Ööpäeva operatiivinfo


Sündmuste info 05. aprill – 08. aprill

Päästeamet kehtesta tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Nädalavahetusel külastasid ka inspektorid ja päästemeeskonnad populaarseid lõkke- ja puhkekohti, tehes selgitustööd ja jagades tuleohutusalast nõu. Kontrollkäigud näitasid, et inimesed pigem jälgisid ohutusnõudeid ning kui päästjad või inspektorid neid ka tuvastasid, eemaldati need koheselt. Inimeste suhtumine aktsiooni oli positiivne. Peamisteks rikkumisteks olid kulu põletamine, lõkke tegemine ja grillimine selleks mitteettenähtud kohtades ning lõkke järelevalveta jätmine.

Põhja päästekeskus

Päästjad reageerisid möödunud nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal 35 põlengule metsas- ja maastikul. Neist suuremad olid:

05. aprillil kell 16:43 sai Häirekeskus teate põlengust Viimsi vallas Laiakülas. Päästjate saabudes põles kulu ca 1 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 17:53.

06. aprillil kell 11:53 sai Häirekeskus teate põlengust Rae vallas Vaidasoo külas. Päästjate saabudes põles kulu ca 1 ha ulatuses. Põleng likvideeriti tunniga.

06. aprillil kell 12:41 sai Häirekeskus teate põlengust Anija vallas Parila külas. Päästjate saabudes põles kulu ca 1,3 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 14:07.

06. aprillil kell 13:29 sai Häirekeskus teate põlengust Kuusalu vallas Tõseska külas. Päästjate saabudes põles Keskpolügoonil ca 15 ha maastikku. Põleng likvideeriti kell 20:38.

06. aprillil kell 13:35 sai Häirekeskus teate põlengust Saku vallas Üksnurme külas. Päästjate saabudes põlesid kulu ja võsa ca 1,5 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 16:02.

06. aprillil kell 16:00 sai Häirekeskus teate põlengust Nõmme linnaosas Männiku teel. Päästjate saabudes põles kulu ca 1 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 16:21.

07. aprillil kell 12:01 sai Häirekeskus teate põlengust Põhja- Tallinna linnaosas Heina tänaval. Päästjate saabudes põlesid kulu ja praht ca 1 ha ulatuses. Põleng likvideeriti kell 12:35.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa
5. aprillil kella 15.03 ajal süttis Jõgeva vallas Liivoja külas traktori summutist lennanud sädemest kivihunniku vahel sada ruutmeetrit kulu, mille elanikud päästjate abiga kustutasid.

7. aprillil kella 13.27 ajal süttis Põltsamaa vallas Lustivere külas tuulise ilmaga lõkke tegemisest kulu, mida elanikud alguses ise kustutada üritasid. Päästjad kustutasid põlengu lõplikult.

7. aprillil kella 14.32 ajal süttis tuulega lõkke tegemisest Jõgeva vallas Kantküla külas kulu, mille päästjad materdades kustutasid.

7. aprillil kella 22.39 ajal põles Mustvee vallas Piilsi külas 100 ruutmeetrit kulu, mille päästjad materdades kustutasid.

Põlvamaa

6. aprillil kella 14.46 ajal põles Kanepi vallas Valgjärve külas pool hektarit teeäärset kuluheinamaad ja pargialust, mille elanikud koos päästjatega kustutasid.

6. aprillil kella 16.59 ajal põletas mees Põlva vallas Vanaküla külas prahti ja jättis lõkke mõneks ajaks valveta. Järelevalveta jäetud lõkkest võttis tuld kulu ning tuli levis edasi metsa alla. Õnneks levis tuli elumajast ja kõrvalhoonetest mööda. Päästjad kustutasid pooleteise tunniga. Ära põles ligi hektar kulu ja metsaalust.

6. aprillil kella 18.44 ajal süttis Räpinas Rahu tänaval hooletust lõkkepõletamisest kulu, mille elanikud kustutasid kaevust ise vett tassides.

7. aprillil kella 14.11 ajal süttis Põlva vallas Lootvina külas järelevalveta jäetud suitsuahjust lennanud sädemest ligi poolteist hektarit kulu ja võsaalust. Päästjad kustutasid hooneid ohustanud põlengut peaaegu kolm tundi.

Tartumaa

5. aprillil kella 11.18 ajal süttis hooletust lõkkepõletamisest Elva vallas Rebaste külas 1,5 hektarit kulu ja sellest omakorda kasutusel mitteolev elumaja. Hoone hävis tules. Päästjad kustutasid tulekahju kella 14.59-ks.

5. aprillil kella 12.40 ajal süttis hooletust lõkkepõletamisest Peipsiääre vallas Särgla külas kulu, mille elanik enamuses ise kustutas.

5. aprillil kella 13.59 ajal süttis Nõo vallas Lilli külas purunenud elektriliinist hektar kulu.

5. aprillil kella 14.12 ajal põles Tartus Ringtee tn piirkonnas paarkümmend ruutmeetrit kulu.

5. aprillil kella 14.19 ajal põles Kambja vallas Kammeri külas hektar metsaalust kulu.

5. aprillil kella 14.50 ajal süttis Tartus Narva mnt hooletust lõkkepõletamisest paarkümmend ruutmeetrit kulu.

5. aprillil kella 15.07 ajal põles Elva vallas Hellenurme külas teeäärne kulu.

5. aprillil kella 15.12 ajal põles Elva vallas Uderna külas 60 ruutmeetrit kulu. Põleng süttis ilmselt maha visatud suitsukonist.

5. aprillil kella 18.17 ajal põles Tartus Lammi tn 70 ruutmeetrit kulu, mis oli süttinud järelevalveta jäetud prahilõkkest.

6. aprillil kella 11.49 ajal süttis Tartu vallas Lombi külas tuleohutusnõudeid eiravalt tehtud lõkkest kulu, mille elanikud enne päästjaid kustutasid. Päästjad andsid korralduse ka ohtlik lõke kustutada.

6. aprillil kell 13.39 teatati, et Mustvee vallas Piilsi külas põlevad kõrvalhooned ja kulu ning tuli levib elumaja poole. Päästjad selgitasid, et lausleegis põlesid kaks kõrvalhoonet ning nendest süttisid omakorda allatuult jäävate teiste kõrvalhoonete katused. Tulekahju kustutamiseks kulus päästjatel üle kolme tunni. Tules oli kelder, garaaž, saun ja laut. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Valgamaa

5. aprillil kella 15.16 ajal süttis ohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest Valga vallas Laanemetsa külas üle poole hektari raiesmikku ja metsaalust pinnast. Päästjad kustutasid tulekahju ja selgitasid lõkkepõletajatele ohutusnõudeid.

Viljandimaa
5. aprillil kell 15.10 teatati, et Viljandis Metalli tn on garaaži ääres süttinud kulu ja sellest omakorda hoone sein. Päästjate saabumise ajaks olid kulupõlengu avastanud inimesed selle summutanud. Majaomanik kustutas hõõguvat saepuruvoodrit pulberkustutiga. Päästjad kustutasid tulekahju veejoaga lõplikult. Kulu süttimise põhjus jäi esialgu selgusetuks.

5. aprillil kella 14.30 ajal süttis Põhja-Sakala vallas Kobruvere külas hooletust lõkkepõletamisest kulu, mille elanik ise kustutas.

5. aprillil kella 18.37 ajal põles Viljandi vallas Sooviku külas 100 ruutmeetrit kulupõldu. Päästjad kustutasid tulekahju ja hoidsid ära selle leviku lähedal asuvasse metsa.

6. aprillil kella 20.11 ajal põles Viljandi vallas Raasilla külas puurkuur ja selle ümbruses kulu, mille päästjad kustutasid.

7. aprillil kella 14.21 ajal põles Mulgi vallas Pöögle külas kaks hektarit kulu, mille päästjad ATV abil kustutasid.

7. aprillil kella 15.10 ajal süttis ohutusnõudeid eiravalt tehtud lõkkest Põhja-Sakala vallas Metsküla külas kulu, mille päästjad kustutasid.

Võrumaa

5. aprillil kella 11.43 ajal süttis Rõuge vallas Listaku külas tuleohutust eiravast lõkkepõletamisest hektar kulu.

5. aprillil kella 16.23 ajal põles Antsla vallas Säre külas paarsada ruutmeetrit kulu. Päästjad kustutasid põlengud.

6. aprillil kella 16.11 ajal süttis Setomaa vallas Juusa külas tuleohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest hektar kulu. Kohalikud elanikud püüdsid kuuseokste ja vaipadega materdades enne päästjaid tulekahju kustutada, kuid täielikult see ei õnnestunud. Päästjate abiga kustutati põleng kella 17.33-ks.

6. aprillil kell 16.19 teatati häirekeskusele, et Võru vallas Kasaritsa külas põleb kulu ja abihooned. Päästjate saabudes põles lahtise leegiga puukuuri katus, puuhunnik ja tulekahjus oli juba hävinud kelder. Lisaks oli tules hektar kulupõldu ja metsaalust. Ohus oli allatuult jääv garaažihoone. Tulekahjus oli raskelt kannatada saanud 71-aastane liikumispuudega naisterahvas, kellega päästjate saabumise ajal tegeles kiirabi. Naine viidi Tartu Ülikooli kliinikumi, kus ta kahjuks õhtul suri. Tulekahju kustutati kella 18.46-ks. Menetlusinspektori esialgne uurimine selgitas, et hukkunu oli põletanud tünnis oksi, kust tuli oli kulusse ja selle kaudu hoonetele levinud. Ilmselt üritas naine alguses iseseisvalt põlengut kustutada, kuid süttisid tema riided, mille tagajärjel ta raskeid põletushaavu sai. Päästjad hoiatavad, et tuulise ilmaga lahtise tule tegemine kuluheina läheduses võib lõppeda ränkade tagajärgedega. Sädemest süttinud kulupõleng võib tuulega levida ootamatu kiirusega ja seda on iseseisvalt ohtlik kustutada.

6. aprillil kella 17.52 ajal süttis Võru vallas Jeedasküla külas ohutusnõudeid mittejärgivast lõkkepõletamisest poolteist hektarit metsaalust kulu, mille päästjad ATV abil kustutasid.

7. aprillil kella 12.43 ajal süttis Rõuge vallas Põnni külas ohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest pool hektarit kulu ja raiesmikku, mille kutselised päästjad koos Misso vabatahtlikega kustutasid.

7. aprillil kella 22.31 ajal põles Võrus Põllu tänaval 100 ruutmeetri ulatuses kulu, mille päästjad kustutasid.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaal reageerisid päästjad möödunud nädalavahetusel 25 põlengule metsas- ja maastikul. Neist suurem oli kulupõleng Kohtla-Järve linnas Ehitajate teel millest teavitati häirekeskust 7. aprillil kell 16.21. Päästjate saabumisel selgus, et põles 2 ha kulu. Sündmuskohalt jooksid ära tundmatud lapsed, arvatavasti nad panid muru põlema. Päästjad kustutasid põlengu kell 17.10, teavitasid noorsoopolitseid.

Lääne-Virumaal reageerisid päästjad möödunud nädalavahetusel 5 põlengule metsas- ja maastikul (Haljala vald, Tapa vald, Kadrina vald).

Lääne päästekeskus

Hiiumaa

5. aprillil kell 18.06 teatati häirekeskusele tulekahjust Hindu külas. Tee ääres põles umbes 100 m² kulu ning kohalikud elanikud alustasid kustutamisega enne päästjate saabumist. 100m eemal avastati veel kaks väiksemat, umbes 10 x 10 meetrise läbimõõduga põlengut. Kulupõlengud likvideeriti kell 18.53.

6. aprillil kell 15.57 teatati häirekeskusele tulekahjust Partsi külas. Põles 40 m² kulu ja metsaalust. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 16.39.

6. aprillil kell 16.48 teatati häirekeskusele tulekahjust Arukülas. Traktori summutist lennanud sädemest oli süttinud põlema kaks teeäärset ala. Üks põlenguala oli 10 x 20 m, teine 5 x 10 meetri suurune. Päästjad likvideerisid põlengud.

Järvamaa

5. aprillil kell 14.06 said päästjad väljakutse Järva valda Kuksema külla. Põles põhuhunnik, millest oli tuli levinud ka metsa. Koha peal olnud inimesed olid tuleleviku peatanud, kasutades tulekustuteid ja käepäraseid vahendeid. Kohalik traktor laotas põlenud põhuhunnikut laiali. Põles umbes 300 m² suurune maa-ala.

5. aprillil kell 21.28 teatati häirekeskusele kulupõlengust Järva vallas Vaali külas. Lõke, mis oli küll kividega ümbritsetud, kuid ümbritsetud kuluga, väljus kontrolli alt. Päästjate saabumise ajaks oli pererahvas oli jõudnud osaliselt tulelevikut piirata. Kulu põles kokku 200 m² alal.

6. aprillil kell 14.16 teatati häirekeskusele kulupõlengust Türi vallas Kullimaa külas. Põles kulu ja metsanoorendik umbes 1 hektari suurusel maa-alal.

7. märtsil kell 15.09 teatati häirekeskusele kulupõlengust Järva vallas Järva-Madise külas. Lõkkest süttis põlema 200 m² kulu.

Läänemaa

5. aprillil kell 16.00 teatati häirekeskusele tulekahjust Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas. Hooletust lõkketegemisest süttis maastik ning levis prügi- ja oksahunnikusse. Põles 1 hektar kulu ning omanikud suutsid sellele enne päästjate saabumist piiri panna. Päästjad kustutasid tulekahju lõplikult kell 17.04.

6. aprillil kell 15.53 teatati häirekeskusele kulupõlengust Haapsalu linnas Nõmme külas. Lõkke tegemisest alguse saanud kulupõleng oli ca 800 m² alal. Põleng likvideeriti kell 16.31

6. aprillil kell 15.54 teatati häirekeskusele kulupõlengust Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus, kus lõkkest süttis põlema kulu. 50 x 10 m suurusel alal asunud tulekahju likvideerisid Kirna vabatahtlikud päästjad kell 16.44.

Pärnumaa

5. aprillil kell 14.16 teatati häirekeskusele maastikupõlengust Pärnu linnas Hoburaua tänaval. Aiamajade vahel tehtud lõkkest alguse saanud kulupõleng oli 200 ruutmeetrisel alal ning päästjad likvideerisid selle kell 14.32.

5. aprillil kell 14.51 teatati häirekeskusele kulupõlengust Häädemeeste vallas Võiste alevikus. Põles 70 x 70 m kulu. Tulekahju sai alguse järelevalveta jäetud lõkkest, mille kõrval puudusid esmased kustutusvahendid ning ka lõkkeplats oli piiramata.

5. aprillil kell 20.55 teatati häirekeskusele kulupõlengust Tori vallas Piistaoja külas. Põles kuus heinapalli ning hinnanguliselt 2 hektarit kulu ja metsaalust.

5. aprillil kell 21.01 teatati häirekeskusele kulupõlengust Pärnu linnas Seljametsa külas. Põles umbes 100 m² kulu.

6. aprillil kell 14.34 teatati häirekeskusele kulupõlengust Tori vallas Sindi linnas. Põles kulu mille läheduses olid puukuurid. Naabrite abiga sai pererahvas tuleleviku piiratud ning päästjad kontrollisid ala ohutuse tagamiseks üle.

6. aprillil kell 15.19 teatati häirekeskusele kulupõlengust Häädemeeste vallas Papisilla külas. Kulu põles umbes 1 hektari suurusel alal ning oli levinud ohtlikult maja lähedale ning metsa alla. Tulekahju lokaliseeriti kell 15.48.

6. aprillil kell 16.35 teatati häirekeskusele tulekahjust Pärnu linnas Seljametsa külas. Inimene tegi lõket, millest süttis põlema ka umbes 200 m² kulu ning rehvi- ja prahihunnik. Lõkke puhul oli eiratud kõiki ohutusnõudeid. Oli hoonetele liiga lähedal, polnud kustutusvahendeid. Selle tulemusena läksid põlema kulu, rehvihunnik, kogutud praht ja kasvuhoone konstruktsioonid.

6. aprillil kell 17.02 teatati häirekeskusele kulupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas. Lõkkest süttis põlema umbes 2 hektarit kulu ning puuriit.

6. aprillil kell 18.16 teatati häirekeskusele kulupõlengust Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas. Põles 1 hektar kulu ja võsa, mille päästjad kustutasid kell 19.23.

6. aprillil kell 19.26 teatati häirekeskusele kulupõlengust Pärnu linnas Marksa külas, kus põles umbes 1 hektar pilliroogu. Päästjad likvideerisid põlengu kululuudadega kell 20.03.

7. aprillil kell 18.11 teatati häirekeskusele kulupõlengust Saarde vallas Saarde külas. Põlesid 3 väiksemat küttematerjali virna ja ca 100 m2 kulu. Põles 150 m² kulu, mille päästjad kustutasid kell 18.40

Raplamaa

5. aprillil kell 14.55 teatati häirekeskusele kulupõlengust Kohila vallas Vilivere külas. Põles 400 m² kulu.

5. aprillil kell 11.23 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Rangu külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng levis 500 m² maa-alale.

5. aprillil kell 12.08 teatati häirekeskusele kulupõlengust Rapla vallas Koikse külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng levis 600 m² maa-alale.

5. aprillil kell 12.46 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Rääski külas. Lõkkest sai alguse umbes 1 hektari suurune kulupõleng. Põleng likvideeriti kell 13.10

5. aprillil kell 13.38 teatati häirekeskusele kulupõlengust Märjamaa vallas Naravere külas. Lõkkest sai alguse umbes 20 x 100 m suurune maastikupõleng, mis likvideeriti kell 14.44

6. aprillil kell 16.39 teatati häirekeskusele tulekahjust Märjamaa vallas Suurkülas. Põles kulu, mis oli alguse saanud tünnis põlevast lõkkest. Kodanik oli enne päästjate saabumist suutnud tulekahju ära kustutada. Päästjad kontrollisid maa-ala üle.

7. aprillil kell 16.32 teatati häirekeskusele kulupõlengust Kehtna vallas Ahekõnnu külas. Lõkkest alguse saanud kulupõleng oli 0,5 hektari suurune. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 17.19.

7. aprillil kell 19.31 teatati häirekeskusele kulupõlengust Rapla vallas Ülejõe külas. Kuivanud puu kukkus elektriliinidele ning see süütas põlema ümbritseva kulu 50 x 100 m suurusel alal, mille kohalikud elanikud kustutasid iseseisvalt.

Saaremaa

5. aprillil kell 13.43 said päästjad väljakutse kulupõlengule Saaremaa valda Tiirimetsa külla. Lõkkest süttis põlema 2,5 hektarit kulu, mille päästjad lokaliseerisid kell 14.32.

6. aprillil kell 13.54 teatati häirekeskusele tulekahjust Saaremaa vallas Õeste külas. Lõkkes põletati raiejäätmeid ning tuli väljus kontrolli alt. Kokku põles umbes 1 hektar kulu, noored männid, kuused.

MUUD OPERATIIVSÜNDMUSED:

Põhja päästekeskus

Tallinn

07. aprillil kell 23:32 sai Häirekeskus teate tulekahjust Põhja- Tallinna linnaosas Suur-Patarei tänaval. Päästjate saabudes põles mahajäetud 1x hoone lahtise leegiga. Tulekahju likvideeriti kell 03:14.

Harjumaa

06. aprillil kell 00:16 sai Häirekeskus teate tulekahjust Saue vallas Maidla külas. Päästjate saabudes 1x suvila lahtise leegiga. Põleng likvideeriti kell 02:17. Keegi õnnetuses kannatada ei saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

06. aprillil kell 13:22 sai Häirekeskus teate tulekahjust Saue vallas Kaasiku külas. Päästjate saabudes põlesid kaks suvilat lahtise leegiga. Päästjad asusid kustutustöödele ning kõrvalasuvaid hooneid tule eest kaitsma. Tulekahju likvideeriti kell 15:39. Õnnetuses keegi viga ei saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

06. aprillil kell 13:34 sai Häirekeskus teate tulekahjust Lääne- Harju vallas Vilivalla külas. Päästjad tuvastasid saabudes ühes korteris toidukõrbemise. Päästjad tõid korterist välja ühe inimese, kelle kiirabi kohapeal üle vaatas ning kes hospitaliseerimist ei vajanud. Päästjad likvideerisid ohu ning ventileerisid ruumid.

06. aprillil kell 17:30 sai Häirekeskus teate tulekahjust Saue vallas Maidla külas. Päästjate saabudes oli tuld võtnud eluhoone välisvooder, kust see liiklus katuse alla. Päästjad avasid katusekonstruktsioone tulekollete leidmiseks. Tulekahju likvideeriti kell 19:02. Keegi õnnetuses viga ei saanud.

07. aprillil kell 14:30 sai Häirekeskus teate tulekahjust Jõelähtme vallas Saviranna külas. Päästjate saabudes põlesid 2x maja ja abihoone. Tulekahju likvideeriti kell 16:12. Keegi õnnetuses viga ei saanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab välja edasine menetlus.

Lõuna päästekeskus

Jõgevamaa

7. aprillil kell 17.53 teatati, et Põltsamaa vallas Puurmani alevikus on elumajas suits. Päästjad selgitasid, et suitsu tuli ahjust, kuhu oli tehtud tuli, kuid mille siiber oli kinni jäetud. Ruumidest leiti alkoholijoobes mees, kes anti üle meedikute hoole alla.

Tartumaa

6. aprillil kell 13.30 teatati, et Tabivere alevikus Tabivere Tuuliku peahoones süttis õhksoojuspump ning sellest vahelagi. Päästjad said põlengule viie minutiga piiri peale. Tulekahjus hävis pump ja kahjustusi sai ruutmeeter vahelage. Tulekahju tõenäoliseks põhjuseks oli elektririke.

7. aprillil kella 2.13 ajal põles Tartus Tiigi tänaval 10 ruutmeetrit ehitustellingute katet, mille päästjad paari minutiga kustutasid.

7. aprillil kell 20.45 kutsuti päästjad kontrollima tuleohutust Tartus Kolde tänaval asuvasse elumajja, kust leiti hukkunud mees. Päästjad mõõtsid ruumide õhus kõrge vingugaasi sisalduse. Pliidi siiber oli suletud, kuid pliidi alt leiti pooleldi põlenud puud, mis siibri avades kohe süttisid. Ruumides oli viibinud ka elanikust 55-aastane naine, kes haiglasse viidi.

Viljandimaa
5. aprillil kella 15.02 ajal põles Viljandi vallas Roosilla külas puukuur, millest süttis omakorda kulu. Päästjad kustutasid tulekahju. Puukuur hävis tules.

6. aprillil kella 12.55 ajal põletati Viljandis Vaksali tänaval lõkkes saepuruprahti ja plastmassi. Päästjad andsid korralduse keskkonda saastav lõke kustutada, mida elanikud käepärast oleva ämbri veega ka kohe tegid.

7. aprillil kell 17.57 teatati, et Viljandi vallas Pulleritsu külas on näha paksu suitsu. Päästjad selgitasid, et lausleegis põleb elumaja ning selle katus on juba sisse kukkunud. Hoonest oli ise välja saanud majaomanik, kelle kiirabi haiglasse viis. Kustutustööd kestsid kella 21.41-ni. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Võrumaa

5. aprillil kell 16.27 teatati, etVõrus Männiku tn tuleb elumajast suitsu. Päästjate saabumise ajaks oli naaber suitsu täis majast välja aidanud vanema naise, kes tervise kontrolliks haiglasse viidi. Päästjad selgitasid, et suitsu imbus ruumidesse liiga vara suletud siibriga kütteseadmest.

Lõuna-Eesti pommigrupp

7. aprillil tehti kahjutuks:

Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallast Supsi külas metsast leitud 81 mm miinipildujamiin;

Viljandi maakonnas Mulgi vallast Lasari külas leitud kassettlennukipomm;

Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Undi külast põllutööde käigus leitud granaat;

Tartu maakonnas Peipsiääre vallast Pilpaküla külas leitud viis mürsku ja granaat;

Võru maakonnast Võru vallas Võlsi külas leitud mürsk.

Ida päästekeskus

Ida-Virumaa

6. aprillil kell 23.02 teatati, et Narva linnas Põhja tänaval põleb 2-korruseline maja. Päästjad kustutasid tulekahju 7. aprillil kell 00.22. Inimesed kannatada ei saanud. Arvatavasti sai põleng alguse ülekütmisest, põleng algas 2.korrusel asuva korstna juurest. Majas puudus suitsuandur.

7. aprillil kell 16.21 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Estonia puiesteele, kus kortermaja teise korruse korteris põles rõdu. Põleng likvideeriti kell 16.46. Rõdul põles aknalaud, mille eeldatavalt pani põlema ülevalt kukkunud suitsukoni.

7. aprillil kell 18.38 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Ahtme maanteele, kus lahtise leegiga põles aiamaja 2x2 m. Päästjad kustutasid põlengu kell 19.11. Teataja sõnul lapsed panid põlema ning jooksid ära. Teavitati politseid.

Lääne-Virumaa

6. aprillil kell 13.54 said päästjad väljakutse Vinni valda Nurkse külla, kus Nurkse vaatetorni juures põles leegiga kõrvalhoone. Päästjate saabumisel selgus, et teataja tegi seal lõket ning tuul viis selle vastu kuuri. Tuli levis ka metsa. Päästjad kustutasid tulekahju kell 17.26. Tulekahjus on hävinud kaks kõrvalhoonet koos saunaga. Päästjad tegid kodunõustamise ja paigaldasid eluhoonesse suitsuanduri.

Lääne päästekeskus

Läänemaa

6. aprillil kell 18.03 said päästjad väljakutse Haapsalu linna vanade raudtee eksponaatide juurde, kust ühest vagunist tuli suitsu. Päästjad tuvastasid vanas raudteekraana kabiinis põlemas külmkapi. Tulekahju likvideeriti kell 18.23.

7. aprillil kell 14.24 vajati päästjaid appi ohtu likvideerima Haapsalu linna Jaama tänava rattaparklasse, kus parkla ripplagi oli ohtlikult lahti tulnud. Päästjad eemaldasid ohtliku ripplae.