Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 29. aprill – 30. aprill

Alates 6. aprillist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti tasuks alati käepärast hoida ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mis on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikust omavalitsusest. Tänavune soe ja kuiv kevad on lisaks Eestile muutnud tuleohtlikuks Rootsi ja Norra metsad, mis on põhjamaade kohta tavapäratult vara. Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti saab jälgida siit: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

Päästeamet tuletab volbriööl lõkke tegijatele meelde järgmist:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele;
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale, või muule põlevmaterjalile;
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
  • Tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel;
  • Alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt);
  • Suurem kui 1 meetrise läbimõõduga lõke peab asuma mistahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel;
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm);
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud;
  • Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Põhja päästekeskus

Harjumaa

29. aprillil kell 18:54 sai Häirekeskus teate põlengust Lääne- Harju vallas Klooga alevikus. Päästjate saabudes põles kulu ca 2000 m² ulatuses. Põleng likvideeriti kell 19:51.

Põhja-Eesti pommigrupp

29. aprillil tehti kahjutuks Harju maakonnast Viimsi vallast Randvere külast leitud neli mürsku ning Tallinnast Silikaltsiidi tänavalt leitud neli mürsku.

Päästeamet kogub Põhja regiooni sadamates aegunud merenduses kasutatavaid signaalrakette, säratulesid ja suitsusignaale. Aegunud pürotehnika võib käituda ettearvamatult ja olla seetõttu ohtlik ning need tuleb üle anda oma ala ekspertidele, kes need ohutult hävitavad.

Kogumised toimuvad:

1.05 Pirital Kalevi Jahtklubi sadamas 09:00-13:00

4.05 Pirital Kalevi Jahtklubi sadamas 12:00-15:00

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

29. aprillil kella 20.07 ajal põles Siimusti alevikus Puhasti tänaval 200 ruutmeetrit metsaalust, mille päästjad kustutasid.

Tartumaa

29. aprillil kella 10.55 põletati Nõo vallas Aiamaa külas ülisuures (5x10 meetrit) tuleohutusnõuete vastaselt tehtud lõkkes raiejäätmeid, millest süttis omakorda kulu ja põleng levis noorendikku. Päästjad kustutasid kulu ja ohtliku lõkke.

29. aprillil kella 18.26 ajal põlesid Tartus Lammi tänaval võsa alla prügi ja rehvid, mille päästjad kustutasid.

Viljandimaa

29. aprillil kell 21.23 teatati, et Viljandi vallas Holstre külas põleb laohoone. Päästjate saabudes oli enamus 100 meetri pikkusest hoonest, kus hoiti briketti, lausleekides. Põlengu levik piirati keskööks. Päästjatel õnnestus ära põleva laohoone tulemüüriga eraldatud osa, kõrval asuva kuivati ning teise laohoone süttimine. Tulekahju järelkustutustööd veel kestavad. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Võrumaa

29. aprillil kell 11.58 teatati, et Võrus Roopa tänaval tuleb sõiduauto kapoti alt suitsu. Päästjate saabudes summutasid inimesed generaatori piirkonnas tekkinud põlengut käsikustutitega. Päästjad kustutasid põlengu veejoaga lõplikult ja ühendasid tuleohutuse tagamiseks akujuhtmed lahti.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Ida-Virumaa territooriumil 4 väljakutset maastikupõlengutele. Neist suuremad olid:

29. aprillil Narvas, kus põles Narva-Jõesuu linnas Sirgala külas lahtise leegiga kulu, metsaalune ja võsa 0,5 hektari ulatuses. Lisaks põlesid 2 garaaži boksi, 2 kasvuhoonet, 3 kokkuvajunud ehitist. (pildid on manuses)

29. aprillil Narva-Jõesuu linnas Olgina alevikus, kus Männiku tänaval põles kulu. Arvatavasti sai tulekahju alguse süüdatud madratsist ja levis kulusse. (pilt on manuses)

Lääne päästekeskus

Järvamaa

30. aprillil kell 03.19 teatati häirekeskusele tulekahjust Türi vallas Reopalu külas, kus suitsema oli hakanud traktor. Päästjad tuvastasid, et traktori mootoriruumis olev saepuru ja praht hakkasid mootori kuumenemisel hõõguma. Päästjad loputasid traktori mootoriruumi süttimise vältimiseks üle.

Saaremaa

29. aprillil kell 13.40 teatati häirekeskusele tulekahjust Muhu vallas Koguva sadamas, kus pealtnägija sõnutsi põles paat. Päästjad tuvastasid sadamas põlemas lappaja paadi ning seda ümbritseva pilliroo. Päästjad kustutasid kaldal asunud paadi põlengu kell 14.26. Meresõiduki süttimise põhjuseid ei ole teada.