Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 23. mai – 24. mai


Põhja päästekeskus
Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmuseid ei olnud.

Lõuna päästekeskus

Tartumaa
23. mail kella 18.35 ajal põles Tartus Turu tänaval Zeppelini läheduses 100 ruutmeetrit kulu, mille päästjad kustutasid.

Kella 18.53 ajal põletati Tartus Kalmistu tänaval paari meetri kaugusel majast lõkkes oksi ja lehti. Päästjad andsid elanikule korralduse tuleohtlik lõke kustutada. Väiksemgi lõke peab olema hoonetest vähemalt kaheksa meetri kaugusel. Tartus aga on lisaks lõkkes haljastusjäätmete ja muu sarnase prahi põletamine keelatud. Lõkkes võib põletada ainult puhast värvimata ja kemikaalidega töötlemata puitu.

Viljandimaa
23. mail kella 22.09 ajal süütas Kõpu alevikus põhikooli lähedal katlamajast välja toodud kuum tuhk prügihunniku, kus saepuru, lehti, oksi ja muud prahti. Päästjad kustutasid tulekahju, milleks tuli osa hunnikust labidatega lahti kaevata.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa
-

Lääne-Virumaa

23. mail kell 23:58 sai Häirekeskus teate tulekahjust Väike- Maarja vallas Rakke alevikus. Päästjate saabudes põles laululava lahtise leegiga, tuli ohustas ka metsa. Tulekahju likvideeriti kell 03:43. Juhtunu täpsemad asjaolud ja põhjused selgitab välja edasine menetlus.

Ida-Eesti pommigrupp
-

Lääne päästekeskus
Möödunud ööpäeval suuremaid operatiivsündmusi aset ei leidnud.