Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 06. märts – 07. märts

Põhja päästekeskus

Tallinn

Möödunud ööpäeval reageerisid päästjad Tallinnas kahel korral toidukõrbemistele. Seekord oli tegemist õnnelike õnnetustega ning keegi viga ei saanud. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.

Harjumaa

06. märtsil kell 12:03 sai Häirekeskus teate tulekahjust Keila linnas Ülejõe teel. Päästjate saabudes põles eluhoone lahtise leegiga. Tulekahju likvideeriti kell 14:07 ja keegi õnnetuses viga ei saanud. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse sellest, et pliidi alla tehti tuld aga pliidi peale olid jäetud puud kuivama. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja menetlus. Taolisi sündmus on aga lihtne vältida. Nimelt on ükskõik millise tule puhul oluline selle regulaarne jälgimine ning põlevmaterjali eemaldamine küttekolde lähedalt selleks, et vältida selle süttimist.

Lõuna päästekeskus

Põlvamaa
6. märtsil kella 23.52 ajal teatati, et Kanepi vallas Krootuse külas suitseb korstnajalg. Päästjad selgitasid, et korstnas põleb tahm ja suitsu imbub korstna vuugivahedest. Omanik oli püüdnud põlengut pulberkustutiga summutada, kuid täielikult see tal ei õnnestunud. Päästjad avasid tuleohutuse kontrollimiseks katusekonstruktsioone ja kustutasid põlengu kella 1.18ks. Õnneks tuli maja külge ei levinud.

7. märtsil kella 9.25 ajal süttis Räpina vallas Köstrimäe külas elumajas tualeti seinal elektriradiaator, mille elanikud ise kustutasid. Päästjad kontrollisid termokaameraga tuleohutust.

Ida päästekeskus

Möödunud ööpäeva jooksul informatsiooni olulisemate päästesündmuste kohta ei laekunud.

Lääne päästekeskus

Järvamaa

6. märtsil kell 16.03 said päästjad väljakutse Türi valda Väätsa alevikku. Päästjad tuvastasid kohale jõudes toidukõrbemise ning teises toas magava inimese. Antud olukorras päästis inimese elu toimiv suitsuandur, mis naabritele ohust teada andis ning nad päästjad kutsusid. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.