Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 4.-5. juuni

Põhja päästekeskus

Harjumaa

4. juunil kell 09.11 said päästjad väljakutse Lääne-Harju valda Veskikülasse, kus põles kümne ruutmeetri ulatuses metsaalust. Põleng likvideeriti.

4. juunil kell 09.36 vajati päästjaid appi Kuusalu valda, kus Kolga alevikus süttis ehitusjärgus olevas korteris põlema saepurujäätmetega kott.

4. juunil kell 15.54 tuli väljakutse Kuusalu valda, kus talumaja köögis oli põleng. Kuumakahjustusi said ka kõrvaltoad. Tulekahju likvideeriti kell 16.32, kõik ruumid tuulutati. Inimesi hoones ei olnud.

4. juunil kell 18.07 said päästjad väljakutse Maardusse, kus viiekorruselise maja ühes korteris kõrbes toit. Oht likvideeriti.

Lõuna päästekeskus

Möödunud ööpäeval käisid lõuna regiooni päästjad kolmel korral kustutamas lõkkeid, milles põletati keskkonnaohtlikke jäätmeid.

Tartumaa

4. juunil kell 14.32 vajati päästjaid appi kustutama lõket Tartu vallas Lähte alevikus Kuuse tänaval. Lõkkes põletati lehti ja oksi ning ka prügi. Lõke ei vastanud kehtivatele ohutusnõuetele ja suits läks naabermaja peale. Päästjad kustutasid lõkke ning tegid majaomanikule selgitustööd.

4. juunil kell 21.17 teatati päästjatele lõkkest Kastre vallas Võnnu alevikus. Lõkkes põletati taas prügi ja lisaks oli lõkkesse heidetud diivan. Võnnu vabatahtlikud päästjad likvideerisid keskkonnaohtliku lõkke.

Viljandimaa

4. juunil kell 19.01 said päästjad teate lõkkest Viljandi vallas Aindu külas. Päästjate saabudes põles pooleteise meetri suuruse läbimõõduga lõke, milles põletati plastmassi, plekktaarati ning pappi. Lõkke läheduses puudusid tulekustutusvahendid. Päästjad kustutasid lõkke.

Ida päästekeskus

Ida-Eesti pommigrupp

4. juunil tehti kahjutuks Ida-Viru maakonnast Narva-Jõesuu linnast Auvere küla lähedalt leitud 13 erinevat miini ning Ida-Viru maakonnast Narva-Jõesuu linnast Mustanina külast leitud kümme 150 mm mürsku.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

4. juunil kell 17.57 teatati häirekeskusele tulekahjust Järva vallas Käravete alevikus, kus lõkke tegemisest oli põlema süttinud puupakkude hunnik. Päästjad kustutasid tulekahju kell 18.47.

5. juunil kell 01.22 teatati häirekeskusele tulekahjust Paide linnas Laial tänaval, kus põles kõrvalhoone (suurusega 150 m²) lahtise leegiga. Päästjad kaitsesid lähedal asuvat hoonet ning tule levikut suudeti takistada. Kustutustööd lõpetati kell 03.21. Süttimise põhjuse selgitab välja menetlus.