Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 24. – 25. aprill

Põhja päästekeskus

Tallinn

24. aprillil kell 22.25 teatati, et Tallinnas Tammsaare teel 5-korrulises kortermaja rõdult oli näha põlemist. Sündmuskohale jõudes selgus, et korteri rõdul põlesid plastnõus suitsukonid, peremees magas toas. Tulekahju kustutati kell 22.51, tehti selgitustööd.

Harjumaa

24. aprillil kell 17.33 said päästjad väljakutse Saku valda Kiisa alevikku Maidla teele, kus põles 2-kordse maja10x5m kelder ja praht ning kulu ümber maja. Inimesi sees ei olnud. Suitsuandurit majas ei olnud. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Põhja-Eesti pommigrupp

24. aprillil tehti kahjutuks Tallinnast Võidu tänava hoone keldrist leitud kaks signaalraketti.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

24. aprillil kella 18.09 ajal said päästjad teate hoonete lähedal olevast järelevalveta lõkkest Jõgeva vallas Võduvere külas. Päästjad selgitasid, et lisaks ohutunõuete mittetäitmisele põletati lõkkes olmejäätmeid ja ehitusprahti. Elanikke noomiti ja selgitati neile ohutus- ning keskkonnanõudeid. Ohtlik ja keskkonda saastav lõke kustutati.

25. aprillil kell 2.27 teatati, et Põltsamaal Tuleviku tänaval põleb lahtise leegiga elumaja moodi kõrvalhoone. Päästjate saabudes ähvardasid kõrvalhoonest tõusvad leegid paari meetri kaugusel asuvaid elumaju. Põlevas hoones inimesi ei elanud. Päästjad piirasid tule leviku majadele ja kustutasid tulekahju kolme tunniga. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Põlvamaa

24. aprillil kella 16.13 ajal teatati metsa levinud maastikupõlengust Kanepi vallas Jõgehara külas. Enne kustutamist jõudis ära põleda kaks hektarit kulu ja metsanoorendikku. Kustutustööd kestsid üle kahe tunni.

Viljandimaa

24. aprillil kella 18.14 ajal põles Viljandi vallas Sultsi külas tee ääres ühehektarilisel alal kuusenoorendik, mille päästjad kustutasid.

Valgamaa

24. aprillil kella 18.36 ajal süütasid Otepää vallas Nõuni külas lõkkest lennanud sädemed järveäärse kulu ja metsaaluse. Põleng ulatus hektarile.

Võrumaa
24. aprillil kella 11.27 ajal põletati Setomaa vallas Olehkova külas hunnikus lehti, millest süttis 0,2 hektarit kulu. Hooletusest alguse saanud põlengu kustutasid Meremäe vabatahtlikud.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Ida-Virumaa territooriumil 5 väljakutset maastikupõlengutele.

Lääne-Virumaa

24. aprillil kell 11.35 said päästjad väljakutse Tapa linna Sauna tänavale, kus kahekorralise maja korter oli suitsu täis. Selgus, et suits oli ahju kütmisest. Päästjad tuulutasid ruume, kiirabi vaatas kohapeal vanainimese üle. Korteris oli suitsuandur, mis rakendus tööle.

24. aprillil kell 11.41 teatati tulekahjust Tapal Männikumäe tänava juure, kus 6 hektarilisel maa-alal põlesid vanad raudteeliiprid. Kustutustöödele kaasati päästerong. Kustutustööd lõpetati kell 20.23.

Ida-Eesti pommigrupp

24. aprillil tehti kahjutuks Ida-Viru maakonnast Toila vallast Kukruse külast Uikala prügila veevõtukraavist leitud 14 detonaatorit ning Alutaguse vallast Kivinõmme külast kalmistult leitud 12 mürsku.

Lääne päästekeskus

Pärnumaa

24. aprillil kell 11.10 teatati häirekeskusele kulupõlengust Tori vallas Urumarja külas. Teadmata põhjusel süttinud kulu põlemine levis poolele hektarile ning kahjustas elektrikaablit, millega tegelevad edasi elektrikud.

Raplamaa

24. aprillil kell 18.24 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Maidla külas, kus vanade karjalautade juures oli põlema süttinud elektriliinide alune kulu. Arvatavalt elektriliinist süttinud kulutuli levis 300 m². Päästjad kustutasid tulekahju kell 19.32.