Ööpäeva operatiivinfo

Sündmuste info 30. – 31. jaanuar

Põhja päästekeskus

Tallinn

-

Harjumaa

30. jaanuaril kell 16.58 teatati häirekeskusele, et Tallinn – Pärnu - Ikla maantee 39. kilomeetril põleb järelhaagisega veoauto Scania, mille koormaks olid turbablokid. Kustutustööde ajaks suleti sündmuskohal liiklus ja sõidukid suunati ümbersõidule. Tulekahju likvideeriti kell 19.10

Lõuna päästekeskus

Olulisi operatiivsündmusi ei olnud.

Päästeameti inspektorid kontrollivad kortermajade tuleohutust

Järgmisel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Nendele kehtestatud lihtsate ohutusnõuete järgimisega saab iga hoolas majaelanik igapäevaselt enda ja oma naabrite turvalisuse ees seista.

Tuleohutusnõuded korteris:

 • Igas kodus peab olema vähemalt üks nõuetekohaselt lakke kinnitatud töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisakaitseks vingugaasiandur. Suitsandur mürgist vingugaasi ei tuvasta, sest see on nähtamatu ja lõhnatu.
 • Kontrolli ja puhasta regulaarselt küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu, annab paremini sooja, kulutab vähem kütust ja peab kauem vastu.
 • Korteri välisuks või majast väljapääs peab olema seestpoolt lihtsasti ja soovitatavalt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral igaüks ruumidest kiiresti välja saaks.

Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal:

 • Hoidke kortermaja ühiskasutatavad väljumisteed, koridorid ja trepikojad, takistustest vabadena. Trepikoda on ehitatud vastava laiusega just seepärast, et ohuolukorras oleks kõigil majaelanikel võimalik korraga ohutult väljuda.
 • Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad. Välja peab saama ka juhul, kui tulekahju või muu õnnetuse eest pagedes võtmed maha jäävad.
 • Trepikotta avanev keldriuks peab olema tuletõkkeuks, mis keldritulekahju korral takistab suitsu ja tule leviku trepikotta. Kui tulekahjusuits ja -kuumus trepikotta levib, siis jääb majarahvas oma korteritesse lõksu ega pääse välja.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

30. jaanuaril kell 11.56 teatati häirekeskusele tulekahjust Narvas Kanepi tänaval, kus põles puidust mansardkorrusega elumaja lahtise leegiga. Kiirabi toimetas majas elanud 82-aastase naise Narva haiglasse. Kustutustööd lõpetati kell 16.25. Tulekahju tekkepõhjust selgitab välja menetlus.

Lääne-Virumaa

30. jaanuaril kell 17.08 said päästjad väljakutse Tapa valda Imastu külla Peebumäe bussipeatusesse, kus põles liinibussi pidurisüsteem. Inimesed saadeti bussist välja, bussijuht kustutas põlengu ise. Päästjad viisid lapsed Tapale, täiskasvanud reisijad jäid ootama uut bussi.

Lääne päästekeskus

Saaremaa
30. jaanuaril kella 15.10 ajal käisid päästjad Kuressaares Roomassaare teel sõiduautoga juhtunud liiklusavariil. Päästjate saabumise ajaks oli roolis olnud naine ise autost välja saanud. Kiirabi kontrollis tema tervist ja toimetas naise koju. Päästjad kõrvaldasid süttimisohu ja aitasid auto kraavist kätte saada. Ühtlasi eemaldati teelt purunenud detailid.

Päästeameti inspektorid kontrollivad kortermajade tuleohutust

Järgmisel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Nendele kehtestatud lihtsate ohutusnõuete järgimisega saab iga hoolas majaelanik igapäevaselt enda ja oma naabrite turvalisuse ees seista.

Tuleohutusnõuded korteris:

 • Igas kodus peab olema vähemalt üks nõuetekohaselt lakke kinnitatud töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisakaitseks vingugaasiandur. Suitsandur mürgist vingugaasi ei tuvasta, sest see on nähtamatu ja lõhnatu.
 • Kontrolli ja puhasta regulaarselt küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu, annab paremini sooja, kulutab vähem kütust ja peab kauem vastu.
 • Korteri välisuks või majast väljapääs peab olema seestpoolt lihtsasti ja soovitatavalt ilma võtmeta avatav, et tulekahju korral igaüks ruumidest kiiresti välja saaks.

Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal:

 • Hoidke kortermaja ühiskasutatavad väljumisteed, koridorid ja trepikojad, takistustest vabadena. Trepikoda on ehitatud vastava laiusega just seepärast, et ohuolukorras oleks kõigil majaelanikel võimalik korraga ohutult väljuda.
 • Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad. Välja peab saama ka juhul, kui tulekahju või muu õnnetuse eest pagedes võtmed maha jäävad.
 • Trepikotta avanev keldriuks peab olema tuletõkkeuks, mis keldritulekahju korral takistab suitsu ja tule leviku trepikotta. Kui tulekahjusuits ja -kuumus trepikotta levib, siis jääb majarahvas oma korteritesse lõksu ega pääse välja.