Tartus Ujula tänaval kaevetööde käigus leitud 120 mm miinipildujamiin;

Valga maakonnas Valga vallas Tagula külast leitud 82 mm miinipildujamiin.

Et ei süttiks tulekahju, pea lõkke tegemisel meeles ohutust:

  • Enne lõkke süütamist veendu, et lõkkekoht ja ümbrus on põlevast materjalist puhastatud, lõke hoonetest piisaval kaugel ja et ei oleks tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või muule süttida võivale.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
  • Kehtival tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel.
  • Alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puuriit või puukuur vmt).
  • Suurem kui ühemeetrise läbimõõduga lõke peab asuma hoonetest või põlevamaterjali hoiukohtadest vähemalt 15 meetri kaugusel.
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti, survestatud voolik).
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud või kustuta see vee või pinnasega.

Infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

24. aprillil kell 00.09 teatati häirekeskusele tulekahjust Ida-Viru maakonnas Toila vallas Kukruse külas Uikala prügilas, kus põles 30 000 m3 prügi. Põleng lokaliseeriti kell 6.13. Kustutustööd kestavad.

17. aprillil registreeriti Ida-Virumaa territooriumil 7 väljakutset maastikupõlengutele.

Lääne päästekeskus

Läänemaa

23. aprillil kell 14.45 teatati häirekeskusele tulekahjust Haapsalu linnas Uuemõisa alevikus. Päästjad asusid piirama tule levikut roostikus ning tõkestama tule levikut tööstushoone alale. Põles 0,5 hektarit kulu, mille päästjad kustutasid kell 15.44.

Pärnumaa

23. aprillil kell 11.43 sai häirekeskus teate tulekahjust Audru alevikus Lihula maanteel. Teataja sõnutsi on tema korter suitsu täis ning ta ise läks välja värske õhu kätte. Päästjad tuvastasid ühes ruumis suitsu ja kärsahaisu, kuid otseselt tulekahju tunnused puudusid. Päästjad tuvastasid probleemi allikana samas majas asuvast autoremonditöökojast tulevad suitsu ja vingu.

23. aprillil kell 13.43 teatati häirekeskusele maastikupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Libatse külas. Teataja alustas ise kustutustöid ning päästjate abiga suudeti piir panna põllul olevale kulupõlengule kell 14.06. Kokku põles 2 hektarit heinamaad.

23. aprillil kell 14.44 teatati häirekeskusele kulupõlengust Pärnumaal Tori vallas Nurme külas. Esialgsetel andmetel sai kulupõleng heinamaal alguse autoga heinamaale sõitmisest. Ilmselt auto summutist lennanud sädeme tõttu süttis kulu ning kuna heinamaad on hetkel väga kuivad, levis tuli kiiresti 17 hektarile. Ohtu sattusid kolm ümbritsevat majapidamist, mida päästjad esmajoones kaitsma asusid. Tuli liikus ühe maja taga asuva hekini ning süütas kõrge kuuseheki põlema. Tulekahju likvideeriti kell 18.10.

23. aprillil kell 16.37 teatati häirekeskusele maastikutulekahjust Lääneranna vallas Sookatse külas. Põlema oli süttinud teeäärne metsaalune kulu ja heinamaa umbes 2 hektari ulatuses. Päästjad lokaliseerisid tulekahju kell 17.16.

23. aprillil kell 16.50 teatati häirekeskusele, et Pärnu linnas Väike-Posti tänaval põletavad naabrid prügi ja plastmassi, mille tõttu on terve majade rajoon suitsu ja plastmassilõhna täis. Lõkke juures puudusid ka esmased kustutusvahendid. Päästjad kustutasid lõkke.

23. aprillil kell 18.57 teatati häirekeskusele, et Liiva tänaval asuvast korteris on kuulda tulekahjualarmi signaali ning korteris on inimene. Päästjad tuvastasid korteris toidukõrbemise ning magava inimese. Päästjad ventileerisid eluruumid ning kiirabi vaatas inimese üle, tervisehäireid tal ei tuvastatud.