Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 09. aprill – 10. aprill

Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Põhja päästekeskus
Tallinn

09. aprillil kell 23:34 sai Häirekeskus teate tulekahjust Mustamäe linnaosas Mustamäe teel. Päästjad tuvastasid saabudes, et ühes korteris põles diivan. Päästjad tõid korterist välja ühe inimese, kes anti üle kiirabile ning toimetati haiglasse. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

Põhja-Eesti pommigrupp

9. aprillil tehti kahjutuks Harju maakonnast Saku vallast Saustinõmme külast kaevetööde käigus leitud 150 mm mürsk.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa
10. aprillil kell 4.41 teatati, et Tartus Võru tn asuval kalmistul põleb prügikast. Päästjate saabudes oli juba ära põlenud kuus prügikasti. Nende jäänused kustutati.

Kell 5.43 teatati, et Tartus Lina tn põleb maja. Päästjad selgitasid, et kortermaja koridoris põleb ruutmeetrisel alal prügi. Suitsusukeldujad tõid majast välja kaks inimest. Lisaks neile evakueerus 12 inimest. Üks viga saanud kannatanu viidi haiglasse. Kohale tulnud majahaldurile selgitati, et ühispindadel ja evakuatsiooniteedel ei tohi hoida takistusi ega põlevmaterjalist asju. Tulekahju tekkepõhjust hakkavad selgitama menetlusinspektorid.

Viljandimaa
9. aprillil kella 9.32 ajal põles Viljandis Tartu tänaval mahajäetud hoones saepuruhunnik, mille päästjad kustutasid. Inimesi sündmuskohalt ei leitud.

Võrumaa
9. aprillil kella 16.48 ajal käisid päästjad Võru vallas Räpo külas kustutamas tuleohutust eiravalt metsa äärde kulu keskele tehtud lõket. Ära hoiti kulu süttimine ja metsapõleng. Päästjad hoiatavad, et eelmisel laupäeval kehtima hakanud tuleohtlikul ajal peab iga lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel. Looduses tohib lõket teha ainult selleks spetsiaalselt ettevalmistatud kohtades. Lõkke ümbrus peab olema puhastatud taimestikust ja ümbritsetud mittepõleva pinnase või kividega. Lõket tuleb valvata ja hoida käepärast esmased kustutusvahendid. Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga.

Ida päästekeskus

Möödunud ööpäeval olulisi sündmuseid ei olnud.

Lääne päästekeskus

Saaremaa

09. aprillil kell 20.26 teatati häirekeskusele plahvatusest Kuressaare linnas Tallinna maanteel asuvas ettevõttes. Päästjad selgitasid kohale jõudes välja, et 200-liitrise tühja õlivaadi keevitustööde käigus plahvatasid vaadis olevad gaasid. Plahvatuse tagajärjel purunesid tööruumi aknad ja vigastada sai ka tööline. Inimene sai plahvatuse käigus põletushaavu näopiirkonda ning päästjad andsid kannatanu kiirabile üle.